Artikkeli: Artikkeli: Uusi tilannekuva avartaa tietoa ilmakuljetusten huoltovarmuudesta

Artikkeli: Uusi tilannekuva avartaa tietoa ilmakuljetusten huoltovarmuudesta

Toimintaympäristö ja sen osana huoltovarmuuteen vaikuttavat tekijät ovat jatkuvassa muutostilassa. Tämä on haaste päätöksenteolle ja huoltovarmuuden turvaamiselle, ja nostaa esille erityisesti kaksi kysymystä: Mitä asioita, tekijöitä ja ilmiötä tulisi seurata? Miten näitä tulisi seurata?

Markus Pölläsen artikkeli liittyy Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä tehtyyn tutkimukseen ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostamisesta.

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuva muodostuu

  1. seurattavien tekijöiden tunnistamisesta ja näihin liittyvientietojen keräämisestä
  2. tietojen analysoinnista ja entä jos -pohdinnoista
  3. tulosten esittämisestä ja tilanneymmärryksen muodostamisesta
  4. tilannekuvan hyödyntämisestä, ts. päätöksenteon tukemisesta ja tietojen jakamisesta.

Ilmakuljetukset eivät ole huoltovarmuuden näkökulmasta samalla tavalla kriittisiä kuin merikuljetukset, jotka ovat tuonnin ja viennin pääkuljetusmuoto, ja tiekuljetukset, jotka palvelevat laajasti kotimaan sisäisessä tavaraliikenteessä. Ilmakuljetuksille on usein löydettävissä vaihtoehtoinen, mutta samalla hitaampi kuljetustapa.

Ilmakuljetusten huoltovarmuutta tuleekin tarkastella koko logistisen järjestelmän osana. Huoltovarmuuden näkökulma on arvoketjulähtöinen, jolloin kiinnostus ei ole ilmakuljetuksissa sinänsä, vaan niissä huoltovarmuuden kannalta kriittisissä ketjuissa, joissa ilmakuljetukset ovat mukana.


Uusi tilannekuva avartaa tietoa ilmakuljetusten huoltovarmuudesta, artikkeli Huoltovarmuuskeskuksen Varmuuden vuoksi -sivustolla

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen, raportti (pdf) Huoltovarmuuskeskuksen sivuilla