Tampereen teknillinen yliopisto
 
     
 

Momentti

Rakennustekniikan uutiskirje 8.3.2018

 
     
     
   

Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaukseen viimein kattava ohjeistus

Julkisivuja ja parvekkeita on jo pitkään osattu korjata myös talviolosuhteissa, minkä lisäksi nykyisin sääsuojaus lisääntyy myös kesäkorjaamisessa. Silti edelleen korjaaminen keskittyy hyvin suurelta osin kesäkaudelle, mihin yksi suurimmista syistä on ollut luotettavan tiedon ja ohjeistusten puute.

 
         
 
         
 

Robottiautot voivat lisätä liikennettä, mutta pienentää autokantaa

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne tutki Trafin ja Liikenneviraston tilauksesta automaattiautojen vaikutuksia liikkumistottumuksiin. Suurin osa suomalaisista suhtautuu robottiautoihin myönteisesti.

   
         
 
     
 
         
   

Yhteinen kehittäminen avainasemassa uusien ja houkuttelevien palveluinnovaatioiden syntymisessä

Yritysten tulisi avata rohkeammin rajojaan ja tehdä laajemmin yhteistyötä asiakkaidensa, kumppaneidensa ja eri alojen toimijoiden kanssa uusien palveluinnovaatioiden kehittämiseksi, selviää Elina Sillanpään väitöstutkimuksesta.

 
         
 
     
 
         
 

Materiaalit väsyvät kuten urheilijat

Mekaanisella väsymisellä tarkoitetaan rakenteen tai rakenneosan vähittäistä vaurioitumista toistuvan vaihtuvan kuormitusrasituksen alaisena. Rakennustekniikassa väsymisilmiöiden huomioiminen on tulossa yhä tärkeämmäksi rakenteiden hoikistumisen seurauksena käytettäessä yhä lujempia materiaalilaatuja

   
         
 
     
 
         
   

Joukkoliikenteen järjestämistavan vaikutus palvelutasoon

Kaupungit houkuttelevat enenevissä määrin lisää asukkaita, minkä seurauksena on tarve järjestää liikenne mahdollisimman toimivasti, ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti.

 
         
 
     
 
         
 

COMBI-hankkeen tuloksia esiteltiin TTY:llä

COMBI-hankkeen kolmas yleisöseminaari järjestettiin TTY:llä torstaina 25.1.2018. Seminaari keräsi yleisöä Festian isoon saliin kuuntelemaan COMBI-hankkeen uusimpia tuloksia koskien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasolle.

   
         
 
     
 
         
   

Stipendejä kiitettävistä rakennustekniikan diplomitöistä

Teollisuusneuvos Aarre M. Mattisen perustama säätiö jakoi stipendejä TTY:n rakennustekniikan opiskelijoille.

 
         
 
     
 
         
 

Avaa ovi tieteelle – Tietotalossa kerätään dataa ihmisten liikkeistä eteisessä

Kampuksella kulkevat voivat nyt osallistua arkkitehtuuria- ja rakennustekniikkaa, automaatiota, tietojenkäsittelyä ja signaalinkäsittelyä yhdistävään projektiin, jossa kerätään tietoa kotioven avaamiseen liittyvistä tapahtumista. Tietoa käytetään älykotien kehittelyyn.

   
         
 
     
 
         
   

25.1.2018 järjestettiin vuosittainen Rakennusalan yritystapahtuma

TTY:n Rakennustekniikan ja Tarakin järjestämä yritystapatuma keräsi 47 eri yritystä/yhteisöä

Seuraava yritystapahtuma järjestetään 15.1.2019.