Avainsana: henkilöliikennetutkimus

Mihin liikenteen päästövähennystoimenpiteet pitäisi kohdistaa?

Kuinka seuraavan kuvan pitäisi ohjata liikenteen päästövähennystoimenpiteiden kohdistamista? (Klikkaa kuva suuremmaksi)

päästökuva

Ilmastopaneelin käynnissä oleva selvitys ”Tarve, tottumukset, tekniikka ja talous – ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet liikenteessä” tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Hankkeessa selvitetään, millä toimenpiteillä liikenteen päästötavoitteet voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti. Tarkastelun lähtökohtana on vuosina 2010–2011 toteutetun valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineisto. Aineisto käsittää tiedot noin 50 000 matkasta, joista jokaiselle on laskettu energiankulutus ja päästömäärä. Näin päästöjen muodostumista voidaan tarkastella kuvan mukaisesti esimerkiksi matkan pituuden ja tarkoituksen mukaan eri alueilla, mikä auttaa toimenpiteiden kohdistamisessa tehokkaasti.

Heikki Liimatainen avaa kuvan sisältöä tarkemmin Ilmastopaneelin blogissa:

http://www.ilmastopaneeli.fi/fi/blogi/

Tutkimusraportti: Junamatkustajien kokema täsmällisyys

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää kaukojunaliikenteen eri asiakasryhmien kokeman epätäsmällisyyden arvoa sekä erilaisten tekijöiden vaikutusta siihen, miten junamatkustajat kokevat junan myöhästymisen tai myöhästymisen mahdollisuuden. Tutkimus on toteutettu Liikenneviraston ja VR:n toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Continue reading Tutkimusraportti: Junamatkustajien kokema täsmällisyys

Pirkanmaalaisia kutsutaan liikennetutkimukseen

Syyskuun alussa Pirkanmaalla käynnistyy maakunnan tähän asti laajin liikennetutkimus, johon kutsutaan mukaan noin 16 000 asukasta. Tutkimus painottuu Tampereen kaupunkiseudun alueelle, ja sen tulosten avulla suunnitellaan ja toteutetaan seudun tulevaisuuden liikenneratkaisuja. Liikenteen parhaita asiantuntijoita ovat asukkaat, joten tutkimusta varten kerätään mittava määrä tietoa päivittäisestä liikkumisesta.  Kutsujen postittaminen tutkimukseen valituille alkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla.

Haastattelututkimukseen on poimittu mukaan yli 16 000 asukasta

Haastattelututkimukseen on valittu satunnaisesti hieman yli 16 000 tutkimusalueen asukasta.  Tutkimuksessa vastaajalta kysytään tietoja hänen yhden arkipäivän aikana tekemistään matkoista. Henkilöhaastattelututkimuksen ensimmäinen tutkimuspäivä on 4.9.2012 ja viimeinen 30.11.2012. Tutkimukseen valitut henkilöt saavat aluksi postitse kutsun, jossa on ohjeet tutkimukseen osallistumiseksi. Tutkimukseen voi vastata internetin kautta tai osallistumalla puhelinhaastatteluun.

Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kutsun saaneet vastaavat tutkimukseen.

– Jokainen vastaus on arvokas, sillä tulosten perusteella muodostetaan kuva seudun noin 400 000 asukkaan liikkumisesta.  Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia, ja vastaaminen on pyritty tekemään mahdollisimman sujuvaksi, toteaa tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Tutkimuksessa tehdään liikennelaskentoja lähes sadassa eri paikassa

Liikennelaskennoilla selvitetään ajoneuvoliikenteen liikennemäärää seudun tie- ja katuverkolla sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen määrä kevyen liikenteen pääreiteillä. Ajoneuvoliikenteen laskentoja tehdään noin 60 pisteessä ja kevyen liikenteen laskentoja 30 pisteessä. Lisäksi tutkimuksen lähtötietona käytetään muun muassa liikennevaloilmaisimien tuottamaa liikennemäärätietoa.

Lisätietoa tutkimuksesta ja tulosten käytöstä antavat:

Liikennetutkimuksen esittelysivut: Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus (www.tampereenseutu.fi/liikennetutkimus)

Tutkimuksen eteneminen ja toteutus: tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 849 0290

Tulosten käyttö: liikennejärjestelmäinsinööri Lauri Helke, Tampereen kaupunkiseutu, puh. 040 503 4237


Verne mukana toteuttamassa Tampereen seudun liikennetutkimusta

Tampereen seudulla tehdään syksyllä 2012 kattava liikennetutkimus, jossa selvitetään pirkanmaalaisten kulkutapoja – kävelyä, pyöräilyä, yksityisautoilua ja joukkoliikenteen käyttöä – ja niiden jakautumista alueellisesti. Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Sito Oy, Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Riksroad Oy ja Innolink Research Oy.

