Poimintoja toiminnasta

Uusimmat artikkelit

Erikoistyö käsittelee kävijämäärältään suurten tapahtumien liikenteen hallintaa. Massatapahtumat saavat suuret määrät ihmisiä liikkumaan samaan aikaan samassa paikassa. Hetkellinen liikennemäärien kasvu voi aiheuttaa muun muassa melua ja liikenneturvallisuusongelmia. Lisäksi suuret liikennemäärät saattavat ruuhkauttaa liikenneverkkoa, ja pysäköintikapasiteetti voi loppua kesken. Työssä selvitetään kirjallisuuskatsauksen avulla mitä liikenteellisiä erityispiirteitä kävijämääriltään suurilla tapahtumilla on sekä millä keinoilla liikennettä voidaan hallita massatapahtumia järjestettäessä.

Applikaatioähky
Blogimerkintä

Olennaisena osana digitalisaatiota ja liikenteen palveluistumista ovat mobiililaitteisiin hankittavat applikaatiot, joiden tehtävänä on olla sujuvan matkaketjun tukena ja käyttäjän oppaana. Applikaatioiden pitäisi osata etsiä reittejä, sovittaa yhteen eri kulkumuotojen aikatauluja ja hoitaa samalla lippuihin ja maksamiseen liittyvät asiat. Kuinka monta applikaatiota tarvitaan yhdelle matkalle?

Kannattaako nukkuvaa karhua herättää?
23.6.2016 Blogimerkintä

Viimeaikainen liikennesektorin ripeä muutosvauhti ja uudistushalukkuus on ollut varsinaista ampiaispesän tökkimistä, jossa perinteisiä liikennesektorin toimintamalleja – raideliikennettä, tavarakuljetuksia, joukkoliikennettä ja taksitoimintaa – ollaan puoliväkisin muokkaamassa uusiksi. Muutos ja uudistuminen ovat luonnollinen osa yhteiskuntaa ja pääsääntöisesti uudistukset vievät yhteiskuntaa parempaan suuntaan ja ovat täten toivottua kehitystä.

Liikenteen tutkimuskeskus Vernelle on tehty tili mikroblogipalvelu Twitteriin. Vernen löytää palvelusta tunnuksella @VerneTUT. Verne välittää Twitterin kautta liikenteen tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja jakaa tietoa mahdollisuuksien mukaan myös käynnissä olevista hankkeista ja tutkimuksista.

Vastuullisuusmalli on tieliikenteen yrityksille tarkoitettu johtamis- ja menettelytapamalli, jonka tarkoituksena on vahvistaa ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja edistää ympäristön kannalta vastuullisia toimintatapoja. Mallia kehittää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Vastuullisuusmallin kaksi aiempaa kokeilututkimusta ovat käsitelleet tavaraliikennettä. Tässä kolmannessa tutkimusvaiheessa tarkastelua on laajennettu henkilöliikenteeseen. Kokeiluun on osallistunut yhdeksän eri kokoista joukkoliikenne- ja taksialan yritystä eri puolilta Suomea. Tilaajanäkökulman muodostamiseksi on haastateltu yhdeksää tilaajatahoa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

Liikennetutkijan työ on siitä mukavaa, että laboratorio ja testikenttä ovat aina nenäsi edessä. Istuitpa sitten bussissa, metrossa, raitiovaunussa, pyörän selässä, junassa, laivan kannella, omassa autossasi tai istumisen sijaan seisot nyt niin trendikkään tasapainoskootterin päällä, voit jatkuvasti havainnoida ympärilläsi olevaa liikennejärjestelmää ja sen rakennetta sekä toimivuutta. Kysynpä vaan, missä muussa ammatissa työmaasi on näin laaja ja avoin?