4/2016

TTY rakentaa kansainvälisiä kumppanuuksia

Ilkka Virtanen

 

Kansainvälisten suhteiden päällikkö Ilkka Virtanen kertoo seuraavan TTY:n kumppanuuspalveluiden koordinoiman delegaation lähtevän helmikuussa Chalmersin yliopistoon Ruotsiin vahvistamaan erityisesti koulutusyhteistyötä. TTY on myös haluttu vierailukohde. Syksyn aikana TTY on vastaanottanut vierailijoita muun muassa Espanjasta, Itävallasta, Liettuasta, Brasiliasta sekä useita vierailijaryhmiä Venäjältä.

 

Tampereen teknillisen yliopiston kumppanuustoimintaa vauhditettiin marraskuussa kahdella delegaatiovierailulla. Toinen vierailuista suuntautui Etelä-Koreaan KAISTiin (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ja toinen Brunelin yliopistoon Isoon-Britanniaan. Vierailujen tarkoituksena on lujittaa yliopistojen kahdenvälistä yhteistyötä ja luoda uusia yhteyksiä tutkijoiden ja opettajien välille.

Useat eurooppalaiset yliopistot ovat viime vuosina muuttaneet kansainvälistymisstrategiaansa kumppanuuspohjaisemmaksi. Yliopistot liittyvät aktiivisesti erilaisiin suljettuihin verkostoihin, rakentavat kaksois- ja yhteistutkintoja sekä solmivat kahdenvälisiä sopimuksia muun muassa laboratorioiden ristikäytöstä. Taustalla on yliopistojen halu laajentaa yhteistyötä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) ulkopuolelle ja toisaalta halu vahvistaa oman yliopiston vaikuttavuutta Euroopassa verkostojen kautta ajatuksella yhdessä olemme enemmän. Lisäksi aktiiviset yhteistyösuhteet vahvistavat yliopiston kansainvälistä brändiä.

Onnistunut yliopistotason kumppanuus edellyttää kuitenkin sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön yksittäisten tutkijoiden ja opettajien taholta. TTY:n delegaatiovierailuilla oli tämän vuoksi laaja edustus eri puolilta yliopistoa. Etelä-Korean vierailun keskiössä olivat big data, fotoniikka ja terveysteknologiat. Näitä aloja edustivat professorit Mircea Guina, Moncef Gabbouj ja Hannu Eskola. Brunelin delegaatio koostui erityisesti energia- ja materiaalitekniikan opettajista ja tutkijoista. Mukana olivat vararehtori Ulla Ruotsalainen, tuleva dekaani Pauli Kuosmanen, TUT-BMT:n johtaja Minna Kellomäki, professorit Minnamari Vippola, Pertti Järventausta ja Enrique Acha sekä akatemiatutkija Matti Mäntysalo.

TTY:n tavoitteena on rakentaa kumppanuudet vahvalle yhdessä tekemiselle.

 

TTY:n tavoitteena on rakentaa kumppanuudet vahvalle yhdessä tekemiselle. Tämän vuoksi vierailukohteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota olemassa olevaan yhteistyöhön ja vastavuoroiseen kiinnostukseen. KAISTiin TTY:llä on pitkät opiskelijavaihdon perinteet ja Brunelin yliopistoon useita henkilötason yhteyksiä. TTY:n vierailu Bruneliin oli jo toinen, ja Brunelin yliopisto on myös tehnyt aiemmin vastavierailun TTY:lle. Muita TTY:n syvemmän yhteistyön kumppaneita ovat Brnon teknillinen yliopisto Tšekissä ja Chalmersin teknillinen yliopisto Ruotsissa.

Yhteistyön siemenet on nyt kylvetty, mutta ennen kuin päästään korjaamaan satoa, tarvitaan pitkä kasvukausi ja konkreettista yhteistyötä. TTY:n hallitus onkin ohjannut säätiöpääoman tuottoja puoli miljoonaa euroa käytettäväksi yliopiston kansainväliseen verkottumiseen vuosille 2017–2018. Summasta osa käytetään kahdenvälisen yhteistyön vahvistamiseen muun muassa mahdollistamalla tutkija- ja opettajavaihtoa sekä siemenrahoituksena yhteishankkeille.

 

TTY:n delegaatio tapasi KAISTin korkeinta johtoa. Kuvassa vasemmalta alkaen KAISTin taloudesta ja toiminnan suunnittelusta vastaava vararehtori professori Seung Bin Park, KAISTin kansainvälisistä suhteista vastaava vararehtori professori Sung-Hyon Myaeng, professori Mircea Guina, KAISTin rehtori professori Sung-Mo “Steve” Kang, professori Moncef Gabbouj, professori Hannu Eskola ja kansainvälisten suhteiden päällikkö Ilkka Virtanen.

 

Teksti: Ilkka Virtanen
Kuvat: Virpi Andersin ja Doojea Woo

 
Kerro kaverille
Puusta pipaksi ja paidaksi
Puusta pipaksi ja paidaksi
4/2016
Puusta pipaksi ja paidaksi
Kokeilemalla kohti kiertotaloutta
Kokeilemalla kohti kiertotaloutta
4/2016
Kokeilemalla kohti kiertotaloutta
Kannattaako uutta rakentaa?
Kannattaako uutta rakentaa?
4/2016
Kannattaako uutta rakentaa?
Pian laiva ei enää jäädy
Pian laiva ei enää jäädy
4/2016
Pian laiva ei enää jäädy
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
4/2016
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
4/2016
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
Ihmisenä tasavertainen, opettajana osaavampi
Ihmisenä tasavertainen, opettajana osaavampi
4/2016
Ihmisenä tasavertainen, opettajana osaavampi
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
4/2016
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
4/2016
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
4/2016
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
Some pitää ajan hermolla
Some pitää ajan hermolla
4/2016
Some pitää ajan hermolla
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista
4/2016
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi