Avainsana: Helsinki

Finnair Cargo ja uusi lentorahtiterminaali Kuljetusjärjestelmät-opintojakson excursion kohteina

Finnair Cargon toimitusjohtaja Janne Tarvainen ja Cargo Excellence -johtaja Ari Soinola toivottivat perjantaina 25.11.2016 Kuljetusjärjestelmät-opintojakson vierailijat tervetulleiksi Finnairin pääkonttoriin Vantaalla. Oppimistapahtuman ja excursion aluksi johtajat kertoivat mm. lentorahtimarkkinoista, Finnairin ja Finnair Cargon strategiasta sekä uudesta lentorahtiterminaalista. Vierailun päätteeksi päästiin tutustumaan paikanpäälle rakenteilla olevaan lentorahtiterminaaliin. Reilut parikymmentä kiinnostunutta opiskelijaa ja Kuljetusjärjestelmät-opintojakson vastuuhenkilöt Harri Rauhamäki ja Markus Pöllänen pääsivät tutustumaan moderneihin suunnitteluratkaisuihin ja uuden teknologian ja automatisaation hyödyntämiseen yhdessä keskeisessä logistisessa solmupisteessä. Continue reading Finnair Cargo ja uusi lentorahtiterminaali Kuljetusjärjestelmät-opintojakson excursion kohteina

Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa

Kaupunkikeskustojen liikennemäärän kasvu aiheuttaa ongelmia eurooppalaisissa kaupungeissa yhä enenevässä määrin ympäristöhaittojen lisääntymisenä, liikenteen ruuhkautumisena sekä liikenneturvallisuuden vähenemisen. Samat ongelmat ovat ajankohtaisia myös suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen vähentävät haittoja, minkä vuoksi eri puolilla maailmaa on lähdetty vahvasti edistämään lihasvoimaista liikkumista. Monet Keski-Euroopan kaupungit ovat edelläkävijöitä pyöräilyn ja kävelyn kehittämisessä, joten eri puolilta maailmaa otetaan niistä mallia.

Kirjassa sovelletaan parhaimpia eurooppalaisia käytäntöjä Suomeen ja esitetään toimenpidesuosituksia suomalaisille kaupungeille. Continue reading Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa

Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Tässä työssä perehdytään pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin kahdeksassa Suomen kaupungissa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Aineistoa olosuhteista saatiin PYKÄLÄ-projektin osana toteutetun pyöräily- ja kävelyolosuhdekyselyn vastauksista. Continue reading Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Asukkailta kerätään näkemyksiä Kuninkaankolmion palveluista ja kulkureiteistä

[Helsingin kaupungin 18.11.2011 julkaisema tiedote]

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kerätään asukkaiden mielipiteitä Kuninkaankolmion kehittämistarpeista karttapohjaisella kyselyllä. Suunnittelun tueksi toivotaan asukkailta näkemyksiä lähipalveluista, kulkureiteistä ja ympäristön viihtyisyydestä. Kyselyyn voi vastata vuoden loppuun asti.

Tutkimus liittyy Tekesin rahoittamaan Urbaani Arki tutkimushankkeeseen ja toteutetaan yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Kyselytutkimukseen on valittu Kuninkaankolmion alueelta satunnaisesti lähes 15 000 vastaajaa, jotka saavat marraskuussa kutsukortin tutkimukseen. Myös muut Kuninkaankolmion suunnittelusta kiinnostuneet voivat osallistua kyselyyn.

Internetissä olevalla lomakkeella voi merkitä ja arvioida karttapohjalle käyttämiään jalankulku- ja pyöräreittejä ja matkoillaan usein toistuvia kohteita. Lomakkeelle voi merkitä toiveitaan uusista jalankulku- ja pyöräreiteistä sekä joukkoliikenneyhteyksistä ja antaa yleisarvion omasta asuinalueestaan.

Kysely löytyy internet-osoitteesta www.pehmogis.fi/kuninkaankolmio

Vastaajat voivat antaa arvionsa myös Kuninkaankolmioon suunnitteilla olevien uusien asuinalueiden houkuttelevuudesta. Näitä alueita ovat

  • Helsinki: Honkasuo, Kuninkaantammi, Luutnantinpolku
  • Espoo: Rykmentinmäki, Uusmäki, Helmipöllönmäki, Painiitty
  • Vantaa: Vaskipuisto/Kaivoksela, Raappavuorentien varsi, Myyrmäen keskusta, Hämevaara–Vannepuisto, Pähkinärinne ja Pöllölaakso, Koivuvaarankuja

Kuninkaankolmiossa on tavoitteena helpottaa asukkaiden arkea siten, että palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja liikkuminen sujuvaa kuntarajoista huolimatta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään asuinalueiden sekä palvelujen ja liikenneyhteyksien suunnittelussa.

Kuninkaankolmion omat sivut: www.kuninkaankolmio.fi

Lisätietoja tutkimuksesta

  • Helsingin kaupunki, Riikka Henriksson, suunnittelija, talous- ja suunnittelukeskus, puh. (09) 3102 5543
  • Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija, yrityspalvelut, puh. (09) 8392 7000
  • Espoon kaupunki, Lotta Kari-Pasonen, Leppävaaran aluearkkitehti, kaupunkisuunnittelukeskus, puh. (09) 8162 4106, 046 877 3704
  • Aalto-yliopisto, erikoistutkija Marketta Kyttä, puh. 050 512 4583
  • Tampereen teknillinen yliopisto, tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290

Tutkimusraportti: Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen

Luotettavuus on yksi kriittisimmistä tekijöistä rautatieliikennejärjestelmän toiminnan ja asiakkaille tarjotun palvelun laadun kannalta. Helsingin seudun integroidussa joukkoliikennejärjestelmässä lähijunat toimivat koko järjestelmän runkona, mikä lisää niiden luotettavuuden tärkeyttä entisestään. Tässä valossa rautateiden viimeaikainen luotettavuus ei ole ollut lähimainkaan riittävällä tasolla. Tämän työn tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä siitä, kuinka pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen luotettavuutta voisi ja tulisi kehittää HSL:n näkökulmasta. Continue reading Tutkimusraportti: Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen