Artikkeli: Artikkeli: Voimme vaikuttaa Suomen meriliikenteen tulevaisuuteen

Artikkeli: Voimme vaikuttaa Suomen meriliikenteen tulevaisuuteen

Suomen meriliikenne on osa globaalia ja erityisesti pohjoisen Itämeren meriliikennettä ja talouden toimintaympäristöä. Siksi merenkulun tulevaisuutta tulee tarkastella Suomea laajemmasta näkökulmasta – ulkoa sisäänpäin, toimintaympäristön ja markkinoiden kokonaiskuva hahmottaen. Huomiota on kiinnitettävä myös niihin tekijöihin, joihin ei voida vaikuttaa yksin Suomen toimilla. Skenaarioiden avulla tuleviin muutoksiin on mahdollista varautua jo ennakolta.

Lue lisää Erika Kallionpään ja Tommi Mäkelän artikkelista Liikenteen suunta -lehdessä. Artikkeli perustuu liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tilaamaan tutkimukseen Suomen meriliikenteen skenaariot 2030.


Voimme vaikuttaa Suomen meriliikenteen tulevaisuuteen
< Liikenteen suunta 2/2013 · ISSN 1799-2060 >