Tampereen teknillinen yliopisto
 
     
 

Momentti

Rakennustekniikan uutiskirje 16.5.2018

 
     
     
   

TTY:n ja TAMKin valmistelema rakennustekniikan opetusyhteistyö käynnistyy

Uudet rakennustekniikan tutkinto-ohjelmat aloittavat kesälomien jälkeen.

- Vaikka yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat tulevatkin vanhaan tapaan kumpikin omalle kampukselleen, on yhteistyöllä mahdollista saavuttaa monenlaisia hyötyjä, sanoo TTY:n rakennustekniikan laboratorion vetäjä Matti Pentti.

 
         
 
         
 

TTY, Ruukki Construction ja SSAB Europe solmivat yhteistyösopimuksen

Tampereen teknillisen yliopiston, Ruukki Construction Oy:n ja SSAB Europe Oy:n yhteistyösopimuksen ytimessä on teräsrakentaminen. Sopimus on viisivuotinen.

   
         
 
     
 
         
   

Palolaboratorio tutkii, testaa ja opettaa

Palolaboratorio tekee yritysyhteistyönä monipuolista palotestausta ja -tutkimusta, jolla parannetaan rakenteiden ja rakennusten paloturvallisuutta sekä kehitetään paloturvallisuuden lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Tutkimusvalmiudet ja -toiminta sekä kansainvälinen yhteistyö ovat jatkuvasti vahvistuneet.

 
         
 
     
 
         
 

Liikenneturvallisuutta mitattaessa huomioitava myös vakavasti loukkaantuneet

Liikenneturvallisuutta mitataan yleensä tieliikenteessä kuolleiden määrällä. Liikenteen tutkimuskeskus Verne tutki, miten tieto vakavasti loukkaantuneista muuttaa käsitystä liikenneturvallisuudesta.

   
         
 
     
 
         
   

Radan kuivatuksen parantaminen ja seurantavaikutusten mittaaminen

Toimivat kuivatusratkaisut ovat tärkeä osa radan elinkaarta määrittelevistä ominaisuuksista. TERA II-tutkimushankkeen projektin tulokset antavat selviä perusteita sille, että kuivatuksen toimivuuteen on tulevaisuudessa syytä kiinnittää enemmän huomiota. Koko tutkimuksen tavoitteena on merkittävät kustannussäästöt rataverkon ylläpidossa.

 
         
 
     
 
         
 

Kosteudenhallintakoulutuksella eväitä terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen

Kaikki rakennusalalla työskentelevät eivät voi erikoistua kosteusvauriokorjaamiseen, mutta kaikki rakennukset tulee tehdä terveellisiksi ja rakennusfysikaalisesti toimiviksi. Tämän saavuttamiseksi kaikilla rakennustyöntekijöillä on oltava perusosaaminen ja motivaatio työmaan kosteudenhallintaan.

   
         
 
     
 
         
   

Pitkittyneet riidat rakennusprojekteissa johtuvat usein siitä, ettei asiakas koe tulleensa kuulluksi

Pienet erimielisyydet uusien asuntojen asukkaiden ja rakennuttajan välillä saattavat paisua ja pitkittyä turhaan. Reino Yli-Honkola etsi väitöskirjassaan syitä ihmisten kritisointi-innolle elä-mänkokemuksista ja arvoista ja totesi, että tärkeintä on kuulluksi tulemisen tunne.

 
         
 
     
 
         
 

Quality-Driven Scheduling in Construction

Marco Alvise Bragadin tutki väitöskirjassaan rakennushankkeen aikataulusuunnittelun ja - valvonnan laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Väitöskirja on luettavissa kokonaisuutena
https://tutcris.tut.fi/portal/files/15572501/bragadin_1536.pdf

   
         
 
     
 
         
   

Selvitys sprinklerilaitteistojen luotettavuudesta

Automaattiset sprinklerilaitteistot ovat tehokas osa rakennusten paloturvallisuussuunnittelua: niiden avulla voidaan vähentää sekä palokuolemia että aineellisia vahinkoja. Epävarmuus laitteiston toimivuudesta palotilanteessa voi kuitenkin rajoittaa suunnittelua ja nostaa rakennuskustannuksia.

 
         
 
     
 
         
 

Ways for Promoting Resiliency and Rehabilitation of Aging Infrastructure -seminaari 8.6.2018 – tervetuloa!

Vesihuollon asiantuntijat kokoontuvat 8.6.2018 Tampereen teknillisessä yliopistossa järjestettävään, vesihuollon ikääntyvää infrastruktuuria ja sen resilienssiä käsittelevään Ways for Promoting Resiliency and Rehabilitation of Aging Infrastructure -seminaariin. Englanninkielinen tilaisuus on kaikille avoin – tervetuloa!

   
         
 
     
 
         
   

Miksi rakennusalan tehokkuus ja innovatiivisuus ovat jäljessä muista aloista?

Rakennusalaa pidetään tehottomana ja epäinnovatiivisena teollisuudenalana, jossa projektit toteutetaan useiden toimijoiden muodostamassa verkostossa. Rami Sariola tutki väitöskirjassaan tuotetoimittajien, pääurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välisien suhteiden ja yhteistyön kehittämistä.