Kategoria: 2014

Joulutervehdys

Liikennejärjestelmässä eletään nyt muutoksen ja kokeilujen aikakautta. Suomessa tämä muutos on näkynyt muun muassa lakiuudistuksina ja kokeiluhankkeina, joita on toteutettu eri puolilla maata. Vuoden 2014 ydinteemoja liikennesektorilla ovat olleet vähäpäästöisyys, matkaketjut, henkilö- ja tavarakuljetusten tehostaminen, älyliikenne, liikenteen palvelut ja energiatehokkuus.

Suomalaista liikennejärjestelmää on harvoin kutsuttu edelläkävijäksi, mutta tänä vuonna liikenne palveluna -ajattelumalli (mobility as a service) on saanut paljon huomiota maailmanlaajuisesti ja kääntänyt katseita Pohjolaan. Aika näyttää, millaiseksi tulevaisuuden toimintamalli ihmisten ja tavaran liikkumisessa muodostuu. Varmaa kuitenkin on, että Verne on tutkimuksellaan aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden kestävää, ketterää, tehokasta ja globaalia liikennejärjestelmää ja samalla kouluttaa alalle osaavia ja arvostettuja uusia liikenne- ja kuljetusalan diplomi-insinöörejä.

Vernen strategiassa on määritelty, että Verne toimii sillanrakentajana tiedemaailman ja muun yhteiskunnan välillä osallistumalla liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämiseen tieteen keinoin. Ilman aktiivista vuorovaikutusta kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tämä ei ole mahdollista ja siksi Verne haluaa lämpimästi kiittää kaikkia yhteistyötahojaan vuodesta 2014.

Joulutervehdys pdf-muodossa


 

Artikkeli: Uusi tilannekuva avartaa tietoa ilmakuljetusten huoltovarmuudesta

Toimintaympäristö ja sen osana huoltovarmuuteen vaikuttavat tekijät ovat jatkuvassa muutostilassa. Tämä on haaste päätöksenteolle ja huoltovarmuuden turvaamiselle, ja nostaa esille erityisesti kaksi kysymystä: Mitä asioita, tekijöitä ja ilmiötä tulisi seurata? Miten näitä tulisi seurata?

Markus Pölläsen artikkeli liittyy Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä tehtyyn tutkimukseen ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostamisesta. Continue reading Artikkeli: Uusi tilannekuva avartaa tietoa ilmakuljetusten huoltovarmuudesta

Tutkimusraportti: Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, millainen ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan tulisi olla, jotta sen avulla voitaisiin seurata huoltovarmuuden ylläpitoon liittyvää suorituskykyä. Haastatteluiden tuloksia, aiempia selvityksiä ja olemassa olevia aineistoja hyödyntämällä sekä tutkimus- ja ohjausryhmätyöskentelyyn perustuen on kuvattu ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan tarpeita, sisältöjä, tietokäytäntöjä ja ylläpitoa. Tutkimus on tehty huoltovarmuusorganisaation toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Continue reading Tutkimusraportti: Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Miten yhteiskunnan rahoittama henkilöliikenne pitäisi järjestää?

Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Verne selvittää yhteiskunnan korvaamien henkilökuljetusten tehostamista Pirkanmaan liiton, Kelan sekä Tampereen, Sastamalan ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien rahoituksella.

Selvityksessä tarkastellaan tehostamisen potentiaalia todellisen kuljetusdatan pohjalta erilaisilla kuljetusten laatukriteereillä ja luodaan ehdotus uudeksi toimintamalliksi.

Selvityksessä on haastateltu sidosryhmien edustajia ja järjestetty sidosryhmätyöpaja. Näiden tuloksena Verne on laatinut liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi toimintamalliksi. Toimintamalliehdotukseen otetaan vastaan kommentteja marraskuun ajan.

Hyvä liikennealan asiantuntija, miten yhteiskunnan rahoittama henkilöliikenne sinun mielestäsi pitäisi järjestää?

Tutustu toimintamalliehdotukseen ja kommentoi.