B2B in Social Media inspired by SXSW.

I attended SXSWedu for a presentation about UX testing and how the end users should be implemented in the design process of any digital solution. I stayed in Austin for the interactive part of SXSW as well with the intention to attend sessions with any kind of associations towards B2B and social media. It surprises me what a small role this still plays in the B2B communication at this day and age. While lot of the networking naturally continues on twitter, LinkedIn etc, there were not that many sessions that directly presented examples of successful B2B social media communication. One session I attended was called A2Z of B2B. While every letter stood for an important aspect of B2B business, the letter S did not directly stand for Social Media but for “social”. By this the presenters meant advertising, media monitoring, content and analytics. They complemented this explanation by noting that “B2B has been really slow picking up on Social Media”.

All of my descriptions from the sessions I attended are found on both MediaCity Facebook page https://www.facebook.com/mediacityfinland?ref=hl

and also on our blog at http://mediacityfinland.posterous.com/

A personal reflection from SXSWedu was that it is within the digitalization of the education that we are creating the foundations for future B2B business through social media. The shift from “traditional” education to digital education is at hand. In just a few years the market will bee flooding with not onnly educational software, but also tools for communication between students, teachers, schools and parents. This in my opinion is going to change the way future employees conduct business. If the new ways of communicating are implemented in school, there are no good reasons to change to something that is no longer relevant.

While the transformation from traditional education to digital will bee filled with challenges, there lies a lot of opportunities to prepare the students for tools and practices that they will need in the future.

Taas CMAD-tapahtumaa järjestämässä

SOITA-hanke järjesti viime vuonna Euroopan ensimmäisen CMAD-tapahtuman. Tänä vuonna CMAD:eja järjestetään Euroopassa jo kaksi, toinen Pariisissa ja toinen Tampereella.

SOITA-hanke on ollut aktiivisesti järjestämässä toistakin tapahtumaa. CMAD:ia oli mukana järjestämässä aktiivinen vapaaehtoisten joukko ja maanantaina päästään maaliin, kun 150 community manageria ja muita asiasta kiinnostuneita ihmisiä kokoontuu Rosendahliin.

Tilaisuus on aivan täynnä, mutta sitä voi seurata myös etänä videostriimin avulla. Tervetuloa mukaan! Lähetä meille terveisiä esim. Twitterissä tai Facebookissa!

Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa

Julkaisimme Helsingissä järjestetyssä julkistamistilaisuudessa torstaina 14.6. yhdessä viestintätoimisto Ali Consultingin kanssa tekemämme selvityksen sosiaalisen median hyödyntämisestä suomalaisissa yrityksissä ja sen yhdistämisestä asiakaskokemukseen. SOITA-hankkeen professori Hannu Kärkkäinen sekä tutkijat Jari Jussila ja Jani Multasuo osallistuivat selvityksen tekemiseen.

Selvitystä varten haastateltiin yhteensä 20 suomalaista pääasiallisesti sosiaalisen median edelläkävijä- tai aktiivikäyttäjäyritystä useilta eri toimialoilta sekä kerättiin näkemyksiä ja mielipiteitä lähes 70 yritykseltä verkkokyselyn muodossa. Selvityksen punainen lanka rakentuu sosiaalisen median yrityskäytön ympärille muodostuneisiin ja käyttöä estäviin tai hidastaviin yleisiin väärinymmärryksiin ja myytteihin, joita käsitellään selvityksessä kerätyn materiaalin avulla.

Tarkoituksenamme ei ole niinkään todistaa myyttejä suoranaisesti oikeiksi tai vääriksi, vaan pikemminkin oikoa aihealueeseen liittyviä yleisiä väärinkäsityksiä ja yksinkertaistuksia, herättää keskustelua aihepiiriin liittyen, ja tuoda esiin erilaisia ja ennakkoluuloja rikkovia ja innovatiivisia tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa nimenomaisesti suomalaisten yritysten liiketoiminnassa. Tällaisia esimerkkejä on jo pitkään kaivattu, koska olemassa olevat esimerkit ovat paljolti amerikkalaisista IBM:n ja Googlen tapaisista suuryrityksistä, eivätkä sellaisenaan ole uskottavia ja toimivia suomalaisissa yrityksissä. Keskeisimpinä aihepiireinä myyttien kautta esiin nostetaan sosiaalisen median käytännössä saavutetut hyödyt erilaisissa yrityksissä, sosiaalisen median soveltuvuus yrityskäyttöön erityisesti B2B-sektorilla, sekä sosiaaliseen median erilaiset riskit ja tietoturvallisuus.

Selvityksestä kävi ilmi, että useat yritykset ovat jo menestyneesti hyödyntäneet sosiaalista mediaa oman liiketoimintansa tukena ja uusia menetelmiä ja työkaluja kehitetään koko ajan. Ilahduttavaa on että erityisesti B2B- yritykset näyttävät selvästi aktivoituneen sosiaalisen median hyödyntämisessä, ja innovatiivisia ja erilaisia hyödyntämistapoja nousi esille runsaasti. Näyttää myös siltä, että sosiaalisen median käytön laajentuessa ja monipuolistuessa saadut hyödyt vahvistuvat ja tulevat paremmin esille. Osaltaan saadut hyödyt sekä lisääntyneet positiiviset käyttökokemukset myös murtavat sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyviä selvityksessä tunnistettuja aiempia myyttejä.

Laajempina kokonaisuuksina selvityksessä nostetaan esiin kolme johtopäätöstä. Ensimmäisessä näistä keskustellaan sosiaalisen median liiketoiminnallisten hyötyjen mittaamisen haasteellisuudesta ja sen vaikutuksista ylimmän johdon suhtautumiseen sosiaalista mediaa kohtaan. Toisena johtopäätöksenä korostetaan sosiaalisen median työkalujen ja toimintamallien vaikutusta tiedon määrän kasvun lisäksi erityisesti myös tiedon jalostusarvon lisääntymiseen. Kolmantena, johtopäätöksenä selvityksessä korostetaan sosiaalisen median hyödyntämisen merkitystä erityisesti B2B-sektorilla, sillä vaikka sosiaalisen median hyödyntäminen on perinteisesti koettu tärkeäksi kuluttajayritysten keskuudessa, saattaa sen hyödyntäminen B2B-yrityksissä olla vielä sitäkin tärkeämpää.

Lue lisää suomalaisten yritysten kokemuksia ja kommentteja Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa –selvityksestämme oheisen linkin kautta ladattavasta raportista:

Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa -selvitys on saanut varsin mukavasti näkyvyyttä mediassa: muiden muassa Yle Uutiset, Markkinointi & Mainonta sekä Tietoviikko uutisoivat selvityksestä omilla verkkosivuillaan. Pääset lukemaan uutiset alla olevista linkeistä:

Yle Uutiset:
http://yle.fi/uutiset/sosiaalinen_media_tulee_yritysten_arkeen/6182666?origin=rss

Markkinointi & Mainonta:
http://www.marmai.fi/uutiset/miten+sosiaalista+mediaa+mitataan+ndash+yritysjohtajat+epaluuloisia/a816376

Tietoviikko:
http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/some+ei+ole+viela+liiketoiminnan+strateginen+valine/a816716