3/2017

Mistä on menestyksekäs tutkimusyhteisö tehty?

TTY vakuutti kymmenhenkisen kansainvälisen RAE-arviointipaneelin niin tutkimuksen, tutkijoiden kuin infrastruktuurin osalta. Kahdestakymmenestä arvioidusta tutkimusyhteisöstä moni sai erinomaisia arvioita ja yksi oli kaikilla mittareilla outstanding.

Frontier Photonics

 

Arviointipaneeli pani merkille myös Frontier Photonics -tutkijoiden yhteisöllisyyden, jota ilmensivät koko ryhmälle teetetyt samanlaiset t-paidat.

 

Tutkimuksen kansainvälinen arviointi tunnistaa huiput ja tulevaisuuden lupaukset

TTY:n ensimmäinen tutkimuksen kansainvälinen arviointi (Research Assessment Exercise, RAE) toteutettiin vuonna 2011. Tuolloin arvioinnin kohteena oli koko yliopiston tutkimustoiminta laitoksittain. Vuoden 2017 arviointiin osallistui valikoituja ja vapaaehtoisia tutkimusyhteisöjä yksikkörajoista riippumatta. Mukaan valittiin 20 yhteisöä, joiden koko vaihteli kymmenestä sataan tutkijaan.

Arviointipaneelin jäsenet olivat yleisesti ottaen erittäin vaikuttuneita TTY:n tutkimuksesta, tutkijoista ja etenkin tutkimusinfrastruktuurista. Paneeli onnistui myös tunnistamaan TTY:n huippututkimusyhteisöt.

Uusien avauksien kategoriassa parhaat tulokset sai professori Andre S. Ribeiron johtama Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM) -ryhmä, joka analysoi ja mallintaa biologista tietoa. Olemassa olevien tutkimusyhteisöjen kategoriassa parhaaksi valikoitui professori Mircea Guinan vetämä fotoniikan alan Frontier Photonics -ryhmä.

Myös viisi muuta olemassa olevaa tutkimusyhteisöä saivat erinomaiset tulokset: Prostate Cancer Research Center (PCRC) (vetäjä professori Olli Yli-Harja), Integrated Technologies for Tissue Engineering (ITTE) (vetäjä professori Minna Kellomäki), Wireless Communications and Positioning (WICO) (vetäjä professori Mikko Valkama), Signal Processing Research Community (SPRC) (vetäjä professori Karen Eguiazarian) ja Computational Science X (CompX) (vetäjä professori Esa Räsänen).

 

TUT RAE 2017:ssä professori Mircea Guinan vetämä Frontier Photonics -tutkimusyhteisö saavutti täydet viisi pistettä kaikilla arvioiduilla alueilla. Niitä ovat tieteellinen kunnianhimo, laatu ja vaikuttavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä tutkimusympäristö.

– Frontier Photonics liikkuu nimensä mukaisesti rajapinnoilla. Se koostuu yhteensä sadasta fotoniikan laboratorion sekä kemian ja biotekniikan laboratorion tutkijasta, joille yhteistä on valo, sanoo Guina.

Alat ja tutkimusryhmät eivät ole uusia. Uutta on se, että nämä ryhmät työskentelevät keskenään. Vaikka yhteisö ei ole vahvin kaikilla edustamillaan yksittäisillä aloilla, sen vahvuus syntyy juuri ainutlaatuisesta yhdistelmästä.

– Yhteisömme on dynaaminen, avoin ja kansainvälinen. Puolet sen vanhemmista tutkijajäsenistä on lähtöisin Suomen ulkopuolelta.

Uskottava tutkimussuunnitelma

Menestyksellinen tutkimussuunnitelma laadittiin demokraattisesti. Kompromisseja tarvittiin, jotta yksilöllisistä näkemyksistä löytyi koko tutkimusyhteisölle yhteiset tavoitteet. Vaadittuun viiteen sivuun mahtuivat vain vahvimmat 12 professorin tutkimusalueista.

– Suunnitelmamme osoittaa, että julkaisujen tuottamisen lisäksi pystymme soveltamaan akateemista tutkimusta todellisten, globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Tutkimme perusilmiöitä, mutta kehitämme myös olemassa olevien yritysten käyttöön uusia materiaaleja ja teknologiaa sekä tulevaisuuden sovelluksia.

Guina toteaa, että tärkeää ei ole se, mitä tutkimusyhteisö tekee arviointia edeltävänä vuonna vaan mitä se tekee vähintään viitenä arviointia edeltävänä vuonna. Jo edellisessä, vuoden 2011 arvioinnissa yhteisön yksiköt menestyivät, mutta ottivat vakavasti myös arviointipaneelin kritiikin, joka koski työn tieteellistä laatua ja infrastruktuuria. Viidessä vuodessa saatiin hyviä tuloksia, ja arviot näistäkin olivat nyt kiittävät.

– Lääketieteellisen laserin tutkimusta on vahvistettu muun muassa FiDiPro-projektina, yhteisöön on palkattu uusi tutkija tenure track -polulle ja julkaisuissa kaikki ovat petranneet. TTY puolestaan on investoinut merkittävästi tutkimusinfraan, mitä ilman emme olisi edistyneet.

Toisaalta kehittymiseen tarvitaan myös ulkopuolisia tekijöitä.

– Tätä arviointia ajatellen Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumisalojen vahvistamiseen tarkoitettu rahoitus tuli oikeaan aikaan.

Ja loppujen lopuksi tulokset juontuvat vielä paljon kauempaa, tässä tapauksessa osin jopa vuodesta 1999, jolloin ORC perustettiin ja Guina tuli sinne töihin. Hän muistuttaa, että tutkimuksen laadun ja tieteellisesti tunnustetun aseman saavuttaminen ovat pitkiä prosesseja. Mitään salaista menestysreseptiä ei ole. Tarvitaan kovaa työtä, omistautumista ja myös suotuisia olosuhteita.

Maine kasvaa, kilpailu rahoituksesta jatkuu

Guina arvelee, että suurin hyöty hyvistä arviointituloksista koituu yliopistolle. Viimeistään nyt kaikki tietävät, että Tampereella tehdään huippututkimusta fotoniikassa. Ala noteerataan ehkä positiivisesti rahoittajien parissa mutta arviointituloksista ei välttämättä ole yhteisölle suoranaista apua esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen saamiseen.

– Tästä eteenpäinkin joudumme taistelemaan resursseista kaikkien muiden tavoin. Rahoitus riippuu suurelta osin siitä, miten onnistumme rahoitushauissa.

Guina muistuttaa, että helppoa elämää ei muutenkaan ole luvassa. Visiosta pitää nyt alkaa rakentaa käytäntöä.

– Olen kuitenkin luottavainen. Nyt olemme paljon lähempänä yhteistä ideaa kuin ennen arviointia. Meillä on erilaisia ryhmiä, mutta sama kieli. Ja olemme kaikki ylpeitä siitä, että olemme osa tätä yhteisöä.

Teksti: Kati Vastamäki ja Katja Ayres
Kuva: Anne Viherkoski

 
Kerro kaverille
Sydämen rytmihäiriöt paljastuvat  jo ensimetreillä
Sydämen rytmihäiriöt paljastuvat  jo ensimetreillä
3/2017
Sydämen rytmihäiriöt paljastuvat  jo ensimetreillä
Savu paljastaa syöpäkudoksen
Savu paljastaa syöpäkudoksen
3/2017
Savu paljastaa syöpäkudoksen
Keinoiiris reagoi valoon kuin ihmissilmä
Keinoiiris reagoi valoon kuin ihmissilmä
3/2017
Keinoiiris reagoi valoon kuin ihmissilmä
Avatar näyttää, miten fysioterapian liikkeet tehdään
Avatar näyttää, miten fysioterapian liikkeet tehdään
3/2017
Avatar näyttää, miten fysioterapian liikkeet tehdään
Älysormus avuksi tietotyön kehittämiseen
Älysormus avuksi tietotyön kehittämiseen
3/2017
Älysormus avuksi tietotyön kehittämiseen
Hyviä uutisia Mustille, Pollelle ja pian meille kaikille
Hyviä uutisia Mustille, Pollelle ja pian meille kaikille
3/2017
Hyviä uutisia Mustille, Pollelle ja pian meille kaikille
BioMediTechiin monikudosmallintamisen huippuyksikkö
BioMediTechiin monikudosmallintamisen huippuyksikkö
3/2017
BioMediTechiin monikudosmallintamisen huippuyksikkö
Hyvä peli opettaa ajattelemaan ja toimimaan
Hyvä peli opettaa ajattelemaan ja toimimaan
3/2017
Hyvä peli opettaa ajattelemaan ja toimimaan
Tekniikan brändi saa voimaa yhteistyöstä
Tekniikan brändi saa voimaa yhteistyöstä
3/2017
Tekniikan brändi saa voimaa yhteistyöstä
Massadatasta käytettävää tietoa
Massadatasta käytettävää tietoa
3/2017
Massadatasta käytettävää tietoa
Kävelyllä toisessa maailmassa
Kävelyllä toisessa maailmassa
3/2017
Kävelyllä toisessa maailmassa
Hallintojohtaja toi uuden, teollisuutta tukevan tutkimuskulttuurin yliopistoihin
Hallintojohtaja toi uuden, teollisuutta tukevan tutkimuskulttuurin yliopistoihin
3/2017
Hallintojohtaja toi uuden, teollisuutta tukevan tutkimuskulttuurin yliopistoihin
Maailman mielenkiintoisimmalla toimialalla
Maailman mielenkiintoisimmalla toimialalla
3/2017
Maailman mielenkiintoisimmalla toimialalla
Vesi vei insinöörin Intiaan
Vesi vei insinöörin Intiaan
3/2017
Vesi vei insinöörin Intiaan

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi