Kategoria: 2011

Tutkimusraportti: Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen

Internet-tutkimusta on Suomessa käytetty viimeaikaisissa alueellisissa liikennetutkimuksissa vaihtoehtoisena tutkimusmenetelmänä perinteisille puhelin- ja postikyselyille. Varsinkin työikäiset vastaajat suosivat mielellään Internet-tutkimusta tutkimustapana, joka antaa vapauden osallistua tutkimukseen vastaajan itse valitsemana ajankohtana. Internettutkimuksen hyödyntämisestä liikennetutkimusmenetelmänä on vasta vähän kokemuksia Suomessa, mutta alueellisten liikennetutkimusten tulosten perusteella Internet-tutkimus soveltuu hyvin matkapäiväkirjatutkimuksen menetelmäksi. Continue reading Tutkimusraportti: Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen

Tutkimusraportti: Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Raportissa on esitetty vuonna 2011 ensimmäistä kertaa toteutetun Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -kyselytutkimuksen päätulokset. Lisäksi raportissa on kuvattu tutkimuksen toteuttamistapa ja kyselylomakkeen muodostamisprosessi. Monipuolinen kyselyaineisto on käytettävissä myös moniin jatkoselvityksiin ja liikennejärjestelmän suunnitteluun. Continue reading Tutkimusraportti: Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Asukkailta kerätään näkemyksiä Kuninkaankolmion palveluista ja kulkureiteistä

[Helsingin kaupungin 18.11.2011 julkaisema tiedote]

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kerätään asukkaiden mielipiteitä Kuninkaankolmion kehittämistarpeista karttapohjaisella kyselyllä. Suunnittelun tueksi toivotaan asukkailta näkemyksiä lähipalveluista, kulkureiteistä ja ympäristön viihtyisyydestä. Kyselyyn voi vastata vuoden loppuun asti.

Tutkimus liittyy Tekesin rahoittamaan Urbaani Arki tutkimushankkeeseen ja toteutetaan yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Kyselytutkimukseen on valittu Kuninkaankolmion alueelta satunnaisesti lähes 15 000 vastaajaa, jotka saavat marraskuussa kutsukortin tutkimukseen. Myös muut Kuninkaankolmion suunnittelusta kiinnostuneet voivat osallistua kyselyyn.

Internetissä olevalla lomakkeella voi merkitä ja arvioida karttapohjalle käyttämiään jalankulku- ja pyöräreittejä ja matkoillaan usein toistuvia kohteita. Lomakkeelle voi merkitä toiveitaan uusista jalankulku- ja pyöräreiteistä sekä joukkoliikenneyhteyksistä ja antaa yleisarvion omasta asuinalueestaan.

Kysely löytyy internet-osoitteesta www.pehmogis.fi/kuninkaankolmio

Vastaajat voivat antaa arvionsa myös Kuninkaankolmioon suunnitteilla olevien uusien asuinalueiden houkuttelevuudesta. Näitä alueita ovat

  • Helsinki: Honkasuo, Kuninkaantammi, Luutnantinpolku
  • Espoo: Rykmentinmäki, Uusmäki, Helmipöllönmäki, Painiitty
  • Vantaa: Vaskipuisto/Kaivoksela, Raappavuorentien varsi, Myyrmäen keskusta, Hämevaara–Vannepuisto, Pähkinärinne ja Pöllölaakso, Koivuvaarankuja

Kuninkaankolmiossa on tavoitteena helpottaa asukkaiden arkea siten, että palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja liikkuminen sujuvaa kuntarajoista huolimatta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään asuinalueiden sekä palvelujen ja liikenneyhteyksien suunnittelussa.

Kuninkaankolmion omat sivut: www.kuninkaankolmio.fi

Lisätietoja tutkimuksesta

  • Helsingin kaupunki, Riikka Henriksson, suunnittelija, talous- ja suunnittelukeskus, puh. (09) 3102 5543
  • Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija, yrityspalvelut, puh. (09) 8392 7000
  • Espoon kaupunki, Lotta Kari-Pasonen, Leppävaaran aluearkkitehti, kaupunkisuunnittelukeskus, puh. (09) 8162 4106, 046 877 3704
  • Aalto-yliopisto, erikoistutkija Marketta Kyttä, puh. 050 512 4583
  • Tampereen teknillinen yliopisto, tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290

Oppikirja: Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus liittyy kaikkien ihmisten arkipäivään, ja turvallinen liikenne on osa hyvää elinympäristöä. Liikenneturvallisuus kytkeytyy myös moniin työtehtäviin: joko suoraan liikenneturvallisuuden asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi maankäytön ja liikenneympäristön suunnittelutehtävissä, ajoneuvojen turvallisuuden kehittäjinä ja ylläpitäjinä, vuorovaikutus- ja tiedottamistyössä tai välillisesti vaikkapa työhön liittyvien liikkumistarpeiden kautta tai liikenneturvallisuuden puutteiden synnyttäessä työtehtäviä, kuten poliisilla ja vakuutusyhtiöillä. Eri tehtävissä toimivilla asiantuntijoilla on kuitenkin vain harvoin liikenneturvallisuuden opintoja tai laajaa tietämystä tukenaan liikenneturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä aloittaessaan. Työssä oppiminen ja tiedon siirtyminen kokeneimmilta ovatkin tyypillisiä tapoja perehtyä liikenneturvallisuuteen.

Kirjan tavoitteena on tukea perehtymistä ja samalla pysyvää toimimista liikenneturvallisuustehtävissä. Nykyisin tieto on usein sirpaleista, eikä kokonaiskuvan synnyttäminen ole helppoa. Tämän vuoksi tavoitteena onkin esittää liikenneturvallisuuden perusasiat tiiviisti ja selkeästi. Samalla materiaali palvelee myös alan perusoppikirjana. Continue reading Oppikirja: Liikenneturvallisuus

Tutkimusraportti: Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen

Luotettavuus on yksi kriittisimmistä tekijöistä rautatieliikennejärjestelmän toiminnan ja asiakkaille tarjotun palvelun laadun kannalta. Helsingin seudun integroidussa joukkoliikennejärjestelmässä lähijunat toimivat koko järjestelmän runkona, mikä lisää niiden luotettavuuden tärkeyttä entisestään. Tässä valossa rautateiden viimeaikainen luotettavuus ei ole ollut lähimainkaan riittävällä tasolla. Tämän työn tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä siitä, kuinka pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen luotettavuutta voisi ja tulisi kehittää HSL:n näkökulmasta. Continue reading Tutkimusraportti: Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen