Kategoria: Kalle Vaismaa

Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille

Kaupunkikeskustojen liikennemäärän kasvu aiheuttaa ongelmia eurooppalaisissa kaupungeissa yhä enenevässä määrin ympäristöhaittojen lisääntymisenä, liikenteen ruuhkautumisena sekä liikenneturvallisuuden vähenemisenä. Samat ongelmat ovat ajankohtaisia myös suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen vähentävät haittoja, minkä vuoksi eri puolilla maailmaa on lähdetty vahvasti edistämään lihasvoimaista liikkumista. Monet Keski-Euroopan kaupungit ovat edelläkävijöitä pyöräilyn ja kävelyn kehittämisessä, joten eri puolilta maailmaa otetaan niistä mallia. Tässä kirjassa sovelletaan parhaimpia eurooppalaisia käytäntöjä Suomeen ja esitetään toimenpidesuosituksia suomalaisille kaupungeille. Suositukset antavat näkökulmia, ratkaisumalleja sekä virikkeitä kaupunkiseutujen ja kuntien sekä valtionhallinnon suunnittelijoille ja päättäjille. Yksi kuva puhuu paljon, joten tuloksia on havainnollistettu sadoilla värikuvilla. Continue reading Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille

Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa

Kaupunkikeskustojen liikennemäärän kasvu aiheuttaa ongelmia eurooppalaisissa kaupungeissa yhä enenevässä määrin ympäristöhaittojen lisääntymisenä, liikenteen ruuhkautumisena sekä liikenneturvallisuuden vähenemisen. Samat ongelmat ovat ajankohtaisia myös suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen vähentävät haittoja, minkä vuoksi eri puolilla maailmaa on lähdetty vahvasti edistämään lihasvoimaista liikkumista. Monet Keski-Euroopan kaupungit ovat edelläkävijöitä pyöräilyn ja kävelyn kehittämisessä, joten eri puolilta maailmaa otetaan niistä mallia.

Kirjassa sovelletaan parhaimpia eurooppalaisia käytäntöjä Suomeen ja esitetään toimenpidesuosituksia suomalaisille kaupungeille. Continue reading Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa

Seminaariesitys: Uudella vaihteella myötätuulessa – Pyöräilyn parhaat käytännöt Suomeen

Suomessa ollaan hyvässä myötätuulessa pyöräilyn edistämisessä. Viime vuosina pyöräilyn lisäämisen eteen on tehty enemmän kuin koskaan aiemmin. Tässä esityksessä nostetaan esiin Euroopassa puhaltavia tuulia, joita seuraamalla Suomessa varmistetaan hyvä myötätuuli pyöräilyn edistämisessä. Tulokset perustuvat PYKÄLÄ-projektissa tehtyihin löytöihin. Ensimmäiseksi Suomessa tulee kiinnittää huomiota liikennejärjestelmän kokonaissuunnitteluun, maankäytön tiivistämiseen, matkaketjujen parantamiseen, pyöräilyverkon ja kunnossapidon laatuun sekä pyöräilyn seurantaan. Kantavana ajatuksena tulee olla pyöräilyn ja muiden kestävien liikkumismuotojen kilpailukyvyn selkeä parantaminen autoliikenteeseen nähden. Tavoitteena pitäisi olla, että monet jättävät auton kotiin ja kulkevat pyörällä sen sijaan. Continue reading Seminaariesitys: Uudella vaihteella myötätuulessa – Pyöräilyn parhaat käytännöt Suomeen

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma täsmentää tuoreet, vuoden 2012 alussa valmistuneet valtakunnalliset kävelyn ja pyöräilyn linjaukset kaupunkiseudulle sopiviksi. Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visiona 2030 on, että kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi nykyistä enemmän ja että kaupunkiseutu on kestävän liikkumisen esimerkkialue Suomessa. Visio saavutetaan kolmen stategisen tavoitteen avulla: Continue reading Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Book: Best European practices in promoting cycling and walking

European countries are forerunners in promoting cycling and walking. Planners and decision makers from all over the world travel to Europe to study the best practices. Now the best European practices have been gathered to one book. Transport Research Centre Verne in Tampere University of Technology published a brand new book The best European practices in promoting cycling and walking. Continue reading Book: Best European practices in promoting cycling and walking