Avainsana: Eurooppa

Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen edistämiskeinoja – eurooppalaisia esimerkkejä

Ilmastonmuutosten vaikutusten vähentämisessä, yhdyskuntarakenteen hajaantumisen estämisessä ja monipuolisten liikkumismahdollisuuksien lisäämisessä joukkoliikenteen kehittäminen on yksi tärkeimmistä keinoista. Vielä tällä hetkellä Suomi pärjää joukkoliikenteen palvelutason ja kulkutapaosuuden eurooppalaisessa vertailussa melko kehnosti. Viime vuosina joukkoliikenteen edistämiselle on kuitenkin asetettu suuria valtakunnallisia tavoitteita. Niiden saavuttaminen edellyttää tulevien vuosien aikana laajan keinovalikoiman hyödyntämistä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on koota esimerkkejä siitä, mitkä menestystekijät vaikuttavat joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja miten joukkoliikennettä edistetään maailmalla. Erilaisten keinojen laaja-alaisen esittelyn lisäksi työssä syvennytään tarkastelemaan kahta aihepiiriä erityisen tarkasti: Sveitsin yhteislippujärjestelmää sekä Ranskan valtion roolia kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisessä. Nämä aiheet ovat Suomessa erittäin ajankohtaisia muun muassa EU:n uuden palvelusopimuksen (PSA) voimaanastumisen myötä. Continue reading Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen edistämiskeinoja – eurooppalaisia esimerkkejä

Diplomityö: Valtio joukkoliikenteen edistäjänä Ranskassa ja Sveitsissä

Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli ympäristöhaittojen ja päästöjen suhteen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä diplomityö on syntynyt Liikennevirastolle tehdyn hankkeen ohessa, ja se on tehty Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Työssä lähestyttiin valtion roolia joukkoliikenteen edistäjänä kolmen ranskalaisen ja sveitsiläisen case-esimerkin avulla. Continue reading Diplomityö: Valtio joukkoliikenteen edistäjänä Ranskassa ja Sveitsissä

Book: Best European practices in promoting cycling and walking

European countries are forerunners in promoting cycling and walking. Planners and decision makers from all over the world travel to Europe to study the best practices. Now the best European practices have been gathered to one book. Transport Research Centre Verne in Tampere University of Technology published a brand new book The best European practices in promoting cycling and walking. Continue reading Book: Best European practices in promoting cycling and walking

Kirja: Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä

Kaupunkiliikenteen suunnitteluun kohdistuu kasvavia haasteita maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Liikennemäärän kasvu lisää ongelmia, kuten ympäristöhaittoja, liikenteen ruuhkautumista ja liikenneonnettomuuksia. Samalla on huoli suomalaisten arkiliikunnan vähenemisestä ja kansanterveyden heikkenemisestä. Ministeriöt ja kunnat ovat laatineet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla ongelmia voidaan ratkaista.

PYKÄLÄ-projektissa kerätty laaja-alainen tutkimusmateriaali on jalostettu 269-sivuiseksi kirjaksi Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä. Kirjassa on esitelty parhaat käytännöt kymmenestä eurooppalaisesta esimerkkikaupungista. Jokainen kaupunki on kansainvälisesti edelläkävijä, joten kirja tarjoaa uusimman tiedon pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi. Continue reading Kirja: Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä

Verneläiset paketoivat eurooppalaiset pyöräilyn ja jalankulun mallit yksiin kansiin

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkijat hakivat Keski-Euroopasta pyöräilyn ja jalankulun mallia Suomeen. Pyöräilykokemukset jalostuivat kansainvälisestikin ainutlaatuiseksi kirjaksi, jossa esitellään parhaimpia pyöräilyn ja kävelyn edistämisen käytäntöjä.

Pari vuotta sitten Vernessä käynnistyi projekti, jossa tutkittiin keinoja pyöräilyn ja kävelyn saattamiseksi aidoksi osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää. Pykälä-projekti kehitettiin yhteistyössä Pyöräilykuntien verkoston kanssa, ja mukaan tuli kahdeksan suomalaista kaupunkia, kolme ministeriötä ja Liikennevirasto.

