3/2018

Vahvasta yritysyhteistyöstä vielä vahvempaa

Tuore selvitys osoittaa, että TTY on maineensa veroinen teollisuuden yliopisto. Into kehittää ja luoda uutta työelämäyhteistyötä on kuitenkin vahvaa koko Tampereen yliopistoväen keskuudessa, vahvempaa kuin monessa muussa kaupungissa.

Vieraita professori Lastran laboratoriossa

 

Tampereen teknillinen yliopisto tekee yhteistyötä jopa tuhannen yrityksen kanssa vuosittain. Professori Jose Lastra sai laboratorioonsa vieraiksi ryhmän Optofidelity/CYG:stä.

 

– Tekniikan alat ovat kansainvälisesti edelläkävijöitä yritysyhteistyön toimintamallien rakentamisessa, ja muut tieteenalat ovat tulleet mukaan pikku hiljaa. TTY puolestaan on Suomen johtavia korkeakouluja yritysyhteistyön tekemisessä, sanoo asiantuntija Pekka Jääskö Crazy Townista. Hän esitteli Korkeakoulujen yritysyhteistyön tilannekuva -hankkeeseen liittyvää selvitystä TTY:llä syyskuussa.

Vararehtori ja uuden Tampereen yliopiston tuleva provosti Jarmo Takala vakuuttaa, että TTY:llä perinteisesti läheisiä työelämäsuhteita ylläpidetään ja kehitetään myös tulevaisuudessa.

– TTY tunnetaan syvälle menevästä yritysyhteistyöstä ja tiiviistä vuorovaikutuksesta yritysten kanssa. Uudessa yliopistossa tämä jatkuu ja laajenee monimuotoiseen ja vahvaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, tinkimättä tutkimuksen tai tutkintojen laadusta, Takala sanoo.

Tampereella korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on muutenkin arvossaan. Sitä ovat aktiivisesti mahdollistamassa myös kaupunki, maakunta ja muut alueellisen innovaatioekosysteemin toimijat, jotka myös ylläpitävät useita yhteistyötä edistäviä palveluja ja alustoja.

Mikä motivoi yritysyhteistyöhön?

Yli 1000 vastaajaa

Viime keväänä Tampereen, Kuopion ja Kotkan alueilla tehty selvitys oli osa työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteistä Korkeakoulujen yritysyhteistyön tilannekuva -hanketta. 

Selvityksen toteutti Crazy Town Oy (aiemmin Business Arena). Selvitykseen osallistui yli 1000 ihmistä, joista yrityksistä reilut 200.

 

Selvityksessä korkeakoulujen yhteistyö osoittautui varsin monimuotoiseksi. Opetuksen, tutkimuksen, osaamisen siirron ja hallinnon tasolla tunnistettiin 14 erilaista yhteistyön muotoa.

– Meidän suosituksemme on, että hyviä toimintamalleja tehdään näkyviksi ja skaalataan niitä kansallisesti. Siinä TTY:llä olisi paljon annettavaa, sanoo Jääskö.

Vain joka neljäs yliopistolainen tekee yritysyhteistyötä sen takia, että häneltä odotetaan sitä. Selvästi suurin osa tekee, koska se on mieluista ja koska yritysyhteistyö antaa mahdollisuuksia kehittää opetusta, soveltaa omaa osaamista ja ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia.

Yhteistyöstä hyötyvät eniten opiskelijat, mutta kokonaisuudessa voittajia ovat kaikki, työelämäkumppanit, yliopisto, henkilöstö ja yhteiskunta.

Selvitys osoitti, että yhteistyön tärkein vauhdittaja on ihmisten välinen vuorovaikutus. Niitä, jotka eivät vielä tee työelämäyhteistyötä, voi rohkaista ja innostaa tuomalla esiin roolimalleja ja -tarinoita sekä antamalla näkyvää tunnustusta tehdystä yritysyhteistyöstä. Myös konkreettista apua aloittamiseen, erityisesti yhteistyökumppanien löytämiseen, tarvitaan.

Yrityksissä kaivataan yliopistolta aktiivisuutta

Yritysyhteistyö

 

Pekka Jääskö ja Mikko Korpela Crazy Town Oy:sta keskustelivat TTY:n yritysyhteyspäällikkö Pasi Vakaslahden (keskellä) kanssa selvityksen tuloksista Kampusareenassa.

 

Yrityksille yliopisto on kiinnostava osaamisen ja teknologian hyödyntämisen sekä innovaatiokyvyn kehittämisen kannalta. Suurimpana yhteistyön esteenä ne pitivät tiedon puutetta: yliopistot eivät tunne yritysten tarpeita, eivätkä yritykset yliopiston tarjoomaa.

– Tämä osoittaa, että vuoropuhelua tarpeista ja mahdollisuuksista pitää jatkaa. Emme voi olettaa, vaan asiat pitää keskustella läpi, ja keskustelulle pitää varata aikaa sekä yliopistossa että yrityksissä, sanoo TTY:n yritysyhteyspäällikkö Pasi Vakaslahti.

Yritykset toivovat yliopistolta aktiivista ja säännöllistä yhteydenpitoa ja selkeästi konseptoituja palveluja. Puolet yrityksistä uskoo, että heidän yliopistoyhteistyönsä lisääntyy tulevaisuudessa.

Yhteistyön jarrut Suomessa ja Euroopassa

Euroopan laajuisessa vertailussa yliopistojen yritysyhteistyön esteet näyttävät kaikkialla melko samanlaisilta. Niitä ovat erityisesti rahoituksen niukkuus ja pk-yritysten rajatut resurssit. Jälkimmäinen koettiin Suomessa hieman muuta Eurooppaa suuremmaksi esteeksi.

Selvitys kertoo, että eurooppalaisiin kollegoihinsa verrattuna suomalaisten korkeakoulujen henkilökunnalla on hieman paremmat mahdollisuudet käyttää omaa työaikaansa yritysyhteistyöhön ja heidän on helpompi löytää yrityskumppani. Myös korkeakoulujen ja yritysten motivaatiota ja arvoja suomalaiset pitivät yhteneväisempinä kuin muut eurooppalaiset keskimäärin.

Selkeimmillään ero oli, kun kysyttiin kuinka paljon byrokratia rajoittaa yritysyhteistyötä. Asteikolla 1–10 eurooppalainen keskiarvo oli 6,7 ja suomalainen 5,4.

Lue lisää: https://www.ub-cooperation.eu/

 

Teksti: Kati Vastamäki
Kuvat: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
3/2018
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
3/2018
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
3/2018
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
Rohkeasti uuteen
Rohkeasti uuteen
3/2018
Rohkeasti uuteen
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
3/2018
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
Logiikan tutkimusta syvällisestä teoriasta rautaan saakka
Logiikan tutkimusta syvällisestä teoriasta rautaan saakka
3/2018
Logiikan tutkimusta syvällisestä teoriasta rautaan saakka
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
3/2018
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
Hyvä lehti kertoo tieteestä kiinnostavasti ja ihmisläheisesti
Hyvä lehti kertoo tieteestä kiinnostavasti ja ihmisläheisesti
3/2018
Hyvä lehti kertoo tieteestä kiinnostavasti ja ihmisläheisesti
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä
3/2018
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi