Avainsana: autokanta

Tutkimusraportti: Kuorma-autokannan hallintamalli

Kuorma-autokanta ja kuorma-autojen käyttö muuttuvat jatkuvasti. Tutkimuksessa yhdistetään kuorma-autokannan kehittymistä kuvaavat tiedot kuorma-autojen käytön kehittymistä kuvaaviin tietoihin ja muodostetaan näin kuva siitä, miten kuorma-autojen ja niiden käytön kehitys vaikuttaa energiankulutukseen ja päästöihin. Menetelmänä on tieliikenteen tavarankuljetustilaston analyysi ja tietojen yhdistäminen VTT:n LIPASTO-järjestelmän polttoaineenkulutus- ja päästötietoihin. Tutkimuksessa arvioidaan myös lokakuussa 2013 voimaan tulleiden kuorma-autojen mitta- ja massarajojen muutosten vaikutuksia. Continue reading Tutkimusraportti: Kuorma-autokannan hallintamalli

Seminaariesitys: Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma2

Esityksessä kuvataan henkilöautokannan hallinta- ja ennustemallin lähtökohdat ja rakenne sekä mallin muodostamisen työvaiheet. Mallin muodostamistyö on käynnissä, ja se on osa TransEco-tutkimusohjelmaa. Continue reading Seminaariesitys: Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma2

Tutkimusraportti: Autokannan tulevaisuustutkimus

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tulevaisuussuuntautunutta tutkimustietoa autokannasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä tekijät vaikuttavat autokannan kehitykseen ja miten autokanta muuttuu näiden tekijöiden vaikutuksesta. Lisäksi tutkimuksessa luotiin kuusi vuoteen 2030 ulottuvaa skenaariota erilaisten mahdollisten tulevaisuuspolkujen hahmottamiseksi. Continue reading Tutkimusraportti: Autokannan tulevaisuustutkimus