Kategoria: 2006

Tutkimusraportti: Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa

Liikennehankkeiden ja toimenpiteiden tarkoituksena on tuottaa vaikutuksia. Vaikutusten arviointi osana hankkeen suunnitteluprosessia antaa käsityksen hankkeen tai toimenpiteen vaikutuksista ja seurauksista, jotka kohdistuvat sekä liikenteeseen, ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen että ihmiseen itseensä. Vaikutusten arvioinnin laajuuden ja kattavuuden saavuttamiseksi liikennehankkeen vaikutukset on jaettu osa-alueisiin. Työssä on pyritty kehittämään vaikutusten arviointia seudullisessa liikennemallissa, josta esimerkkinä on ollut Tampereen seudun liikennemalli TALLI 2005. Continue reading Tutkimusraportti: Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa

Tutkimusraportti: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö

Tämän esitutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa lasten ja nuorten liikenneturvallisuustyön nykyisiä tarpeita ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tahoja valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa liikenneturvallisuustyön toimijaverkostoa ja heidän näkemyksiään ennakoivasta liikenneturvallisuustyöstä sekä verkoston yhteistyön mahdollisuuksista. Continue reading Tutkimusraportti: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö