Avainsana: Helsingin seutu

Tutkimusraportti: Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen

Luotettavuus on yksi kriittisimmistä tekijöistä rautatieliikennejärjestelmän toiminnan ja asiakkaille tarjotun palvelun laadun kannalta. Helsingin seudun integroidussa joukkoliikennejärjestelmässä lähijunat toimivat koko järjestelmän runkona, mikä lisää niiden luotettavuuden tärkeyttä entisestään. Tässä valossa rautateiden viimeaikainen luotettavuus ei ole ollut lähimainkaan riittävällä tasolla. Tämän työn tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä siitä, kuinka pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen luotettavuutta voisi ja tulisi kehittää HSL:n näkökulmasta. Continue reading Tutkimusraportti: Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen

Tutkimusraportti: Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä

Marja-Vantaan ja Aviapoliksen uusien ja jo olemassa olevien asuin-, liiketoiminta- ja työpaikka-alueiden sijainti rakenteilla olevan Kehäradan tarjoaman joukkoliikenneyhteyden varrella on tuonut esille tarpeen kehittää kestävästi ja tehokkaasti toimivia syöttö- ja asiointiliikennepalveluja koko matkaketjun osalta.

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä (SYÖKSY) -tutkimushankkeessa on haettu kehäradan varren, erityisesti Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueen syöttö- ja asiointiliikenteeseen kestäviä ja globaalisti monistettavia liikenneratkaisuja, jotka sijoittuvat perinteisen joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välimaastoon. Ratkaisuissa hyödynnetään sähkökäyttöisiä tai muita matalan CO2-päästötason ajoneuvoja. Continue reading Tutkimusraportti: Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä

SYÖKSY-hankkeen loppuraportti ja seminaariesitykset

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä (SYÖKSY) -tutkimushankkeen loppuraportti on julkaistu.

Raportti on ladattavissa hankkeen kotisivuilta tai suoraan tästä:
SYÖKSY -tutkimushankkeen loppuraportti

Vantaalla 21.9.2011 järjestetyn päätösseminaarin esitykset puolestaan löytyvät tästä:
SYÖKSY-päätösseminaarin esitykset

SYÖKSY-hankkeessa Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) selvittivät yhteistyössä kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteen palvelumalleja. Uudentyyppisillä vähäpäästöisillä liityntäliikennepalveluilla voitaisiin tarjota joukkoliikenteeseen pohjautuvia vaihtoehtoja päivittäiseen liikkumiseen Aviapoliksen ja Marja-Vantaan alueilla. SYÖKSY-hanke kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan.

Lisätietoja:
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290, hanna.kalenoja@tut.fi

Syöksy-hankkeen kotisivut:
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/SY%C3%96KSY

Tutkijat ehdottavat: lentokentälle etäohjatulla hybridi- tai sähköbussilla

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) ovat yhteistyössä selvittäneet kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteen palvelumalleja. Uudentyyppisillä vähäpäästöisillä liityntäliikennepalveluilla voitaisiin tarjota joukkoliikenteeseen pohjautuvia vaihtoehtoja päivittäiseen liikkumiseen Aviapoliksen ja Marja-Vantaan alueilla.

Aviapoliksen alueelle tutkijat ehdottavat ProBus-liikennepalvelumallia, joka toteutettaisiin joko hybridi- tai sähkökäyttöisenä kutsuohjattuna linja-autona. Liikennöinti voitaisiin aloittaa rajatulla kohderyhmällä lentoaseman, hotellien ja toimistokeskittymien sekä kauppakeskus Jumbon välillä jo ennen kehäradan valmistumista.

Sekä Aviapoliksen että Marja-Vantaan alueella voitaisiin soveltaa tulevaisuudessa myös Opt10-liikennepalvelumallia. Tässä mallissa matkustaja voisi tilata liikennevälineen luokseen esimerkiksi matkapuhelimella tai internetin kautta. Etävalvottu, ilman omaa kuljettajaa liikkuva palvelumalli olisi mahdollista ottaa käyttöön vuosina 2020–2030. Ennen automatisoitua vaihetta liikennepalvelu olisi mahdollista ottaa käyttöön kutsuohjattuna bussiliikenteenä, jolloin ajoneuvoa ohjaisi kuljettaja.

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä – tutkimushanke (SYÖKSY) kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan.

Lisätietoja:
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
erikoistutkija Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290, hanna.kalenoja@tut.fi

Syöksy-hankkeen kotisivut:
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/SY%C3%96KSY