Kategoria: Maiju Lintusaari

Tutkimusraportti: Yleisöpalaute liikennevalo-ohjauksesta Tampereella

Tampereen kaupungin liikennevalojen yleissuunnitelmaa varten kerättiin alkuvuonna 2011 yleisöpalautetta nettikyselyn ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Kyselytutkimuksen tavoitteena on ollut kerätä tietoa tyytyväisyydestä liikennevalo-ohjaukseen sekä kartoittaa valoohjauksen kehittämistarpeita. Continue reading Tutkimusraportti: Yleisöpalaute liikennevalo-ohjauksesta Tampereella

Tutkimusraportti: Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Lahden seudulla tehtiin keväällä 2010 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksilla ja liikennelaskennoilla seudun asukkaiden liikkumistottumuksia, ajoneuvoliikenteen suuntautumista sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Lahden seudun liikennetutkimuksen tutkimusalueeseen kuuluivat Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila. Continue reading Tutkimusraportti: Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Tutkimusraportti: Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä

Joukkoliikenteen lippuvalikoimassa, erityisesti maksutavoissa, ei ole tapahtunut merkittäviä uudistuksia matkakortin käyttöönoton jälkeen. Tässä tutkimuksessa käsiteltävä jälkimaksettava joukkoliikennelippu on askel lippujärjestelmän kehittämisessä asiakkaan kannalta vaivattomampaan suuntaan. Tutkimuksessa on selvitetty jälkimaksettavan joukkoliikennelipun mahdollisuuksia ja haasteita. Jälkimaksettavan joukkoliikennelipun etu on se, että asiakkaalla on käytössään aina voimassa­oleva lippu. Satunnaisesti joukkoliikennettä käyttävien ei tarvitse muistaa älykorttinsa arvolipun saldoa, ja kaikkien käyttäjien kohtaama palvelutaso kohentuu, kun lippua ei tarvitse ladata ennen käyttöä tai käyttökertojen välissä. Continue reading Tutkimusraportti: Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä

Tutkimusraportti: Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia

ITS Finlandin tulevaisuustyöskentely vuonna 2008 keskittyi älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Työskentelyssä suomalaisia älykkään liikenteen ja liiketoiminnan asiantuntijoita kuultiin internetkyselyn, haastatteluiden ja työpajojen kautta. Tavoitteena oli tunnistaa erityisen potentiaalisiksi koettuja liiketoiminta-alueita älykkään liikenteen kansainvälisillä markkinoilla. Continue reading Tutkimusraportti: Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia

Tutkimusraportti: Keliolosuhteet ja henkilöautoliikenteen riskit

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten talven erilaiset keliolosuhteet vaikuttavat henkilöautojen onnettomuusriskiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös talviajan liikenneonnetto­muuksien ominaisuuksia sekä erilaisten talvikelien esiintymistä. Kelillä tarkoitetaan tässä tutki­muksessa tienpinnan tilaa, johon sään lisäksi vaikuttavat mm. tien muut ominaisuudet sekä tien hoitotoimenpiteet. Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuustutkimuksen lisäksi tilastoanalyysi, jossa yhdistettiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) onnettomuustilastoja sekä Tiehallinnon talvihoidon laadunseuranta-aineistoa eri keliolosuhteiden riskin laskemiseksi. Continue reading Tutkimusraportti: Keliolosuhteet ja henkilöautoliikenteen riskit