Category: 2005

Research report: APGM feasibility study case Tampere

The purpose of this study has been to assess the feasibility of the APGM (automated people and goods mover) system in densely built urban areas in Tampere. The principal case study area is the suburb of Hervanta, where the planned APGM network connects the Technology Centre, University campus and residential areas to the local centre of Hervanta. In addition, the Tampere University Hospital area has served as a supplementary case study area. Continue reading Research report: APGM feasibility study case Tampere

Tutkimusraportti: APGM-laitteen käyttäjätutkimus

APGM-järjestelmän käyttäjätutkimus on toteutettu osana hanketta APGM Tampere – Kevyen automaattisen liikennemuodon soveltuvuuden arviointi alueiden sisäiseen joukkoliikenteeseen. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää järjestelmän soveltuvuutta Hervannan kohdealueelle. Lisäksi täydentävänä kohdealueena on ollut tiivisti rakennettu Tampereen yliopistollisen keskussairaalan alue. Käyttäjätutkimus on toteutettu Hervannan suunnittelualueella. Tähän osaraporttiin on koottu ryhmähaastatteluina toteutetun käyttäjätutkimuksen tulokset. Continue reading Tutkimusraportti: APGM-laitteen käyttäjätutkimus

Tutkimusraportti: Ulkomaankaupan suuryksikkökuljetusten liikenneyhteydet

Suuryksikkökuljetusten tavaramäärä Suomen ja ulkomaiden välisessä meriliikenteessä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut 12,8 miljoonasta tonnista 23,5 miljoonaan tonniin. Erityisesti konttien käyttö lisääntyy edelleen ulkomaankaupan kuljetuksissa. Kasvun odotetaan jatkuvan edelleen. Continue reading Tutkimusraportti: Ulkomaankaupan suuryksikkökuljetusten liikenneyhteydet

Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan roadmap 2010

ITS Finland -verkoston tulevaisuustyöskentelyn 2005 tähtäin oli laatia liikenteen telematiikan roadmap (tiekartta) ulottuen enintään vuoteen 2010. Roadmapin tehtäväksi asetettiin kuvata yhtäältä liikenteen telematiikan kehittyminen yleensä sekä erityisesti ITS Finlandin strategian päämäärien kannalta tuoden esiin strategian päivityksen kannalta tärkeitä kehityssuuntia. Älykkäiden liikennejärjestelmien tulevaisuudesta on tähän raporttiin koottu ITS Finland -verkoston jäsenten tulevaisuustyöskentelyssä esittämiä näkemyksiä. Continue reading Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan roadmap 2010

Tutkimusraportti: Liikenteen sujuvuus Tampereen seudulla 2004–2005

Tampereen seudun sujuvuustutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää liikenteen sujuvuutta eri vuorokaudenaikoina talviarkisin seudun merkittävimmillä sisääntulo- ja läpikulkuväylillä ja pääkaduilla. Mittaukset on tehty ns. kelluvan auton menetelmällä liikenteen seassa ajamalla. Continue reading Tutkimusraportti: Liikenteen sujuvuus Tampereen seudulla 2004–2005