1st International conference on Mobility as a Service
Tampere 28.–29.11.2017


Poimintoja toiminnasta

Uusimmat artikkelit

Liikenteen tutkimuskeskus Verne arvioi Suomen Ilmastopaneelille liikenteen päästövähennystoimenpiteitä. Selvityksen tavoitteena on arvioida energia- ja ilmastostrategiassa mainittujen liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähennystoimenpiteiden odotettavissa olevia päästövähennysvaikutuksia sekä tuottaa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman ja energia- ja ilmastostrategian toimeenpanossa tarvittavaa tietoa liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien politiikkatoimenpiteiden päästövähennyspotentiaalista ja kustannustehokkuudesta.

Tieliikenteen automaatio – tervetuloa!
11.5.2017 Blogimerkintä

Tiistaina 9.5.2017 järjestetty Tieliikenteen automaatio -seminaari keräsi Finlandia-talolle yli 200 osallistujaa. Lisäksi tapahtumaa oli mahdollista seurata etänä. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa https://trafi.videosync.fi/tieliikenteen_automaatio.

Hei, my name is Marc and I’m an Environmental Science Master’s student from ETH Switzerland. I had the pleasure to stay in Tampere for two weeks to work and conduct interviews for my master’s thesis. The Verne research group and its open minded team was my host during that time, providing me with a place to work and also lots of insights into Finnish culture. 

Kysely sähköautoista
6.3.2017 Blogimerkintä

Onko sähköautoissa tulevaisuus vai vannotko polttomoottorien nimeen? Vastaa mielipidekyselyyn sähköautoista. Kysely on osa ETH Zürichiin tehtävää päättötyötä, jonka kyselyissä ja toteutuksessa Suomessa avustaa TTY:n Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Joukkoliikenne kuuluu kaikille
23.2.2017 Blogimerkintä

Toimiva joukkoliikenne on eräs liikkumisen kulmakivistä kaupunkiseuduilla. Joukkoliikenne mahdollistaa itsenäisen liikkumisen myös niille ryhmille, joille henkilöauton käyttö ei ole mahdollista. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa lapset, nuoret, iäkkäät sekä henkilöt, joilla on erilaisia rajoitteita. Julkisten palveluiden suunnittelussa esteettömyys onkin yksi näkökulma, jonka avulla pyritään ottamaan erityisryhmät huomioon. Jotta palvelun käyttäminen sujuvasti olisi mahdollista, on mietittävä ratkaisuja monelta eri kannalta.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvassa muutoksessa. Tarve kaupunkiympäristön arvottamiseen ja kestävien kulkutapojen laajempaan huomiointiin on tunnistettu. Nykyiset arviointimenetelmät on kehitetty enemmän kaupunkiseutujen välisten pitkän matkan hankkeiden arviointiin, eivätkä ne näin ollen huomioi erityisesti kaupunkiympäristöä. Tämä raportti esittää menetelmien nykytilan ja toimivuuden haastatteluiden ja kirjallisuustutkimuksen avulla sekä uuden laadullisen, strategioihin pohjautuvan liikennehankkeiden arviointimallin, jota hyödyntäen kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuusmalli on mahdollista luoda. Kaupunkirakenteen resurssitehokkuuteen sidottu ja laajemmat maankäyttö- ja rakentamishyödyt huomioiva kokonaisvaltainen arviointimalli esitetään myöhemmin julkaistavassa WHOLE-tutkimusprojektin koontiraportissa.