2/2017

CoreLab vauhdittaa rakennusalan digiloikkaa

CoreLab on TTY:n uusi yhteiskehittämisfoorumi, jossa rakennusalan yritykset, startupit ja tutkijat voivat yhdessä kokeilla ja testata uusia toimintatapoja ja digitaalisia innovaatioita.

Jukka Puhto ja Tuomas Kankaanpää

 

Corelabin puuhamiehet Jukka Puhto ja Tuomas Kankaanpää rakentavat yhteistyöverkostoa kiinteistö- ja rakennusalan yritysten, startupien ja Tampereen teknillisen yliopiston välille

 

CoreLab

  • Rakennetun ympäristön yhteiskehittämisfoorumi.
  • TTY:n keskitetty rajapinta kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille.
  • Yhdistää alan yritykset, startupit, tutkimuksen ja opiskelijat.
  • Uudistaa rakennetun ympäristön innovaatiotoimintaa.
  • Perustuu yhteiskehittämiseen, yhteistyöverkostoihin ja poikkitoimialaisuuteen.
  • Edistää kokeilukulttuuria ja kevyttä, ketterää osallistumistapaa.
  • Luo uusia yhteistyöverkostoja, innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.
  • Ilmainen kaikille, myös maksullisia tutkimuspalveluita.
  • Lanseerataan 21.9.2017.
 

Digitalisaatio tekee tuloaan myös kiinteistö- ja rakennusalalle, jossa uusia innovaatioita on perinteisesti otettu hitaahkosti käyttöön. Alalla on paljon suuria yrityksiä, joilla on omaa T&K-toimintaa. Mutta kiinteistöjä rakentaa ja ylläpitää myös paljon pk-yrityksiä, joilla olisi tarvetta kehittää toimintaansa ja työskentelytapojaan. Niillä ei kuitenkaan ole keinoja eikä yhteistyökumppaneita, joiden avulla asioita voisi lähteä viemään eteenpäin.

– Syyskuun lopulla lanseerattava CoreLab on uudenlainen avoin yhteiskehittämisfoorumi, jossa rakennetun ympäristön yritykset ja startupit voivat verkostoitua ja tehdä helpommin kehitystyötä yhdessä TTY:n asiantuntijoiden kanssa, kertoo tutkijatohtori Jukka Puhto TTY:n rakennustekniikan laboratoriosta.

Yhteiskehittämisellä saadaan monipuolisempaa näkökulmaa kehitettävään aiheeseen. Uusia ideoita syntyy helpommin vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ja yleensä ideat ruokkivat toinen toistaan.

– Parhaat innovaatiot syntyvät yleensä toimialojen rajapinnassa, silloin kun kehittämistyöhön otetaan mukaan myös asiakkaita, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, Puhto sanoo.

Mukaan TTY:n parhaat osaajat

– CoreLabiin kootaan mukaan TTY:n parhaat osaajat. Kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen tulee meiltä TTY:n rakennuspuolelta, mutta teemme yhteistyötä myös muiden TTY:n yksiköiden, kuten tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion ja TTY:n virtuaalisen teknologian tutkimusyksikön CIVITin (Center of Immersive Virtual Technologies) kanssa.

Virtuaaliteknologioiden hyödyntäminen kiinteistö- ja rakennusalan prosesseissa sekä kiertotalous ovat CoreLabin alkuvaiheen painopistealueita. Jatkossa mukaan tulee todennäköisesti muitakin teema-alueita, kuten asumisen liiketoiminta.

Virtuaaliteknologioita voidaan hyödyntää kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa. Niitä voi käyttää rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon prosessien tehostamiseen ja uudistamiseen ja myös aivan uudenlaisten palveluiden kehittämiseen. Myös esineiden internet vauhdittaa alan digitalisaatiota ja uudistaa rakentamista.

Ketterä toimintatapa

CoreLabin toimintamalli on kevyempi ja ketterämpi kuin perinteisissä, monivuotisissa tutkimusprojekteissa, joiden päättyessä maailma on usein jo ehtinyt muuttua. Uusia ideoita, ratkaisuja ja toimintamalleja rakennusalalle etsitään muun muassa työpajojen ja nopeiden kokeilujen avulla.

– Työpajoissa alan yritykset, startupit, yliopiston tutkijat ja opiskelijat voivat yhdessä ideoida ratkaisuja käytännön ongelmiin. Tarkoituksena ei ole tehdä loppuun asti valmiita ratkaisuja työpöydän ääressä, vaan lähteä suppeasti ja rajatusti testaamaan ratkaisuja ja katsomaan, miten ne toimivat käytännössä. Työpajoista voidaan myös hakea palautetta jatkokehittämistä varten, Puhto selittää.

– Me haluamme tuoda rakennetun ympäristön kenttään uudenlaisia palveluita ja ympäristötehokkaampia toimintamalleja sekä rakennus- ja kiinteistökonsepteja. Niiden avulla voidaan paremmin tuottaa arvoa kiinteistöjen käyttäjille ja asukkaille. Sitä kautta kehitämme parempaa ja ympäristöystävällisempää rakennettua ympäristöä.

Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuva: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Kuinka saada esineiden internetin laitteet ja sovellukset ymmärtämään toisiaan?
Kuinka saada esineiden internetin laitteet ja sovellukset ymmärtämään toisiaan?
2/2017
Kuinka saada esineiden internetin laitteet ja sovellukset ymmärtämään toisiaan?
Kestävää, edullista, joustavaa
Kestävää, edullista, joustavaa
2/2017
Kestävää, edullista, joustavaa
Lisää kaasua teollisen internetin kehittämiseen
Lisää kaasua teollisen internetin kehittämiseen
2/2017
Lisää kaasua teollisen internetin kehittämiseen
Digitaalisuus auttaa ymmärtämään teollisuuden prosesseja
Digitaalisuus auttaa ymmärtämään teollisuuden prosesseja
2/2017
Digitaalisuus auttaa ymmärtämään teollisuuden prosesseja
Tampere tuottaa tulevaisuuden kovimmat osaajat
Tampere tuottaa tulevaisuuden kovimmat osaajat
2/2017
Tampere tuottaa tulevaisuuden kovimmat osaajat
Robotiikasta uusi pääaine
Robotiikasta uusi pääaine
2/2017
Robotiikasta uusi pääaine
Itseoppivat laskennalliset aivomallit avuksi keinoälyn kehitykseen
Itseoppivat laskennalliset aivomallit avuksi keinoälyn kehitykseen
2/2017
Itseoppivat laskennalliset aivomallit avuksi keinoälyn kehitykseen
Yrityskylästä reseptejä maailmanvalloitukseen
Yrityskylästä reseptejä maailmanvalloitukseen
2/2017
Yrityskylästä reseptejä maailmanvalloitukseen

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi