Kategoria: 2013

Tutkimusraportti: Junamatkustajien kokema täsmällisyys

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää kaukojunaliikenteen eri asiakasryhmien kokeman epätäsmällisyyden arvoa sekä erilaisten tekijöiden vaikutusta siihen, miten junamatkustajat kokevat junan myöhästymisen tai myöhästymisen mahdollisuuden. Tutkimus on toteutettu Liikenneviraston ja VR:n toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Continue reading Tutkimusraportti: Junamatkustajien kokema täsmällisyys

Koulumatkat kartalle Ylöjärvellä

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma käynnistyi Ylöjärvellä

Verne on mukana toteuttamassa elokuussa 2013 käynnistynyttä Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa yhteistyössä oululaisen suunnittelutoimisto Navico Oy:n kanssa. Työn tavoitteena on määrittää Ylöjärvelle jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien kasvutavoitteet ja niihin pääsemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Kehittämissuunnitelman yhdeksi painopisteksi on valittu pyöräilyn ja kävelyn lisääminen koulumatkoilla.

Ylojarvi2

Ylöjärvi on Pirkanmaalla sijaitseva kaupunki, jonka väkiluku on runsaat 31 600 asukasta. Kuntaliitosten myötä Ylöjärven alue on kasvanut Viljakkalan ja Kurun liityttyä siihen. Ylöjärven tavoitteena on olla tulevaisuuteen suuntautunut kaupunki, jonka asukkaat voivat hyvin ja palvelut, ympäristö sekä talous ovat hyvässä kunnossa.

Koulumatkoissa potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen

Kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on ollut yleisimpien koulureittien tunnistaminen. Tätä varten on muodostettu visuaalisesti havainnollistava liikennemalli. Koulureittien visualisoinnissa oppilaiden kotipaikka on arvioitu käyttämällä 250 metrin ruututietoa väestöstä, josta on valittu 7-14 -vuotiaiden ikäluokka. Oppilaan matkan määränpääksi asetettu koulu on määritetty kaupungilta saatujen oppilaaksiottoalueiden mukaan. Tämän jälkeen jokainen koulumatka on reititetty lyhimmän reitin mukaan asettamalla reitityksessä pyörätiet etusijalle ja muodostamalla tästä koulumatkojen liikennemalli (ks. alla).

Liikennemalli Ylöjärven alakoulun oppilaiden koulureiteistä. Karttaa pystyy zoomaamaan ja reittejä klikkaamalla saa tietoa reittiä käyttävien oppilaiden määrästä (rivi: Sum_v_7_14). Koulut on merkitty mustin ympyröin, joita klikkaamalla saa selvää kouluun tulevien oppilaiden matkojen pituuksista. (aineisto © YKR/SYKE, kartta toimii parhaiten Firefox tai Chrome -selaimilla)

Ylöjärvellä ala-asteen koulua käyvien oppilaiden koulumatkan pituus on keskimäärin 2,4 km. Alle 3 km pituinen koulumatka on 80 %:lla oppilaista. Matkan pituuksia tarkastellen suurin osa oppilaista asuu käveltävän tai pyöräiltävän matkan päässä koulusta.

Tärkeä tavoite koululaisten pyöräilyn ja kävelyn lisäämisen ohella ovat turvalliset koulumatkat. Kun yleisimmin käytetyt koulureitit ovat tiedossa, niin kunto- ja turvallisuuskartoitukset voidaan tehokkaammin kohdentaa. Lisää Ylöjärvelle ehdotetuista toimenpiteistä voi lukea myöhemmin Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmasta, joka valmistuu helmikuussa 2014.

 

Analyyseissä käytetty lähdeaineisto:

  • Väestö 2012 -ruututiedot. YKR/SYKE.
  • Ylöjärven kaupungin oppilaaksiottoalueet
  • Digiroad-tietojärjestelmä

Tutkimusraportti: Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle

Tutkimuksessa on tarkasteltu Suomen lentoliikennettä ja erityisesti kotimaan sisäisiä lentokuljetuksia huoltovarmuuden näkökulmasta. Koska aiempaa tutkimusta aihepiiristä on hyvin niukasti, työssä tärkeänä tietolähteenä ovat olleet asiantuntijoiden, erityisesti kuljetusalan yritysten edustajien, haastattelut. Lisäksi työssä on hyödynnetty lentokuljetuksia koskevia tilastoaineistoja. Tutkimuksen on tilannut Finavia Oyj yhteistyössä huoltovarmuusorganisaation ilmakuljetuspoolin ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa, ja se on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Continue reading Tutkimusraportti: Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle

Tutkimusraportti: Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa

Pysäköintijärjestelyillä on suuri merkitys keskustan vetovoiman ja viihtyisyyden näkökulmasta. Kaupunkikeskustoissa pysäköinti on tärkeä osa liikennejärjestelmää, ja vaikuttaa matkojen suuntautumiseen, kulkutavan valintaan ja myös laajemmin liikkumistottumuksiin. Tässä tutkimuksessa on kerätty tietoa Tampereen keskustan pysäköinnin nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Continue reading Tutkimusraportti: Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa

Conference presentation: From seat to saddle – How to get people to cycle

Traffic and urban planning is a powerful way to promote active mobility in cities. Cycling should be faster, easier and more convenient way to move than using car. Then bicycle is a real alternative and people may more likely choose bicycle instead of car. It requires short cuts to cyclists when car drivers have to make detours.  It is enabled in comprehensive traffic network plan that is based on cycling-friendly policy in a city. Continue reading Conference presentation: From seat to saddle – How to get people to cycle