2/2018

TTY sijoittaa vastuullisesti

Tanja Kuokka

 

Sijoitusasiantuntija Tanja Kuokka vastaa TTY:n säätiöomaisuuden hoidosta ja sijoitustoiminnasta.

 

Tampereen teknillisen yliopiston säätiöpääomaa sijoitetaan harkiten ja vastuullisesti, jotta sen tuotoilla voidaan tukea muun muassa oppimisympäristöjen kehittämistä sekä tutkimusta. Tuotoilla on rahoitettu myös kansainvälistymistä, nuorten tutkijoiden projekteja ja infrahankintoja tenure track -polulla oleville. Lisäksi tuotoilla tuetaan vuoden 2017 tutkimuksen arvioinnissa parhaiten menestyneitä tutkimusryhmiä. Myös tutkimusvapaiden käyttöä pilotoidaan ja kansainvälistymistä kehitetään tukemalla vierailevien professoreiden kutsumista TTY:lle.

TTY:n sijoitukset tuottivat vuoden 2017 aikana 6,6 prosenttia. Noin 200 miljoonan euron sijoitusomaisuus on jakautunut niin, että osakkeiden osuus salkusta oli 49, korkosijoitusten 32 ja muiden sijoitusten 19 prosenttia.

TTY on pitkäjänteinen sijoittaja. Sijoituspäätökset tehdään huolellisen analyysin perusteella. Keskeistä on myös riskienhallinta: vaikka TTY:n sijoitushorisontti on pitkä, sijoitusomaisuuden kehitystä seurataan ja analysoidaan tarkasti. Sijoitusomaisuuden kehityksestä raportoidaan hallitukselle ja johdolle kuukausittain.

Hyödynnämme sijoitustoiminnassa myös ulkopuolisten varainhoitajien korkeatasoista osaamista. Sijoitustoimintaa ohjaa TTY:n hallituksen vuosittain hyväksymä sijoitussuunnitelma. Sijoituspäätöstä tehdessä otetaan taloudellisen näkökulman lisäksi huomioon sijoitukseen liittyvät ympäristön, sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat.

Vastuullisuusnäkökulmat otetaan huomioon kaikessa sijoitustoiminnassa – sekä omassa että ulkoisten varainhoitajien hoidossa olevissa sijoituksissa. Vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi yhtiön toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä sitä, kuinka energiatehokas yhtiö on, kuinka yhtiö huolehtii ihmisoikeuksista erityisesti kehittyvillä markkinoilla toimivissa yhtiöissä ja kuinka yhtiö huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja oikeuksista. Lisäksi vastuullisuuteen kuuluu toimet korruption ehkäisemiseksi tai verojen maksaminen isäntämaan määräysten mukaisesti.

Sijoittamisessa vastuullisuutta voidaan toteuttaa esimerkiksi sijoittamalla yhtiöihin, jotka ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä tai vastakohtana poissulkea kokonaan yhtiöitä, jotka koetaan epäeettiseksi joko toimiensa, sektorin tai heidän tuottamiensa tuotteiden puolesta. Esimerkkeinä poissuljetuista toimialoista ovat aseteollisuus ja uhkapelit.

TTY kannustaa varainhoitajia noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI, Principles for Responsible Investment). Periaatteiden mukaan varainhoitajat sitoutuvat esimerkiksi liittämään ESG-näkökulmat osaksi sijoitusprosessia, toimimaan aktiivisena omistajana sijoitetuissa yhtiöissä, edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-raportointia ja raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä. Lähes kaikki rahastoyhtiöt, joiden rahastoja TTY:llä on salkussa, ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

TTY:n omassa hoidossa olevista sijoituksista osa on allokoitu rahastoihin, joissa korostuvat edellä mainitut vastuullisuusteemat. Esimerkki sosiaalisesta vaikuttamisesta on sijoitus rahastoon, jonka tarkoitus on tuottaa lainoja vähävaraisille kehitysmaiden asukkaille, jotka ovat rahoitusmarkkinoiden eli normaalin pankkijärjestelmän ulkopuolella ilman mahdollisuutta saada muuta rahoitusta. Myönnetyillä lainoilla he pystyvät aloittamaan esimerkiksi ammatinharjoittamisen. Lisäksi merkittävä osa asiakaskunnasta on naisia.

Ympäristöön liittyen olemme sijoittaneet rahastoon, joka sijoittaa yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut tuovat ratkaisuja ympäristöongelmiin. Mukana on esimerkiksi veden, ilman, maaperän ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen keskittyviä tekniikoita.

Tanja Kuokka
TTY:n sijoitusasiantuntija

Kuva: Virpi Andersin

 
Kerro kaverille
Sydän sykkii kuoppalevyllä
Sydän sykkii kuoppalevyllä
2/2018
Sydän sykkii kuoppalevyllä
Jos vaalit uniaikaasi, et ota
Jos vaalit uniaikaasi, et ota
2/2018
Jos vaalit uniaikaasi, et ota
Kokeessa kone kuulee tarkemmin kuin sinä
Kokeessa kone kuulee tarkemmin kuin sinä
2/2018
Kokeessa kone kuulee tarkemmin kuin sinä
Leikkaussalihenkilökunta altistuu haitallisille määrille pienhiukkasia
Leikkaussalihenkilökunta altistuu haitallisille määrille pienhiukkasia
2/2018
Leikkaussalihenkilökunta altistuu haitallisille määrille pienhiukkasia
Ihminen ratkaisee uudessa Tampereen yliopistossa
Ihminen ratkaisee uudessa Tampereen yliopistossa
2/2018
Ihminen ratkaisee uudessa Tampereen yliopistossa
Tietokone bakteerien sisälle
Tietokone bakteerien sisälle
2/2018
Tietokone bakteerien sisälle
Laitelahjoitus tukee lääketieteen tekniikan opetusta
Laitelahjoitus tukee lääketieteen tekniikan opetusta
2/2018
Laitelahjoitus tukee lääketieteen tekniikan opetusta
ALD-teknologialla tehdään huipputehokkaita aurinkokennoja
ALD-teknologialla tehdään huipputehokkaita aurinkokennoja
2/2018
ALD-teknologialla tehdään huipputehokkaita aurinkokennoja
Lisää laitteita, lisää dataa – ja kriittisiä tutkimusongelmia
Lisää laitteita, lisää dataa – ja kriittisiä tutkimusongelmia
2/2018
Lisää laitteita, lisää dataa – ja kriittisiä tutkimusongelmia
Aamun ensi ajatus: Let’s do it!
Aamun ensi ajatus: Let’s do it!
2/2018
Aamun ensi ajatus: Let’s do it!
Keitä professorimme ovat?
Keitä professorimme ovat?
2/2018
Keitä professorimme ovat?

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi