1/2018

Luonnontieteiden ja insinööritieteiden kohtauspisteessä

Muokkaamalla materiaaleja ja lisäämällä niihin uusia ominaisuuksia voidaan vastata monenlaisiin teollisuuden tarpeisiin. Onnistuminen vaatii kuitenkin monen tieteenalan yhteistyötä niin perustutkimuksen kuin sovellustenkin osalta. EMASSissa panostetaan suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn.

Matti Järveläinen ja Erkki Levänen

 

Teollisen materiaaliongelman ratkaisusta spin-offina syntyneestä sähköisestä mittausmenetelmästä on syntynyt uutta liiketoimintaa Matti Järveläisen toimesta ja ilmiön tutkimus jatkuu EMASSissa Erkki Leväsen (oik.) johdolla.

 

TTY:n Engineering Materials Science and Solutions (EMASS) -tutkijayhteisöön kuuluu materiaaliopin tutkijoita vahvistettuna muun muassa aerosolifysiikan osaajilla. Yhteensä tutkijoita, tutkijatohtoreita ja tohtorikoulutettavia on lähes sata. Ryhmä on kehittänyt määrätietoisesti osaamistaan ja yhteistyövalmiuksiaan TTY:llä tehtyjen kansainvälisten tutkimuksen arviointien pohjalta. Tavoitteena on ottaa vastuuta suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä, unohtamatta laadukasta perustutkimusta.

– Alaamme ovat materiaalien karakterisointi, uudenlaiset valmistusteknologiat sekä materiaalien parempi suorituskyky. Tutkimuskenttämme sijoittuu luonnontieteiden ja insinööritieteiden väliin. Haluamme toimia linkkimiehinä näiden tieteenalojen välillä, professori Erkki Levänen materiaaliopin laboratoriosta kertoo.

– Poikkitieteellisyys on meille tärkeää, sillä materiaalien ominaisuuksiin tavalla tai toisella liittyvää tutkimusta tehdään jatkuvasti vaikkapa fysiikan, kemian ja biologian parissa. Tavoitteena on pysyä perillä eri alojen tutkimuksesta, sillä monia jo tehtyjä ratkaisuja voidaan soveltaa materiaalien kehityksessä, Levänen sanoo.

Teollisuudesta tutkijan pöydälle ja takaisin

EMASS toimii luonnostaan lähellä teollisuutta, sillä sieltä tulevat ratkaistaviksi tosielämän materiaalitarpeet.

– Ongelma voi olla vaikkapa korroosio, eroosio tai jonkin materiaalin toimimattomuus, mutta kun asia tuodaan tutkijan työpöydälle, taustalta paljastuu luonnontieteellinen kysymys. Ongelma puretaan tutkimuskysymyksiksi, ratkaistaan ja viedään takaisin teollisuuteen, Levänen havainnollistaa.

EMASSin tutkijoilla on jo pitkät yhteistyöperinteet yritysten kanssa. Esimerkkejä onnistuneista hankkeista ovat muun muassa meneillään oleva, nanopinnotteisiin keskittyvä NanoStencil-hanke sekä maalattavan metallipinnan esikäsittelymenetelmien kehittäminen teollisuuden tarpeisiin. Aerosolisynteesin avulla muutettu paperin pinta puolestaan hylkii likaa eikä jäädy.

– Tämä viimeksimainittu on hyvä esimerkki pakkausteknologian, aerosolifysiikan ja pinnoitusteknologian yhteistyöstä. Vastaavanlaisten pintojen lisääminen vaikkapa lentokoneisiin voisi olla merkittävä parannus, Levänen sanoo.

– Olemme saaneet paljon hyvää palautetta teollisuuden puolelta ja toimivasta yhteistyöstä kertoo myös se, että teollisuus palaa puheillemme uusien tuotekehitys- ja tutkimushaasteidensa kanssa. Myös monet teollisuudessa työskentelevistä materiaalieksperteistä on saanut koulutuksensa TTY:llä.

Erkki Levänen pitää myös EMASSin piiristä ponnistavia start up -yrityksiä hyvänä merkkinä tutkimuksen ajankohtaisuudesta ja vaikuttavuudesta.

– Yritysten toimialat vaihtelevat kolloiditekniikasta avosydänkirurgiassa käytettävään tekniikkaan, hän kertoo.

Suuntana kansainvälisyys

EMASSissa viritellään jatkossa yhteistyöverkkoja yhä laajemmin myös TTY:n ulkopuolelle, sillä Tampere3:n myötä yhteistyö uusienkin alojen kanssa tulee entistä helpommaksi. Esimerkiksi kehittyvä infrastruktuuri avittaa tutkijoiden poikkitieteellistä yhteistyötä ja lisää muun muassa yhteisjulkaisujen määrää.

– Yksi esimerkki uudesta infrasta on pian avattava TTY:n Mikroskopiakeskus, jonka korkeatasoista ja järjestelmällisesti ylläpidettävää laitekantaa EMASSin tutkijat pystyvät hyödyntämään laajasti omassa tutkimuksessaan, Levänen kertoo.

Kansallisen painopisteen lisäksi näköpiirissä voisi siintää avainpelaajaksi nouseminen myös kansainvälisillä kentillä.

– Kansainvälisen tutkimuksen arviointiryhmän lausunnon mukaan EMASSilla on potentiaalia kehittyä yhdeksi maailman johtavista tiimeistä alallaan, Levänen kertoo.

Teksti: Sanna Kähkönen
Kuva: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Teknologia koiran tulkiksi
Teknologia koiran tulkiksi
1/2018
Teknologia koiran tulkiksi
Silkkaa viihdettä ja kriittistä turvallisuutta
Silkkaa viihdettä ja kriittistä turvallisuutta
1/2018
Silkkaa viihdettä ja kriittistä turvallisuutta
Tietokonenäön terävöittäjä odottaa arkista tekoälyä
Tietokonenäön terävöittäjä odottaa arkista tekoälyä
1/2018
Tietokonenäön terävöittäjä odottaa arkista tekoälyä
Tiedettä omin käsin ja yhdessä
Tiedettä omin käsin ja yhdessä
1/2018
Tiedettä omin käsin ja yhdessä
Pidä jalat maassa, kun viet tietoja pilveen
Pidä jalat maassa, kun viet tietoja pilveen
1/2018
Pidä jalat maassa, kun viet tietoja pilveen
Tuoksut avuksi julkisilla paikoilla suunnistamiseen
Tuoksut avuksi julkisilla paikoilla suunnistamiseen
1/2018
Tuoksut avuksi julkisilla paikoilla suunnistamiseen
TTY, Tieto ja CA Technologies kehittämään yhteistyörobotteja
TTY, Tieto ja CA Technologies kehittämään yhteistyörobotteja
1/2018
TTY, Tieto ja CA Technologies kehittämään yhteistyörobotteja
Materiaalitutkimus ottaa digiloikan
Materiaalitutkimus ottaa digiloikan
1/2018
Materiaalitutkimus ottaa digiloikan

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi