3/2018

Hyvä lehti kertoo tieteestä kiinnostavasti ja ihmisläheisesti

Kysyimme Rajapinnan, Aikalaisen ja TAMK NYTin lukijoilta, millainen korkeakoulujen uuden, ensi vuonna aloittavan lehden pitäisi olla. Vastauksia tuli runsaasti, ja niissä oli paljon tärkeitä huomioita.

Nimiehdotuksia

 

Kysely tuotti lukuisia nimiehdotuksia uudelle lehdelle. Nimi paljastetaan ensi vuoden alkupuolella.

 

MIKÄ? Uusi vuosi, uusi lehti

  • Tampereen korkeakouluyhteisön uusi lehti korvaa ensi vuonna korkeakoulujen nykyiset lehdet.
  • Ilmestyy ensisijaisesti verkossa. Verkkosivut on tarkoitus saada auki helmikuussa 2019.
  • Koostuu erilaisista juttutyypeistä. Pääosassa ovat syväluotaavat artikkelit, jotka tarkastelevat ajankohtaisia ja ihmisten arkeen kytkeytyviä ilmiöitä tutkimuksen näkökulmasta.
  • Tekniikan aiheet vahvasti mukana.
  • Pääosa jutuista julkaistaan kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi.
  • Painettu lehti ilmestyy ainakin alkuun kaksi kertaa vuodessa, niin ikään suomeksi ja englanniksi. Painettu lehti on aikakauslehtityyppinen tuhti lukupaketti, johon kootaan verkon parhaat palat ja lisäksi tuotetaan omaa sisältöä.
  • Parhaillaan suunnitellaan lehden visuaalista ilmettä ja rakennetaan lehden verkkosivuja. Myös ensimmäiset jutut ovat teossa.
 

Rajapinnan, Interfacen, Tampereen yliopiston Aikalaisen ja TAMKin TAMK NYtin lukijoilta kysyttiin syksykllä laajalla verkkokyselyllä näkemyksiä siitä, mitä he odottavat korkeakouluyhteisön tulevalta lehdeltä. Mikä on sen tehtävä? Millaisia juttuja lehdessä pitäisi olla? Ja ketä sen tulisi puhutella?

Vastauksia tuli kaikkiaan 126 kappaletta. Saimme koko joukon hyvin perusteltuja ja analyyttisiä näkemyksiä, joiden pohjalta kelpaa viilata uuden lehden olemusta.

Lehti osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun

Lehden tärkeimpinä tehtävinä pidettiin muun muassa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista ja tiedeyhteisön työn esiin tuomista ymmärrettävällä ja mielenkiintoisella tavalla. Tärkeäksi nähtiin myös oikean tiedon välitys ja koulutuksen ja tutkimuksen aseman nostaminen yhteiskunnassa.

– Lehti perustelee, miksi kannattaa satsata tutkimukseen ja koulutukseen, kiteytti eräs vastaajista.

Toisen vastaajan mukaan lehden tulee ”kertoa, missä maailma makaa juuri nyt, ja pohtia, miten tähän on tultu ja mihin tästä mennään tai pitäisi mennä”.

Sisällöllisesti lehdeltä toivottiin muun muassa ”uudenlaisia näkökulmia”. Sen toivottiin popularisoivan tiedettä ja tutkimustuloksia suurelle yleisölle.

– Uuden lehden toivoisi olevan kiinnostava ja ajatuksia herättävä, wow-efektejä tarjoava, visuaalinen sekä sellainen, josta lukija saa aidosti uutta ja pureksittua tietoa maailmasta, toivoi eräs vastaaja.

Sisältötyypeistä toivottiin henkilöhaastatteluja, videoita, tiedeuutisia sekä ehkä hieman yllättäen ”sijoitus- ja pörssiasiaa”.

Tutkimus ja opiskelijat näkyviin

Moni toivoi, että erityisesti opiskelijoiden näkökulma näkyisi lehden palstoilla nykyistä enemmän.

Parhaiten toiveiden paletin tiivisti ehkä vastaaja, jonka mukaan lehdessä tulisi olla ”lyhyitä ja pitkiä tiedeuutisia (hyvin toimitettuja!), napakoita kolumneja, henkilöesittelyjä sekä asiaa myös opiskelusta ja opiskelijoista”.

Toivottavina teemoina pidettiin esimerkiksi tulevaisuuden pohdintaa ja tasa-arvon edistämistä yhteiskunnassa:

– Miten tutkimustyö ja -tulokset edistävät yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuden lieventämistä.

– Juttuja tulevaisuuden trendeistä tai niitä kohti työskentelevistä yhteisöistä ja yksilöistä.

Tiukan asian vastapainoksi lehdeltä toivottiin huumoria.

– Akateemisuus ei ole pelkkää asiallisuutta, muistutti eräs vastaaja varsin aiheellisesti.

Verkossa usein, paperilla pari kertaa vuodessa

Myös lehden ulkoasusta ja julkaisukanavista oltiin mieltä. Siinä missä yhden mielestä lehden tulisi jo ekologisuudenkin nimessä ilmestyä pelkästään verkossa, toinen ei missään nimessä luopuisi paperilehdestä. Ja siinä missä joku kaipaa visuaalisuutta ja videoita, toinen toivoo, etteivät kuvat olisi liian isoja, eikä verkossa julkaistaisi videoita.

Tuleva lehti joka tapauksessa painottuu verkkoon, ja printtilehteä painetaan muutaman kerran vuodessa. Toiveet printin ympäristöystävällisyydestä otetaan huomioon. Yritämme löytää paperin, joka olisi sekä mahdollisimman ympäristöystävällinen että kestävä. Lehden kun on kestettävä telineissä lukukelpoisena useampia kuukausia.

Asiantuntijat esiin myös jatkossa

Lehden tärkeimmiksi kohderyhmiksi kyselyssä nähtiin valtakunnan media, toimittajat, päättäjät, alumnit, korkeakoulujen yhteistyökumppanit, nykyiset ja tulevat opiskelijat sekä ”suuri yleisö”.

Palkinnot arvottu

Lehtitiimi kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Vastanneiden kesken arvottiin elokuvalippuja, jotka on postitettu voittajille. Seuraavaksi tiimi paneutuu viimeistelemään lehden konseptia ohjenuoranaan muun muassa tämä mainio lukijatoive, jonka mukaan lehden tulisi olla sellainen, että:

– Sen ilmestymistä odottaa eikä sitä halua ahmia kerralla, jotta iloa riittää useammaksi illaksi.

 

Vastaajat korostivat, että ”yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on yhä tärkeämpää”, ja tätä lehden tulisi edistää.

– Tieteellisen tutkimuksen vaikutusta tulisi saada paremmin lobatuksi päättäjätasolla, huomautti eräs vastaajista.

Toistuva teema oli, että lehteä tulisi suunnata ”tavallisille ihmisille”.

– Olisi hyvä, että lehden yhtenä funktiona olisi myös popularisoida täällä tehtyä tutkimusta ja työtä ihan tavallisille ihmisille.

– Suuri lukeva yleisö, joka arvostaa fiksua sisältöä. Lehteen pitää olla helppo tarttua, vaikka ei olisi korkeakoulua käynyt.

Tästäkään ei tosin oltu täysin yksimielisiä. Liiassa yleisön kosiskelussa nähtiin myös vaaroja.

Nykyisistä lehdistä toivottiin säilytettävän muun muassa journalistinen ote, uusien tutkimusten esittely, kansantajuisuus ja tutkimuksen ja arkielämän yhdistäminen.

– En ole itse aktiivisesti tiedemaailmassa, mutta on mukava seurata, mihin yliopisto-opetus ja -tutkimus kehittyvät ja mitkä aiheet ovat milloinkin pinnalla, kommentoi yksi vastaajista.

TTY:n verkkojulkaisu Rajapinta sai kiitosta siitä, että juttuja helppo linkata eteenpäin ja löytää asiantuntijoita ja teknillisen tutkimuksen saavutuksia.

Rohkea ja kriittinen ote

Kyselyssä sai lähettää lehtitiimille myös vapaamuotoisia terveisiä. Muutama kehui suunnitelmaa julkaista lehteä verkko edellä, mutta myös paperilehteä toivottiin jatkossakin saataville.

– Säilyttäkää rohkea ja kriittinen ote, kehotti eräs vastaajista.

– Muistakaa jatkaa taistelua tieteen nimissä esitettyjä höpöesityksiä vastaan, kannusti toinen.

Erityisesti lämmittivät syvälliset pohdinnat:

– Lisää ääniä tieteen eri laidoilta ja haastavista aiheista. …jotain semmoista uutta. Rohkeita avauksia vähän lisää totuuden etsinnässä, yhteiskunnan lähimmäisenrakkaudessa ja toisten kunnioituksessa. Ja tieteessä on tärkeätä tunnistaa yleisen mielipiteen ja enemmistön erehtyväisyys ja ihmisen vajavuus osata valita tärkein asia josta puhua.

Teksti: Hanna Hyvärinen
Kuva: Jonne Renvall

 
Kerro kaverille
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
3/2018
Venyvä elektroniikka mukautuu ihoon ja sulautuu vaatteeseen
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
3/2018
Avoimuus edistää tiedettä ja helpottaa tutkijan elämää
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
3/2018
Alkaako tästä solututkimuksen murros?
Vahvasta yritysyhteistyöstä vielä vahvempaa
Vahvasta yritysyhteistyöstä vielä vahvempaa
3/2018
Vahvasta yritysyhteistyöstä vielä vahvempaa
Rohkeasti uuteen
Rohkeasti uuteen
3/2018
Rohkeasti uuteen
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
3/2018
Lähikuvassa: provosti Jarmo Takala
Logiikan tutkimusta syvällisestä teoriasta rautaan saakka
Logiikan tutkimusta syvällisestä teoriasta rautaan saakka
3/2018
Logiikan tutkimusta syvällisestä teoriasta rautaan saakka
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
3/2018
Pörssi ja pelit Marie Curie -tutkijoiden aiheina
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä
3/2018
Uusi yliopisto on autonominen ja vahva toimija globaalien haasteiden edessä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi