Hankkeen osapuolet

Hankkeen toteuttamiseen muodostettu toimijakokonaisuus muodostuu kolmen eri osapuolen muodostamasta konsortiosta. Toimijakonsortio koostuu tutkimustyöstä vastaavista yliopistoista, pilottiyrityksistä ja osaamiskeskusklusterista.

1. Tutkimustyö

2. Yritykset

Hanke toteutetaan yhteistyössä usean suomalaisen eri alan yrityksen kanssa. Yrityksille suunnitellaan ja toteutetaan sosiaalisen median pilotteja sekä heitä konsultoidaan sosiaalisen median käytöstä liiketoiminnassa. Hankkeeseen kuuluu seuraavat yritykset:

3. Digitaaliset Sisällöt ja Älykkäät Koneet – klusteri

Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet- osaamiskeskusohjelman kautta hankkeen tulosten ja toiminnan viestinnän volyymi moninkertaistuu ja tavoittaa uusia toimijoita. Osaamiskeskuksen laajan verkoston kautta on mahdollista tavoittaa etenkin pk-sektorin yrityksiä.