Lisätietoja:

Tampereen kaupunkiseudun tiedote 27.6.2012

Tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 849 0290


Conference paper: The role of Internet survey in travel diary surveys

Increasing non-response rate have been identified to be one of the most severe risks in travel surveys. In many countries traditional mail and telephone surveys suffer from low response rates. Internet survey can be seen as a means to reduce the non-response rates among the most typical non-response groups in telephone surveys: respondent’s telephone number cannot be found or respondent is not reached by phone. In addition, Internet survey offers many options to improve the response rate and quality of data.

This paper analyzes regional travel diary data collected with mixed modes – Internet survey, telephone interviews and mail survey. The regional travel survey data was collected in Oulu Region in Finland in 2009. Continue reading Conference paper: The role of Internet survey in travel diary surveys

Tutkimusraportti: Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen

Internet-tutkimusta on Suomessa käytetty viimeaikaisissa alueellisissa liikennetutkimuksissa vaihtoehtoisena tutkimusmenetelmänä perinteisille puhelin- ja postikyselyille. Varsinkin työikäiset vastaajat suosivat mielellään Internet-tutkimusta tutkimustapana, joka antaa vapauden osallistua tutkimukseen vastaajan itse valitsemana ajankohtana. Internettutkimuksen hyödyntämisestä liikennetutkimusmenetelmänä on vasta vähän kokemuksia Suomessa, mutta alueellisten liikennetutkimusten tulosten perusteella Internet-tutkimus soveltuu hyvin matkapäiväkirjatutkimuksen menetelmäksi. Continue reading Tutkimusraportti: Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen

Tutkimusraportti: Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Raportissa on esitetty vuonna 2011 ensimmäistä kertaa toteutetun Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -kyselytutkimuksen päätulokset. Lisäksi raportissa on kuvattu tutkimuksen toteuttamistapa ja kyselylomakkeen muodostamisprosessi. Monipuolinen kyselyaineisto on käytettävissä myös moniin jatkoselvityksiin ja liikennejärjestelmän suunnitteluun. Continue reading Tutkimusraportti: Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Tutkimusraportti: Internet-kysely henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä

Henkilöliikennetutkimukset ovat menetelmä, jolla saadaan tietoa ihmisten liikkumissuoritteista ja kulkumuotojen käytöstä. Tutkimukset toteutetaan usein matkapäiväkirjamenetelmällä, joko puhelinhaastatteluna tai henkilökohtaisena haastatteluna. Suomessa suurimmat henkilöliikennetutkimukset on viime aikoina toteutettu puhelinhaastatteluina.

Tämän työn tavoitteena oli selvittää Internet-kyselyn soveltuvuutta henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi, ja siinä on verrattu Internet-lomakkeella, puhelinhaastatteluilla ja postikyselyllä koottujen liikennetutkimusten aineistoja. Työssä tehtiin kirjallisuustutkimus ja aineistoanalyysi, jossa tutkimusaineistoina käytettiin vuoden 2009 Jyväskylän ja Oulun seudun liikennetutkimuksia ja vertailuaineistoina vuoden 2004–2005 valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta ja vuosien 2007–2008 Helsingin seudun laajaa liikennetutkimusta. Continue reading Tutkimusraportti: Internet-kysely henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä

Tutkimusraportti: Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Lahden seudulla tehtiin keväällä 2010 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksilla ja liikennelaskennoilla seudun asukkaiden liikkumistottumuksia, ajoneuvoliikenteen suuntautumista sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Lahden seudun liikennetutkimuksen tutkimusalueeseen kuuluivat Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila. Continue reading Tutkimusraportti: Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Tutkimusraportti: Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009

Jyväskylän seudulla tehtiin syystalvella 2009 liikennetutkimus, jossa selvitettiin seudun asukkaiden matkustustottumuksia sekä liikenteen määrää ja ulkoisen ajoneuvoliikenteen suuntautumista. Haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja noin 4400 seudun asukkaan päivittäisistä matkoista. Lisäksi ajoneuvoliikenteen tutkimukseen osallistui noin 13 000 ajoneuvon kuljettajaa. Continue reading Tutkimusraportti: Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009