Kuuntele asiakasta verkossa

Muutossignaalit-hanke järjesti Kuuntele asiakasta verkossa –sosiaalinen media liiketoiminnan kehittämisen apuna –seminaarin 31.1.2013 Porissa. Aloitin seminaarin puhumalla asiakkaista ja käyttäjistä B2B-yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassa. Kävin läpi erilaisia tutkimuksia käyttäjälähtöisyyden merkityksestä yrityksien liiketoiminnalle, sosiaalisen median mahdollisuuksista tukea asiakastarpeisiin liittyvää tiedon hankintaa ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, sekä sosiaalista mediaa hyödyntävien yrityksien kokemista sosiaalisen median käytön hyödyistä ja haasteista.

Kaija Pöysti jatkoi kertomalla Kilpailukyky 2.0: Yhteisöllinen toimintatapa yrityksissä –teemasta. Kaija nosti muun muassa esille, että toisin kuin muissa yrityksen investointipäätöksissä, sosiaaliseen mediaan liittyvissä investointipäätöksissä yritysjohto perustaa päätöksiään liialti iltapäivälehdissä oleviin kirjoituksiin tai toisen käden kokemuksiin, esimerkiksi omien lapsien sosiaalisen median käytöstä. Kaija toi esille useita tutkimuksia ja esimerkkejä kuinka sosiaalisen median ja yhteisöllisten toimintatapojen avulla voidaan parantaa kilpailukykyä yrityksissä.

Kati Keronen puhui ensin aiheesta miksi yrityksen ei kannata sulkea silmiään somelta ja myöhemmin iltapäivästä kuinka tehokkaasti alkuun sosiaalisen median hyödyntämisessä. Katin puheiden välissä Toni Laturi valotti sosiaalisen median käyttöä yksilön näkökulmasta:  Sosiaalinen media on helppoa – kunhan uskaltaa heittäytyä mukaan.

Comments are closed.