Tampereen teknillinen yliopisto
 
     
 

Momentti

Rakennustekniikan uutiskirje 20.6.2018

 
     
     
   

Kuinka autonomiset ajoneuvot tulevat muuttamaan tieverkkomme kokemaa rasitusta?

Aluksi osittain ja myöhemmin kokonaan autonomisesti ohjautuvat ajoneuvot tekevät tuloaan Suomenkin tieverkolle. Sitä, kuinka tämä tulee vaikuttamaan tiestöllemme kohdistuvaan rasitukseen, ei ole aiemmin tutkittu.

 
         
 
         
 

Kiinteistökehittämisen tutkimus- ja opetustoiminta etenee

Syksyllä 2017 perustettu kiinteistökehittämisen tutkimusryhmä on päässyt hyvään vauhtiin tutkimustoiminnassaan. Tampereen Kauppakamarilta nyt toukokuussa saatu 50 000 euron lahjoitus vahvistaa toimintaa merkittävästi.

   
         
 
     
 
         
   

TTY:n asiantuntijat mukana infrarakentamisen ja kiviaineksen laatuvaatimusten päivityksessä.

Tänä keväänä on julkaistu uudet asfalttinormit ja betonin kiviainesohjeet. InfraRYL:n päivitettyjä ja uusia osia sekä uusia ohjekortteja odotetaan painosta. Kaikissa näissä TTY:n asiantuntijoiden panos on ollut merkittävä. Uusista ohjeista on järjestetty myös koulutuksia kevään aikana.

 
         
 
     
 
         
 

Eristerappausjärjestelmien vaurioitumismenetelmät kuriin

Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä on jo 90-luvulta lähtien tutkittu eristerappausjärjestelmiä ja varsinkin niiden säänkestävyyttä kiihdytetyillä säärasituskokeilla. Nyt kyseisten järjestelmien vaurioitumisesta sekä kuntotutkimusmenetelmistä alkaa olla riittävästi kokemusta myös kentällä, jotta ne voidaan kerätä yksiin kansiin, ja alalle saadaan yhtenäiset ohjeistukset.

   
         
 
     
 
         
   

Yhteistyötä TU Delft -yliopiston kanssa

TTY:n rakennustekniikan yksi tärkeimmistä kansainvälisistä yhteistyökumppaneista on TU Delft yliopisto Hollannissa. Tätä yhteistyötä on ollut jo usean vuoden ajan ja kuluvana vuonna se on edelleen syventynyt ja saanut uusia ulottuvuuksia, kuten vierailevan professuurin ja jatko-opiskelijoiden yhteisen seminaarin.

 
         
 
     
 
         
 

Uusiomaarakentamisesta kiertotalouteen

Suuren suosion saanutta Uusiomaarakentamisen erikoisopintojaksoa (UKI 2017-2018) seuraa ”Kiertotalous infrarakentamisessa”, joka on osa uutta kiertotalouden sivuainetta. UKI-koulutusta esitellään myös kesäkuussa Tampereella järjestettävässä kansainvälisessä WASCON-konferenssissa.

   
         
 
     
 
         
   

Miten kiinteistökehittäminen todella vaikuttaa ympäristöönsä?

Kiinteistökehittäminen vaikuttaa aina itse hanketta laajemmin, esimerkiksi alueen arvostukseen. Päätöksiä tehtäessä on tärkeää ymmärtää näitä ulkoisvaikutuksia. Antti Kurvinen tutki väitöskirjassaan, miten erilaiset maankäytön muutokset heijastuvat asuntojen hintoihin sekä sosioekonomisiin indikaattoreihin.

 
         
 
     
 
         
 

TTY rakennustekniikan laboratoriossa on avoinna tenure track -tehtävä, jonka alana on teräsrakenteet.

TTY on solminut pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen teräsrakenteiden kehittämisestä SSAB Europen ja Ruukki Construction Oy:n kanssa. Keskeinen osa yhteistä sopimusta on uuden teräsrakenteiden tenure-professuurin perustaminen.

Tehtävänkuvaus ja hakuohjeet kokonaisuudessaan: www.tut.fi/openpositions. Tehtävän nimike on Tenure Track (Teräsrakenteet, Steel Structures)

   
         
 
     
 
         
   

Toivotamme

aurinkoista & rentouttavaa

kesää!