–Eurooppalaiset maat ovat suunnannäyttäjiä pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä kansainvälisesti. Suunnittelijat ja päätöksentekijät eri puolilta maailmaa matkustavat mantereellemme ottamaan mallia parhaimmista käytännöistä. Siksi Pykälä-projektissakin kaikki aineisto koottiin eurooppalaisista kaupungeista, projektipäällikkö Kalle Vaismaa kertoo.

Pyörällä pitäisi päästä keskustaan sujuvasti

Projektissa koottiin laaja-alainen aineisto kymmenestä pyöräilyn ja kävelyn esimerkkikaupungista. Mukana olivat Kööpenhamina ja Odense Tanskasta, Groningen ja Houten Alankomaista, Gent Belgiasta, Freiburg Saksasta, Strasbourg Ranskasta, Geneve Sveitsistä sekä Tukholma ja Växjö Ruotsista. Pyöräilyn mallimaissa on erityisesti panostettu pyöräilyn mukavuuteen ja helppouteen. Pyöräväylät ovat korkeatasoisia, ja verkko on jatkuva. Pyöräpysäköinti on laadukasta, tilavat pyöräkatokset sijaitsevat hyvillä paikoilla. Keskusta- ja asuinalueilla parkkipaikat autoille ovat kauempana.

– Suomessa on keskitytty tekemään reittejä kaupungin läpi, mutta se ei riitä. Pyörällä on päästävä sujuvasti kaikkialle keskusta-alueella.

Vaismaa korostaa myös kävelyn merkitystä liikkumismuotona. Euroopan maissa kävely nähdään osana ihmisen luontaista tapaa olla ja elää. Keskustoihin on luotu laajoja kävelyalueita, joita Suomessa on samassa laajuudessa lähinnä kauppakeskuksissa.

Pykälä-projektin tutkimusryhmä pyöräili ja jalkautui kaupunkeihin, mutta myös haastatteli niiden liikenteen ja maankäytön suunnittelijoita sekä pyöräilyorganisaatioiden vapaaehtoisia. Tutkijat havainnoivat systemaattisesti pyöräily- ja kävelyolosuhteita ja analysoivat monenlaista kirjallista aineistoa, jota kaupungeista oli olemassa.

Laaja-alainen tutkimusmateriaali jalostui 269-sivuiseksi Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä -kirjaksi. Siinä on esitelty parhaat käytännöt esimerkkikaupungeista. Jokainen kaupunki on kansainvälisesti edelläkävijä, joten kirja tarjoaa uusimman tiedon pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi. Yksi kuva puhuu paljon, joten käytäntöjä on kirjassa havainnollistettu sadoilla värikuvilla.

Tulevaisuuden kaupunkiliikenteessä on pakko suosia pyöräilyä ja kävelyä

Kaupunkiliikenteen suunnitteluun kohdistuu kasvavia haasteita maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Liikennemäärän kasvu lisää ongelmia, kuten ympäristöhaittoja, liikenteen ruuhkautumista ja liikenneonnettomuuksia. Samalla on huoli suomalaisten arkiliikunnan vähenemisestä ja kansanterveyden heikkenemisestä. Ministeriöt ja kunnat ovat laatineet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla ongelmia voidaan ratkaista.

– Niiden saavuttamiseksi on tehtävä voimakkaita muutoksia tulevina vuosina. Nykyisen liikennejärjestelmän pieni parantelu ja hienosäätö eivät riitä, vaan on tehtävä perustavanlaatuisia toimenpiteitä. Tulevina vuosina liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa on yhä enemmän suosittava pyöräilyä ja kävelyä, Vaismaa sanoo.

Lisätietoja:
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
Pykälä-projektin projektipäällikkö Kalle Vaismaa, puh. 040 849 0224, kalle.vaismaa@tut.fi