4/2017

Yliopistonopettaja ja valmentaja

Vuoden luennoitsija 2017 Jouni Lyly-Yrjänäinen kouluttaa kansainvälisen tutkinto-ohjelman opiskelijoita suomalaiseen työelämään valmentavalla otteella. Industrial Engineering and Management
-koulutusohjelmasta valmistuneista 60 prosenttia työllistyykin heti valmistuttuaan.

Jouni Lyly-Yrjänäinen

 

Tampereen teknillisen ylipiston ylioppilaskunta TTYY nimesi Jouni Lyly-Yrjänäisen Hyväksi luennoitsijaksi 2017. Valintakriteereissä painotettiin kansainvälisyyttä, opetuksen erilaisia muotoja ja opiskelun jälkeisen ajan huomiointia.

 

KUKA: Yliopistonlehtori Jouni Lyly-Yrjänäinen 41 v

  • Syntynyt Kauhajoella.
  • Koulutus: Tuotantotalouden DI 2002, TkL 2004, TkT 2008, TTY.
  • Työhistoria: Vuodesta 1999 eri tehtävissä TTY:ssä. Vastaa nyt kansainvälisestä Industrial Engineering and Management -koulutusohjelmasta, jossa koulutetaan myynnin ja hankinnan ammattilaisia.
  • Asuu Pyynikillä.
  • Perhe: vaimo ja 8-kuukautinen tyttö.
  • Harrastukset: Soittaa iskelmämusiikkia haitarilla.
  • AHAA Tekee opetustyön ohella myös yritysyhteistyötä omalla substanssialueellaan ja on kaupallistanut useampia kustannustehokkuutta parantavia keksintöjä, joista osa on patentoitu.
 

Toisin kuin esimerkiksi vaihto-opiskelijoista, suurin osa kansainvälisen tutkinto-ohjelman opiskelijoista tulee kehittyvistä maista, joissa niin opiskelu kuin työelämä on usein syvästi erilainen kuin Suomessa.

– Sellaisista kulttuureista tuleville opiskelijoille, joissa opettaja ja esimies ovat aina oikeassa, ei ole ollenkaan itsestään selvää, mitä vastavalmistuneelta diplomi-insinööriltä suomalaisessa työelämässä odotetaan. Antaakseen ammattimaisen kuvan itsestään pitää olla aktiivinen, saa tunnistaa ongelmia ja esittää niihin ratkaisuja, kuvaa Jouni Lyly-Yrjänäinen.

Valmentavalla otteella Lyly-Yrjänäinen siis tutustuttaa opiskelijansa suomalaisiin ajatus- ja toimintamalleihin.

Yritysprojektit mestari-kisälli-mallilla

Luentonsa Lyly-Yrjänäinen on jakanut opiskelijoilleen kirjallisina (flipped classroom) jo vuosia, mikä on vapauttanut kapasiteettia ongelmalähtöisen oppimisen ohjaamiseen. Ongelmat ovat yritysten antamia toimeksiantoja, joita ei selvitetäkään tavanomaiseen tapaan ryhmätöinä, vaan opettaja-opiskelija-parina. Sillä estetään vapaamatkustaminen, johon ryhmässä on aina mahdollisuuksia.

– Samalla pystyn juttelemaan projektista syvällisemmin opiskelijan kanssa ja valmentamaan hänen ajatteluaan. Ja kun tiedeyliopistossa ollaan, projektista tehdään myös pieni tutkimuspaperi, jossa harjoitellaan diplomityön eri osa-alueita.

Yli puolet työllistyy heti

Industrial Engineering and Management -koulutusohjelmasta valmistuneista 60 prosenttia on työsuhteessa, suurin osa yksityisellä sektorilla Suomessa. Työllistyminen on kolme kertaa todennäköisempää kuin Suomen kansainvälisistä ohjelmista yleensä, ja työpaikat liittyvät pääsääntöisesti kansainväliseen myyntiin ja hankintaan.

Hyvään tulokseen on päästy, koska kv-opiskeluun liittyvät realiteetit huomioitiin jo koulutusohjelmaa käynnistettäessä vuonna 2007.

– Koulutusohjelma profiloitiin teollisuudesta ja sidosryhmistä rakennetun advisery boardin avulla. Teollisuudessa on pula ihmisistä, joilla on tekninen koulutus sekä kyky ja halu toimia tulevaisuuden markkinoilla. International sales and sourcing -profiili kääntää opiskelijoiden taustan vahvuudeksi: suomen kielen sijaan he tuntevat uusien markkina-alueiden kulttuurin ja puhuvat sikäläistä kieltä.

Viimeiset viisi vuotta ohjelmassa on koulutettu myynnin ja hankinnan ammattilaisiksi myös suomalaisia. Lyly-Yrjänäinen tietää, että työhaastattelussa suomalainen teekkari voi helposti mennä ulkomaalaisen ohi.

– KV-ohjelmien opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko. Joukossa on todellisia huippuja, mutta enemmistö opiskelijoista tarvitsee tukea sisäistääkseen suomalaiselle kulttuurille tyypilliset toimintamallit ja pystyäkseen vastaamaan nuorille ammattilaisille asetettuihin odotuksiin.

Perinteisesti tekniikan alan opetus painottaa substanssiosaamista ja vasta viime aikoina työelämävalmiuksien kehittäminen on noussut esiin myös suomenkielisissä koulutusohjelmissa. KV-opiskelijoiden työllistymisen parantaminen vaatii työtä nimenomaan tällä alueella.

– Paljon puhutaan siitä, että huipuille pitäisi tarjota mentorointia ja muita keinoja työllistymisen tueksi. Huiput ovat kuitenkin pieni joukko. Minun mielestäni tämänkaltaisia mahdollisuuksia pitäisi tarjota selkeästi isommalle opiskelijajoukolle, jotta panokset kansainväliseen tutkintokoulutukseen hyödyttäisivät yhteiskuntaa.

Lyly-Yrjänäinen peräänkuuluttaa systemaattisempaa otetta kansainvälisten koulutusohjelmien opetuksen suunnitteluun ja työelämävalmiuksien nykyistä laajempaa integrointia normaaliin opetukseen. Tämä taas vaatii uudenlaisia ajattelutapoja ja suhtautumista niin koulutuksen suunnitteluun kuin itse opetustyöhönkin.

Leppoisa, mutta vakavasti otettava

– Harva opettaja jakaa henkilökohtaisia kokemuksiaan, mutta minä kerron paljon oman ammatillisen elämäni sattumuksista ja siitä, miten ne ovat kehittäneet ajatteluani.

Oman itsenä likoon laittaminen on yksi asia, jonka takia opiskelijat pitävät Lyly-Yrjänäistä helposti lähestyttävänä. Hän itse haluaisi nähdä itsensä myös yhtenä TTY:n vaativimmista opettajista, ja siinäkin on kasvatuksellinen taka-ajatus.

– Omat yrityskontaktini ovat osoittaneet, että asiantuntemus tuo tiettyä leppoisuutta, ja auktoriteettien sijaan opiskelijat kohtaavat suomalaisessa työelämässä juuri sellaisia ihmisiä. Leppoisakin kaveri kannattaa kuitenkin ottaa tosissaan.

Teksti: Kati Vastamäki
Kuva: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Sähköntuotannon tulevaisuus on uusiutuvaa
Sähköntuotannon tulevaisuus on uusiutuvaa
4/2017
Sähköntuotannon tulevaisuus on uusiutuvaa
Hornetit lentävät edullisemmin ja pidempään
Hornetit lentävät edullisemmin ja pidempään
4/2017
Hornetit lentävät edullisemmin ja pidempään
Energianlouhinnalla virtaa vaikeisiin paikkoihin
Energianlouhinnalla virtaa vaikeisiin paikkoihin
4/2017
Energianlouhinnalla virtaa vaikeisiin paikkoihin
Tekniikan tuntemusta ja liiketalouden osaamista kiertotalouteen
Tekniikan tuntemusta ja liiketalouden osaamista kiertotalouteen
4/2017
Tekniikan tuntemusta ja liiketalouden osaamista kiertotalouteen
Mikä kohottaisi puutalot korkeuksiin?
Mikä kohottaisi puutalot korkeuksiin?
4/2017
Mikä kohottaisi puutalot korkeuksiin?
Energiantuotannon hiukkaspäästöt selville
Energiantuotannon hiukkaspäästöt selville
4/2017
Energiantuotannon hiukkaspäästöt selville
Vetytalous askeleen lähemmäksi
Vetytalous askeleen lähemmäksi
4/2017
Vetytalous askeleen lähemmäksi
Salapoliisina asteroidien jäljillä
Salapoliisina asteroidien jäljillä
4/2017
Salapoliisina asteroidien jäljillä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi