1/2018

Silkkaa viihdettä ja kriittistä turvallisuutta

CIVITissä (Centre for Immersive Visual Technologies) immersiivinen kokemus on entistä lähempänä. Uudet tilat saaneessa keskuksessa yhdistyy tehokas muunneltava infrastruktuuri ja kaikki immersiivisten teknologioiden osa-alueet kattava tutkimusosaaminen.

Atanas Gotchev

 

– Kahdenkymmenen rinnakkaisen kameran avulla saadaan kolmiulotteista kuvaa ihmisen silmien tasolta, ja perspektiiviä voi laajentaa tasaisesti, kertoo Atanas Gotchev.

 

– Immersiivisyyttä voi kuvata kahdella sanalla: realismi ja interaktiivisuus. Ensinnäkin käyttäjä kokee virtuaalimaailman todellisuuden mukaiseksi. Kuvantamisen kannalta se tarkoittaa eläviä värejä, suuria resoluutioita ja syvyysvaikutelmaa. Toiseksi hän pystyy jollakin tavoin myös vuorovaikutukseen tilan kanssa, kuten liikkumaan siinä kuten aidossa ympäristössä ja katselemaan siinä olevia kohteita eri perspektiiveistä, kuvaa professori Atanas Gotchev.

– Teknologioiden lisäksi meille on tärkeää ymmärtää niiden suhdetta ihmiskäyttäjään ja ihmisen havaintojärjestelmän toimintaan. TTY:llä on tarjolla myös paljon visuaalisia teknologioita täydentävää signaalinkäsittelyn osaamista, kuten sensori- ja pakkaustekniikkaa.

Tutkimusta, palveluja, koulutusta

CIVIT

 

Nopeus- tai muut mittaristonäytöt voidaan heijastaa puoliläpinäkyvän peilin avulla auton tuulilasiin, missä ne sulautuvat osaksi todellista ympäristöä. Alkuvaiheessa projektia rahoitti Tekes, nyt sitä jatketaan yritysten kanssa. Edessä Ugur Akpinar, taustalla Erdem Sahin.

 

Suomen Akatemian ja TTY:n rahoittama CIVIT on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyvin verkostoitunut. Tammikuussa CIVITin uudet tilat ja toiminta kiinnostivat yli satapäistä CIVIT Tech Day:n kutsuvierasjoukkoa.

– Ylläpidämme yhteyksiä suomalaisiin tutkimuslaitoksiin, yrityksiin ja muihin organisaatioihin jotka toimivat virtuaalitodellisuuden, täydennetyn todellisuuden, kuvantamisen ja kuvaan perustuvan käyttäjäkokemuksen kanssa.

Yritykset voivat hyödyntää keskusta tutkimuskumppaneina tai omissa projekteissaan.

– Esimerkiksi uusi liikkeenkaappausstudio kiinnostaa pelikehittäjiä. Joku toinen voi tarvita 360-kameraa tai tilaa, jossa testata audio-visuaalisten sovellusten käyttäjäkokemusta kontrolloiduissa olosuhteissa. Meillä on myös Omnideck-laite, jonka avulla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista liikkua virtuaalimaailmassa, eikä vain katsella sitä.

– TTY:n opiskelijat pääsevät jo varhaisessa vaiheessa käyttämään ympäristöä. Lisäksi koordinoimme kahta EU-rahoitteista tutkimusverkostoa, joissa koulutamme nuoria kansainvälisiä tutkijoita kahdeksasta eri yliopistosta tulevaisuuden osaajiksi.

Sovelluksia huomiselle ja vuosikymmenten päähän

Immersiivisyys liitetään usein viihteeseen, mutta sen toinen ja toisenlainen alue ovat turvallisuuskriittiset sovellukset.

– Kehittämämme teknologiat auttavat esimerkiksi pelastustehtävissä, suurten työkoneiden ohjaimissa tai valvontakeskuksissa työskenteleviä ihmisiä tuottamalla muulla tavoin saavuttamatonta informaatiota. Tämän informaation perusteella he pystyvät nopeaan ja oikeaan päätöksentekoon.

CIVITIssä tutkimuksen aikajänne on laaja. Hyvin lähellä kaupallistamista ovat esimerkiksi aidontuntuisia kolmiulotteisia näkymiä toistavat light field -näytöt ja tietyt lisätyn todellisuuden sovellukset.

– Lisätty todellisuus (AR) on globaali trendi. Jo nyt tiedämme miten tuottaa AR-laseihin laadukas kuva, mutta komponenttien hinnat pitävät ne toistaiseksi rajatun ammattilaismarkkinan tuotteena. Lasien kehittäminen laajemmin ammattilais- ja kuluttajatuotteeksi vaatii tehokkaampia algoritmeja, jotka pystyvät käsittelemään tarvittavia valtavia datamassoja.

Osa perustutkimuksesta varautuu kaukaiseenkin tulevaisuuteen, esimerkiksi holografiaan, joka voi olla todellisuutta 20 vuoden kuluttua.

TechBites: Future Imaging

TechBites

 

Tervetuloa TechBitesiin!

 

TechBites-tapahtuma nostaa esiin makupaloja tulevaisuuden kuvantamisteknologioista ja niiden soveltamisalueista. Verkostoidu ja osallistu työpajoihin tamperelaisten alan yritysten ja kansainvälisten ammattilaisten kanssa. Tampereen teknillisen yliopisto järjestää tapahtuman yhteistyössä Tampere Imaging -ekosysteemin kanssa.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille kuvantamisteknologian parissa työskenteleville, mukaan lukien konenäkö, optiikka, kamerasuunnittelu, älykäs automaatio ja autoteollisuuden sovellukset.

Lue lisää ja ilmoittaudu 14.3. mennessä: http://techbites.fi/

 

Teksti: Kati Vastamäki
Kuvat: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Teknologia koiran tulkiksi
Teknologia koiran tulkiksi
1/2018
Teknologia koiran tulkiksi
Tietokonenäön terävöittäjä odottaa arkista tekoälyä
Tietokonenäön terävöittäjä odottaa arkista tekoälyä
1/2018
Tietokonenäön terävöittäjä odottaa arkista tekoälyä
Tiedettä omin käsin ja yhdessä
Tiedettä omin käsin ja yhdessä
1/2018
Tiedettä omin käsin ja yhdessä
Pidä jalat maassa, kun viet tietoja pilveen
Pidä jalat maassa, kun viet tietoja pilveen
1/2018
Pidä jalat maassa, kun viet tietoja pilveen
Tuoksut avuksi julkisilla paikoilla suunnistamiseen
Tuoksut avuksi julkisilla paikoilla suunnistamiseen
1/2018
Tuoksut avuksi julkisilla paikoilla suunnistamiseen
Luonnontieteiden ja insinööritieteiden kohtauspisteessä
Luonnontieteiden ja insinööritieteiden kohtauspisteessä
1/2018
Luonnontieteiden ja insinööritieteiden kohtauspisteessä
TTY, Tieto ja CA Technologies kehittämään yhteistyörobotteja
TTY, Tieto ja CA Technologies kehittämään yhteistyörobotteja
1/2018
TTY, Tieto ja CA Technologies kehittämään yhteistyörobotteja
Materiaalitutkimus ottaa digiloikan
Materiaalitutkimus ottaa digiloikan
1/2018
Materiaalitutkimus ottaa digiloikan

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi