4/2017

Tekniikan tuntemusta ja liiketalouden osaamista kiertotalouteen

Leena Aarikka-Stenroos

 

Associate Professor (tenure track) Leena Aarikka-Stenroos työskentelee TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriossa.

 

Kiertotalouden alueella tarvitaan uudenlaista osaamista, joten Tampereen teknillisen yliopiston viisi laboratoriota kääri hihat ja löi osaamisensa yhteen kiertotalouden alueella SITRAn kiertotalousopetuksen rahoituksen tukemana. Mukana uutta kiertotalouden sivuainekokonaisuutta rakentamassa ovat kemian ja biotekniikan, tuotantotalouden ja tietojohtamisen, kone- ja tuotantotekniikan, materiaaliopin sekä rakennustekniikan laboratoriot. Koska teema on nyt ajankohtainen, toiminta lähtee rivakasti käyntiin ja ensimmäisiä pilotteja nähdään jo keväällä 2018.

Muodostimme yhdessä erityisen laajan poikkitieteellisen kokonaisuuden, joka tuo kiertotalouden opetukseen teknillisiä ja liiketoiminnallisia näkökulmia. Kokonaisuudessa on peräti kymmenen kiertotalouteen liittyvää kurssia, jotka palvelevat montaa eri tieteenalaa ja teollisuuden haaraa. Kursseilla opetetaan muun muassa, miten erilaisten teknologioiden avulla voidaan edistää kestävää luonnonvarojen, kuten materiaalien, ravinteiden ja veden, käyttöä ja miten uusien kiertotaloutta tukevien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden taloudellista kannattavuutta voidaan edistää. Myös kiertotaloutta edistävien teknologioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnallistaminen ovat agendalla.

TTY:llä on tehty jo paljon kiertotaloutta edistävää tutkimusta ja opetusta, joten kokonaisuutta valmistellessa ensimmäinen askel olikin tunnistaa TTY:n riveistä kokonaisuuteen sopiva osaaminen ja kerätä porukka kokoon. Kaiken kaikkiaan opetus pohjautuu yliopiston ajantasaiseen tutkimukseen ja linkittyy myös moniin meneillään oleviin kiertotalousteemaisiin projekteihin. Kiertotalouden opintokokonaisuus kerääkin osaltaan TTY:n jatkuvasti kehittyvän kiertotalouden osaamisen hienosti yhteen ja paremmin esille. Näistä lähtökohdista voimme olla osaltamme vahvistamassa ja kehittämässä kiertotalouden erityisosaamista Suomessa ja siirtämässä sitä tulevaisuuden osaajille. Kiertotalouden osaaminen vaatii ymmärrystä niin teknologiasta, liiketoiminnasta kuin politiikasta ja yhteiskunnasta, joten kokonaisuus avaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia myös Tampere3-tasolla.

Ensimmäisiä pilotteja nähdään jo keväällä 2018.

 

Kun suunnittelimme tätä kokonaisuutta yhdessä, meillä oli kolme keskeistä tavoitetta: globaalius, yhteistyö liike-elämän kanssa ja uusimmat opetusmenetelmät.

Koska kiertotalouden edistäminen on maailmanlaajuinen haaste, opetus on kansainvälistä ja suurelta osin englanniksi. Opetuksessa hyödynnetään tutkijoiden laajoja kansainvälisiä suhteita, ja kursseille tulee vieraileviksi luennoitsijoiksi alan huippunimiä maailmalta. Näin saadaan esiin kiertotalous kansainvälisenä ilmiönä, sen globaalit ulottuvuudet ja variaatiot.

Toisena ohjenuorana on ollut se, että yhteistyötä tehdään yhteiskunnan ja liike-elämän kanssa. Ohjausryhmässä on SITRAn lisäksi mukana alueellisena kiertotalouden kehittäjänä Pirkanmaan liitto ja yritysten näkökulmaa tuovat Verte, Sweco, Ramboll ja BMH. Kiertotalousteeman tärkeyttä ja ajankohtaisuutta vahvistaa se, että ohjausryhmään pyydetyt yritykset lähtivät mukaan mielellään. Kaikki korostivat, miten yrityksissä ja yhteiskunnassa tarvitaan enenevässä määrin erilaisia kiertotalouden osaajia ja asiantuntijoita.

Kursseilla käytetään monipuolisia, joustavia ja vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä. Hyödynnämme muun muassa digitaalisia alustoja, ongelmanratkaisu- ja living lab -menetelmiä. Kokonaisuudessa on vahvoja alan koulutuksen edelläkävijöitä kiertotalouden saralla: esimerkiksi mukana oleva uusiomaanrakentamisen kurssi on juuri palkittu GeoTeko-palkinnolla ansiokkaasta toiminnasta alan koulutuksen hyväksi.

Monialaisena teknillisenä yliopistona TTY pystyy vastaamaan tehokkaasti yhteiskunnan muuttuviin haasteisin. Kiertotalouden opintokokonaisuus osaltaan vahvistaa sitä, että TTY toteuttaa aidosti strategiaansa laajalla laboratorioiden rintamalla: yhdessä teemme tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi.

Leena Aarikka-Stenroos
Associate professor (tenure track)
tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio

 
Kerro kaverille
Sähköntuotannon tulevaisuus on uusiutuvaa
Sähköntuotannon tulevaisuus on uusiutuvaa
4/2017
Sähköntuotannon tulevaisuus on uusiutuvaa
Hornetit lentävät edullisemmin ja pidempään
Hornetit lentävät edullisemmin ja pidempään
4/2017
Hornetit lentävät edullisemmin ja pidempään
Energianlouhinnalla virtaa vaikeisiin paikkoihin
Energianlouhinnalla virtaa vaikeisiin paikkoihin
4/2017
Energianlouhinnalla virtaa vaikeisiin paikkoihin
Mikä kohottaisi puutalot korkeuksiin?
Mikä kohottaisi puutalot korkeuksiin?
4/2017
Mikä kohottaisi puutalot korkeuksiin?
Energiantuotannon hiukkaspäästöt selville
Energiantuotannon hiukkaspäästöt selville
4/2017
Energiantuotannon hiukkaspäästöt selville
Vetytalous askeleen lähemmäksi
Vetytalous askeleen lähemmäksi
4/2017
Vetytalous askeleen lähemmäksi
Salapoliisina asteroidien jäljillä
Salapoliisina asteroidien jäljillä
4/2017
Salapoliisina asteroidien jäljillä
Yliopistonopettaja ja valmentaja
Yliopistonopettaja ja valmentaja
4/2017
Yliopistonopettaja ja valmentaja

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi