Artikkeli: Artikkeli: Ruotsissa Pohjoismaiden energiatehokkaimmat tiekuljetukset

Artikkeli: Ruotsissa Pohjoismaiden energiatehokkaimmat tiekuljetukset

Polttoaineen jatkuva kallistuminen ja ihmisten ympäristötietoisuus ovat pakottaneet tiekuljetusalan kiinnittämään entistä enemmän huomiota kuljetusten energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Samalla EU on asettanut myös tiekuljetusalaa koskevia tavoitteita parantaa energiatehokkuutta ja vähentää CO2-päästöjä. 2000-luvun alku on kuitenkin osoittanut, ettei Pohjoismaissa ole pystytty parantamaan merkittävästi tiekuljetusten energiatehokkuutta eikä vähentämään CO2-päästöjä.

Lue lisää Lasse Nykäsen artikkelista Liikenteen suunta -lehdessä. Artikkeli perustuu Nykäsen diplomityöhön Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kansainvälinen vertailu.


Ruotsissa Pohjoismaiden energiatehokkaimmat tiekuljetukset
< Liikenteen suunta 2/2013 · ISSN 1799-2060 >