Avainsana: älykäs liikenne

Tutkimusraportti: Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia

ITS Finlandin tulevaisuustyöskentely vuonna 2008 keskittyi älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Työskentelyssä suomalaisia älykkään liikenteen ja liiketoiminnan asiantuntijoita kuultiin internetkyselyn, haastatteluiden ja työpajojen kautta. Tavoitteena oli tunnistaa erityisen potentiaalisiksi koettuja liiketoiminta-alueita älykkään liikenteen kansainvälisillä markkinoilla. Continue reading Tutkimusraportti: Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia

Tutkimusraportti: Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry:n tulevaisuustyöskentelyn 2007 tavoite oli laatia skenaarioita tiemaksumarkkinoiden kehityspoluista Suomessa. Tiemaksumarkkinat käsittää tässä tiemaksujen lisäksi suoritteeseen perustuvat vakuutus- ja leasingmaksut sekä autoedun verotusarvon. Tulevaisuustyöskentely toteutettiin kahtena erillisenä internetkyselykierroksena, joihin osallistui molemmilla kierroksilla 25 asiantuntijaa yhteensä 29 eri organisaatiosta. Continue reading Tutkimusraportti: Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja

Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan roadmap 2010

ITS Finland -verkoston tulevaisuustyöskentelyn 2005 tähtäin oli laatia liikenteen telematiikan roadmap (tiekartta) ulottuen enintään vuoteen 2010. Roadmapin tehtäväksi asetettiin kuvata yhtäältä liikenteen telematiikan kehittyminen yleensä sekä erityisesti ITS Finlandin strategian päämäärien kannalta tuoden esiin strategian päivityksen kannalta tärkeitä kehityssuuntia. Älykkäiden liikennejärjestelmien tulevaisuudesta on tähän raporttiin koottu ITS Finland -verkoston jäsenten tulevaisuustyöskentelyssä esittämiä näkemyksiä. Continue reading Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan roadmap 2010

Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan tulevaisuus

ITS Finlandin tulevaisuustyöskentelyn tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat ITS:n (intelligent transport systems) eli älykkäiden liikennejärjestelmien lähivuosien tärkeimmät kehittämistarpeet eri osapuolten näkemysten mukaan Suomessa. Tulevaisuustyöskentely koostui kahdesta internetissä toteutetusta kyselykierroksesta sekä kierrosten välissä pidetystä tulevaisuusseminaarista. Continue reading Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan tulevaisuus

Tutkimusraportti: Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa

Tämä julkaisu perustuu tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin sarjatoimitusyksikkökoodin (Serial shipping container code, SSCC) käyttöä erikoistavaroiden toimitusketjussa. Hankkeessa on tarkasteltu yhtä erikoistavaroiden logistiikkaketjua ja SSCC-koodin käyttöä sekä koodin käyttöön liittyviä hyötyjä ja edellytyksiä caseketjussa. Lisäksi hankkeessa on laadittu yleinen toimintamalli SSCC:n hyödyntämiseksi toimitusketjuissa laajemminkin. Continue reading Tutkimusraportti: Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa