1/2017

Tulevaisuuden kiertotalouden innovaatiot syntyvät poikkitieteellisesti

Aino-Maija Lakaniemi tutkii, miten jätteitä ja sivuvirtoja kannattaa käsitellä luonnosta löytyvien mikrobien avulla. Tavoitteena on tehokas kierrätys ja ympäristöystävällisyys – sekä innostuksen levittäminen myös tieteenalojen välillä.

Aino-Maija Lakaniemi

 

Tuore Assistant Professor Aino-Maija Lakaniemi on lähdössä Australiaan perehtymään biologiseen metallien talteenottoon ja kehittämään uusia menetelmiä muun muassa uraanin talteenottoon laimeista prosessi- ja jätevesistä.

 

KUKA? Aino-Maija Lakaniemi (s. 1983, Lapua)

 • Tärkeimmät tutkinnot:
  Tekniikan tohtori, TTY 2012
  Diplomi-insinööri, TTY 2007
 • Tärkeimmät työtehtävät:
  Tutkijatohtori, TTY, kemian ja biotekniikan laitos 2012–2016
  Tutkija, TTY 2011–2012
  Assistentti, TTY 2011
  Tutkija, TTY 2007–2011
  Tutkimusvierailu School of Ocean Sciences, Bangor University, UK 2009
  Tutkimusapulaisena ja harjoittelijana TTY:llä 2005–2007
 • Harrastukset: sähly, kuntosaleilu, ulkoilu, talkootyö pesäpallon parissa, lukeminen, käsityöt ja satunnaisesti valokuvaus. ”Olen myös erittäin innokas penkkiurheilija,” Lakaniemi kertoo. 
 

Tampereen teknillisessä yliopistossa pitkään työskennellyt Aino-Maija Lakaniemi aloitti joulukuussa bio- ja kiertotalouden Assistant Professorina (tenure track) TTY:n kemian ja biotekniikan laboratoriossa. Hän tutkii erilaisia luonnosta löytyviä mikrobeja hyödyntäviä bioprosesseja kaasumaisten, nestemäisten ja kiinteiden jätteiden ja sivuvirtojen käsittelyyn, jotta niiden sisältämä hiili, ravinteet ja metallit saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Prosessista riippuen tuotteena voi olla vaikkapa energiaa ja polttoaineita, kemianteollisuudelle hyödyllisiä hiilipohjaisia raaka-aineita, puhdasta vettä, puhtaita metalleja tai maanparannusainetta.

– Uusien prosessien tutkiminen ja kehittäminen on innostavaa, mutta perusilmiöinäkin monet tutkimusaiheemme ovat äärimmäisen kiehtovia. Onhan se ihmeellistä, että luonnosta löytyy muun muassa mikrobeja, jotka voivat saada energiaa kasvuunsa hajottamalla metallipitoista malmia samalla vapauttaen metalleja liukoiseen muotoon. Toiset mikrobit voivat kasvaa hyödyntäen auringonvaloa, savukaasujen hiilidioksidia ja jätevesien ravinteita sekä tuottaa samalla energiantuottoon soveltuvaa raaka-ainetta, Lakaniemi sanoo.

– Keskityn lähivuosina erityisesti metallien biologiseen talteenottoon jäte- ja sivuvirroista. Tavoitteena on tehostaa erilaisten yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä ympäristöystävällisellä ja kustannustehokkaalla tavalla yhdessä yritysten ja muiden tutkimusorganisaatioiden tutkijoiden kanssa, niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin.

Aino-Maija Lakaniemi kuvaa itseään uusista asioista helposti uusista asioista innostuvaksi ja toivoo, että innostus näkyy ja leviää.

– Uskon, että bio- ja kiertotaloudessa tärkeimmät innovaatiot syntyvät tulevaisuudessa entistä enemmän poikkitieteellisten yhteistyöverkostojen kautta. Haluan olla kehittämässä tutkimusalaa entistä enemmän tähän suuntaan, Lakaniemi visioi.

Lisäoppia uraanin talteenotosta

Aino-Maija Lakaniemellä on paljon kokemusta monenlaisista ympäristöbiotekniikan ja bioprosessitekniikan osa-alueista. Tuttuja ovat muun muassa mikrolevien kasvatus energian raaka-aineeksi, vedyn tuotanto pimeäfermentaatiolla, sulfaatinpelkistys kaivosvesien käsittelyssä, metallien bioliuotus sekä kultamalmien ja -rikasteiden biohapetus. Myöhemmin tänä vuonna Lakaniemi suuntaa Australian Perthiin, jossa edessä on kymmenen kuukauden tutkimusvaihto CSIRO:ssa eli Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisationissa.

– CSIRO on liittovaltion omistama monialainen tutkimusorganisaatio, jonka tavoitteena on parantaa yhteisöjen ja yritysten elämää tosielämän haasteisiin pureutuvilla innovaatioilla. CSIRO tekee merkittävää työtä esimerkiksi ympäristötutkimuksen sekä geologian alalla. Siellä pääsen oppimaan lisää biologisesta metallien talteenotosta ja kehittämään uusia menetelmiä muun muassa uraanin talteenottoon laimeista prosessi- ja jätevesistä, Lakaniemi innostuu.

Assistant Professorin työnkuvaan kuuluu tutkimuksen lisäksi erityisesti uusien tutkimusavausten kehittämistä ja rahoitushakemusten valmistelua sekä opinnäytetöiden ohjausta.

– TTY on dynaaminen organisaatio, jossa jokainen työpäivä on erilainen. Työympäristö ainakin meillä kemian ja biotekniikan laboratoriossa on hyvin kansainvälinen. Päivittäin töissä pääsee puhumaan englantia ja olemaan yhteydessä kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Tällä hetkellä ohjaamistani väitöstyöntekijöistä yli puolet on syntynyt muualla kuin Suomessa.

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Hippunen valoa riittää
Hippunen valoa riittää
1/2017
Hippunen valoa riittää
Kärpäsloukun idealla
Kärpäsloukun idealla
1/2017
Kärpäsloukun idealla
Tule sellaisena kuin olet
Tule sellaisena kuin olet
1/2017
Tule sellaisena kuin olet
Vahvuuksilla luodaan vaikuttavuutta
Vahvuuksilla luodaan vaikuttavuutta
1/2017
Vahvuuksilla luodaan vaikuttavuutta
TUT Industry Professor viihtyy rajapinnoilla
TUT Industry Professor viihtyy rajapinnoilla
1/2017
TUT Industry Professor viihtyy rajapinnoilla
Yritysyhteistyö kiinnosti Viron presidenttiä
Yritysyhteistyö kiinnosti Viron presidenttiä
1/2017
Yritysyhteistyö kiinnosti Viron presidenttiä
Sähkötehopiikki iskee illansuussa
Sähkötehopiikki iskee illansuussa
1/2017
Sähkötehopiikki iskee illansuussa
Maitotölkin voi pian kierrättää biojätteessä
Maitotölkin voi pian kierrättää biojätteessä
1/2017
Maitotölkin voi pian kierrättää biojätteessä
Välillä seisten, välillä säkkituolissa
Välillä seisten, välillä säkkituolissa
1/2017
Välillä seisten, välillä säkkituolissa
Tiede veti Tampere-talon täyteen
Tiede veti Tampere-talon täyteen
1/2017
Tiede veti Tampere-talon täyteen

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi