3/2017

Älysormus avuksi tietotyön kehittämiseen

Muuttunut työ ja uudenlaiset työympäristöt edellyttävät uudenlaisia tapoja kehittää ja mitata tietotyön tuottavuutta. Tutkimushankkeessa syntynyttä tietotyön kehittämismallia varten kerättiin taustatietoa esimerkiksi puettavilla mittareilla.

Älysormus

 

Tutkijat kehittivät ja testasivat erilaisia havainnointimenetelmiä sekä kannettavia ja puettavia teknologioita etsiessään tietotyöläistä päivän mittaan kuormittavia tilanteita.

 

Pop up – tietotyön tuottavuus

  • Hanke toteutettiin 1.1.2015–30.4.2017 osana Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmaa.
  • Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Aalto-yliopiston tutkijoista koostuvaan monitieteiseen tutkimusryhmään kuului tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi, arkkitehtuurin laitos sekä ihmiskeskeisen teknologian yksikkö IHTE TTY:stä sekä virtuaalisen ja mobiilin työn tutkimusyksikkö Aalto-yliopistosta.
  • Yrityskumppaneina Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen, Suomen yliopistokiinteistöt, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea, Martela sekä Moodmetric.
  • Hankkeessa yhteissuunnittelulla syntyneitä uusia konsepteja ja käytännön parannusideoita yksilöiden ja tiimien hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen, aikaansaamisen ja keskittymisen parantamiseen olivat esimerkiksi Brainwolk-kävelypalaverit.
 

Tietotyön laadulla ja sujuvuudella on suuri merkitys organisaatioiden kasvulle, innovaatioille ja hyvälle asiakaskokemukselle. Työn luonne on kuitenkin muuttunut nopeasti liikkuvaksi ja vaihtelevaksi. Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden Pop up – tietotyön tuottavuus -tutkimushanke etsi vastauksia siihen, miten tietotyön tuottavuutta voitaisiin parantaa ja samalla lisätä työntekijöiden hyvinvointia.

– Tietotyössä oman energian ylläpitäminen ja kuormituksesta palautuminen on erityisen tärkeää. Vaikka työ olisikin innostavaa ja mukaansa tempaavaa, siitä täytyy voida palautua riittävästi. Työntekijöille on usein haastavaa tunnistaa tilanteita, jotka kuormittavat liikaa, kertoo yliopisto-opettaja Maiju Vuolle TTY:n tietojohtamisen tutkimuskeskus Novista.

Älysormus ja puettava kamera paljastavat stressitason

Jotta työn tuottavuutta voitaisiin parantaa, tarvitaan luotettavaa mittaustietoa erilaisten työtilanteiden kuormittavuudesta. Avuksi kuormittavien tilanteiden löytämiseen tutkijat kehittivät ja testasivat erilaisia havainnointimenetelmiä sekä kannettavia ja puettavia teknologioita.Tietotyöläisten kokemuksia ja stressitasoja eri tilanteissa mitattiin esimerkiksi älysormuksen ja älykellolla kerätyn tiedon sekä puettavan kameran avulla. Työpäivän päätteeksi työjaksoja pohdittiin yhdessä kerätyn datan valossa.

– Omasta työpäivästä kerätty tieto herättelee työntekijän huomioimaan ja kehittämään toimintatapojaan, Vuolle sanoo.

Reaaliaikaista ja jatkuvaa tiedonkeruuta voidaan jatkossakin hyödyntää tutkimuksen lisäksi esimerkiksi työterveyden ylläpidossa, työntekijöiden ja työympäristöjen kehittämisessä tai tuotannon sujuvoittamisessa.

– Tiedonkeruussa kuitenkin huomioitava muun muassa yksityisyys, eettisyys ja lainsäädäntö, tutkijat muistuttavat.

Pienet, työntekijälähtöiset askeleet tuottavat tulosta

Tietotyön kehittämisen tiellä ovat usein juurtuneet rutiinit ja ajatusmallit, joiden muuttaminen on vaikeaa. Tutkijat kehittivät keräämänsä datan pohjalta tietotyön tuottavuuden parantamiseen kokeilevampaa työotetta hyödyntäviä malleja, joita voidaan hyödyntää yhteiskunnassa laajemminkin. Syntynyt Pop up -kehittämismalli on työntekijälähtöinen tapa parantaa työtapoja ja -ympäristöä kokeilujen ja mittarien avulla.

– Yksinomaan ulkoa saneltujen tavoitteiden sijaan työtapoja ja -ympäristöjä tulisi kehittää yhdessä kokeillen niin, että kaikki osalliset ovat mukana alusta asti. Laajamittaisten muutostavoitteiden sijaan tulisi keskittyä pieniin, helposti toteutettavissa ja hallittavissa oleviin tavoitteisiin ja muutoksiin työntekijöiden arjessa. Muutosten vaikuttavuutta päästään näin heti kokeilemaan ja arvioimaan, sanoo yliopisto-opettaja Jenni Poutanen TTY:n arkkitehtuurin laboratoriosta.

Teksti: Sanna Kähkönen
Kuva: Henna Salonius

 
Kerro kaverille
Sydämen rytmihäiriöt paljastuvat  jo ensimetreillä
Sydämen rytmihäiriöt paljastuvat  jo ensimetreillä
3/2017
Sydämen rytmihäiriöt paljastuvat  jo ensimetreillä
Savu paljastaa syöpäkudoksen
Savu paljastaa syöpäkudoksen
3/2017
Savu paljastaa syöpäkudoksen
Keinoiiris reagoi valoon kuin ihmissilmä
Keinoiiris reagoi valoon kuin ihmissilmä
3/2017
Keinoiiris reagoi valoon kuin ihmissilmä
Avatar näyttää, miten fysioterapian liikkeet tehdään
Avatar näyttää, miten fysioterapian liikkeet tehdään
3/2017
Avatar näyttää, miten fysioterapian liikkeet tehdään
Hyviä uutisia Mustille, Pollelle ja pian meille kaikille
Hyviä uutisia Mustille, Pollelle ja pian meille kaikille
3/2017
Hyviä uutisia Mustille, Pollelle ja pian meille kaikille
BioMediTechiin monikudosmallintamisen huippuyksikkö
BioMediTechiin monikudosmallintamisen huippuyksikkö
3/2017
BioMediTechiin monikudosmallintamisen huippuyksikkö
Hyvä peli opettaa ajattelemaan ja toimimaan
Hyvä peli opettaa ajattelemaan ja toimimaan
3/2017
Hyvä peli opettaa ajattelemaan ja toimimaan
Mistä on menestyksekäs tutkimusyhteisö tehty?
Mistä on menestyksekäs tutkimusyhteisö tehty?
3/2017
Mistä on menestyksekäs tutkimusyhteisö tehty?
Tekniikan brändi saa voimaa yhteistyöstä
Tekniikan brändi saa voimaa yhteistyöstä
3/2017
Tekniikan brändi saa voimaa yhteistyöstä
Massadatasta käytettävää tietoa
Massadatasta käytettävää tietoa
3/2017
Massadatasta käytettävää tietoa
Kävelyllä toisessa maailmassa
Kävelyllä toisessa maailmassa
3/2017
Kävelyllä toisessa maailmassa
Hallintojohtaja toi uuden, teollisuutta tukevan tutkimuskulttuurin yliopistoihin
Hallintojohtaja toi uuden, teollisuutta tukevan tutkimuskulttuurin yliopistoihin
3/2017
Hallintojohtaja toi uuden, teollisuutta tukevan tutkimuskulttuurin yliopistoihin
Maailman mielenkiintoisimmalla toimialalla
Maailman mielenkiintoisimmalla toimialalla
3/2017
Maailman mielenkiintoisimmalla toimialalla
Vesi vei insinöörin Intiaan
Vesi vei insinöörin Intiaan
3/2017
Vesi vei insinöörin Intiaan

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi