Kategoria: Kaisa Niiranen

Diplomityö: Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa

Lentoala elää murroksen aikakautta. Ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tutkimuksen tavoitteena on ollut hahmottaa Euroopan lentoalan nykyhetkeä ja toimintaympäristöä vuonna 2010 sekä luoda neljä erilaista skenaariota lentoalan ja Euroopan tulevaisuudesta vuoteen 2050. Tutkimuksessa on hyödynnetty tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, erityisesti skenaariomenetelmää. Keskeinen aineiston hankinnan lähde ovat olleet asiantuntijahaastattelut. Lisäksi työssä on tutkittu laajasti alan kirjallisuutta, lehtiä ja uutisia sekä hyödynnetty keskusteluita ja pohdintapajoja. Continue reading Diplomityö: Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa