Kategoria: Sinikka Hintikka

Tutkimusraportti: Joukkoliikennematkan eri osien painoarvoja

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää joukkoliikennematkan eri osien painoarvoja keskisuurilla kaupunkiseuduilla, joissa joukkoliikenteen palvelutaso ei ole yhtä hyvä kuin pääkaupunkiseudulla. Hankkeeseen kuului joukkoliikenteen matkustajille ja auton haltijoille suunnattu kyselytutkimus Tampereella ja Porissa. Tulosten avulla arvioitiin joukkoliikennematkan eri osien suhteellisia painoarvoja sekä kartoitettiin muita joukkoliikenteen käyttöön liittyviä tekijöitä. Continue reading Tutkimusraportti: Joukkoliikennematkan eri osien painoarvoja

Tutkimusraportti: Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa

Liikennehankkeiden ja toimenpiteiden tarkoituksena on tuottaa vaikutuksia. Vaikutusten arviointi osana hankkeen suunnitteluprosessia antaa käsityksen hankkeen tai toimenpiteen vaikutuksista ja seurauksista, jotka kohdistuvat sekä liikenteeseen, ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen että ihmiseen itseensä. Vaikutusten arvioinnin laajuuden ja kattavuuden saavuttamiseksi liikennehankkeen vaikutukset on jaettu osa-alueisiin. Työssä on pyritty kehittämään vaikutusten arviointia seudullisessa liikennemallissa, josta esimerkkinä on ollut Tampereen seudun liikennemalli TALLI 2005. Continue reading Tutkimusraportti: Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa

Tutkimusraportti: Liikenteen sujuvuus Tampereen seudulla 2004–2005

Tampereen seudun sujuvuustutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää liikenteen sujuvuutta eri vuorokaudenaikoina talviarkisin seudun merkittävimmillä sisääntulo- ja läpikulkuväylillä ja pääkaduilla. Mittaukset on tehty ns. kelluvan auton menetelmällä liikenteen seassa ajamalla. Continue reading Tutkimusraportti: Liikenteen sujuvuus Tampereen seudulla 2004–2005

Tutkimusraportti: Kuntokadun ja Lääkärinkadun alueen liikennetutkimus ja -ennuste

Tässä liikennetutkimuksessa on kartoitettu Kuntokadun, Biokadun ja Lääkärinkadun liikennemäärää ja alueelle suuntautuvien henkilöautomatkojen tuotoksia. Tavoitteena on ollut määrittää alueen tie- ja katuverkon nykyinen kuormitus ja tuottaa matkatuotosten perusteella alueelle liikenne-ennuste vuosille 2010 ja 2020. Continue reading Tutkimusraportti: Kuntokadun ja Lääkärinkadun alueen liikennetutkimus ja -ennuste