3/2018

Logiikan tutkimusta syvällisestä teoriasta rautaan saakka

Tampereelle syntyy Suomen suurin matemaattisen logiikan ja logiikan sovellusten tutkimusryhmä, kun TTY:n ja Tampereen yliopiston loogikot yhdistävät voimansa vuoden alussa. Ryhmän profiili on erilainen kuin millään muulla ryhmällä Suomessa.

Loogikot

 

TTY:n ja Tampereen yliopiston loogikot yhdeksi tutkimusryhmäksi yhdistävät syntysanat lausuttiin Hervannassa kaikille avoimessa syystapaamisessa.

 

Kahdesta professorista ja viidestä tutkijasta koostuvan ryhmän matemaattisen logiikan kiinnostus kattaa koko ketjun teoriasta käytäntöön ja sovelluksiin saakka. Perustutkimuksessa he keskittyvät äärellisten mallien teoriaan, tiimilogiikkaan ja modaalilogiikkaan, sekä moniarvologiikkaan, parakonsistenttiin logiikkaan ja yleistettyjen kvanttoreiden tutkimukseen. Sovellusaloista tärkeimmät ovat tiedonlouhinta, insinööritieteet ja teoreettinen tietojenkäsittely.

Yhteistyötä kahden talon loogikoiden välillä on ollut säännöllisesti vähintään kymmenen vuoden ajan, mutta nyt opetuksen ja tutkimuksen koordinoinnista tulee helpompaa. Yliopistonlehtori Kerkko Luosto Tampereen yliopistosta tiivistää tärkeimmän: teoria ja sovellukset voivat nyt todella ruveta keskustelemaan keskenään, ja niiden toivotaan myös ruokkivan toinen toistaan.

– Yksi esimerkki tiivistyvästä yhteistyöstä ovat yleistetyt kvanttorit, joita Luosto on tutkinut teoreettiselta kannalta ja minä sovelluksina, sanoo TTY:n professori Esko Turunen.

Myös kaavan pituusongelman parissa otetaan ensimmäisiä yhteistyöaskeleita ja vieläpä suuntaan, johon ilmeisesti ei missään maailmalla ole kuljettu.

– Yksi omista tutkimusalueistani on moniarvologiikka, ja kysymys kuuluu nyt, onko se relevantti kaavan pituuden tutkimuksessa, sanoo Turunen.

Millenium-ongelmasta tekoälyjärjestelmiin

Tampereen yliopistossa tutkimus on painottunut tietojenkäsittelyyn liittyvään logiikkaan, joka on yksi logiikan merkittävimpiä sovelluskohteita. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi tietokantojen kyselykielet, niiden loogiset karakterisoinnit ja laskennallinen vaativuus sekä tietokoneohjelmien teoreettinen tarkastelu ja verifiointi.

Logiikka ei ole valtavan iso ala, mutta lahjakkaita nuoria oppiaine houkuttelee.

 

– Ja totta kai meitä kiinnostaa myös tärkein nykymatematiikan suurista avoimista ongelmista eli ovatko vaativuusluokat P ja NP samat, sanoo professori Lauri Hella Tampereen yliopistosta. Ongelmassa on kyse tietokoneen mahdollisuuksista laskea ratkaisuja erilaisille ongelmille järkevässä ajassa.

Logiikan teoreettisten teemojen takana on usein tavoitteena päättelyn automatisoiminen, ja sen sovelluksena esimerkiksi päättelyn tietokoneellistaminen. Tähän ainakin välillisesti liittyviä tuloksia on ryhmän kaikilla jäsenillä.

– Tamperelaiset tutkivat muun muassa tekoälyä, sen taustalla olevaa loogista päättelyä ja sen sovelluksia. Yksinkertaisia tekoälyn sovelluksia ovat esimerkiksi jotkut asiantuntijajärjestelmät vaikkapa liikenteen tai lääketieteen alalla, sanoo Turunen.

Pieni mutta lupaavien opiskelijoiden ala

– Logiikka ei ole valtavan iso ala, mutta lahjakkaita nuoria oppiaine houkuttelee, ja siinä suhteessa Tampereella ollaan Suomenkin mittakaavassa hyvässä asemassa, sanoo Hella.

Koska matematiikka perustuu logiikkaan, tutkijat suosittelevat logiikan peruskurssia jokaiselle matemaatikolle.

– Muita selkeitä kohderyhmiä ovat insinöörit ja kauppatieteilijät, mutta on vaikea keksiä mitään alaa, missä logiikasta ja loogisesta ajattelusta ei olisi hyötyä. Tilastotieteen tapaan logiikka on tarpeen, jotta osataan tehdä oikeita päätelmiä, sanoo Turunen.

Teksti: Kati Vastamäki
Kuva: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
3/2018
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
3/2018
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
3/2018
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
Vahvasta yritysyhteistyöstä vielä vahvempaa
Vahvasta yritysyhteistyöstä vielä vahvempaa
3/2018
Vahvasta yritysyhteistyöstä vielä vahvempaa
Rohkeasti uuteen
Rohkeasti uuteen
3/2018
Rohkeasti uuteen
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
3/2018
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
3/2018
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
Hyvä lehti kertoo tieteestä kiinnostavasti ja ihmisläheisesti
Hyvä lehti kertoo tieteestä kiinnostavasti ja ihmisläheisesti
3/2018
Hyvä lehti kertoo tieteestä kiinnostavasti ja ihmisläheisesti
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä
3/2018
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi