4/2016

Kokeilemalla kohti kiertotaloutta

Tampereen uutta Hiedanrannan kaupunginosaa kehitetään kokeilevan kaupunkisuunnittelun avulla. TTY osallistuu kehittämistyöhön tutkimalla paikallisen bio- ja kiertotalouden ratkaisuja.

Maarit Särkilahti

 

– Uudesta Hiedanrannan kaupunginosasta tulee tiivis ja kaupunkimainen. Ihmisten ei siellä tarvitse itse omistaa kaikkea, sillä he voivat jakaa tavaroita keskenään. Autojen tarve vähenee, sillä Tampereelle tuleva raitiotie kulkee alueen läpi, visioi tohtorikoulutettava Maarit Särkilahti TTY:n kemian ja biotekniikan laitokselta.

 

Väliaikainen Hiedanranta -hanke

  • Tampereen kaupungin vuonna 2016 käynnistämä suunnitteluhanke.
  • Tavoitteena kehittää uutta Hiedanranta-kaupunginosaa Lielahdessa.
  • Perustuu kokeelliseen kaupunkisuunnitteluun, jossa uusia ratkaisuja haetaan kokeilujen kautta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
  • Ajatuksena kokeilla eri ratkaisuja jo väliaikaisessa vaiheessa, ennen kuin kaupunginosan rakentaminen alkaa.
 

Hiedanrannan uusi kaupunginosa sijaitsee Näsijärven rannalla Lielahdessa, neljän kilometrin päässä Tampereen keskustasta lähteen. Kesällä yleisölle avattu Hiedanranta on vanhaa teollisuusaluetta. Ennen siellä sijaitsi Metsä Boardin sellutehdas.

Hiedanrannasta on tarkoitus tehdä uudenlainen, tiivis ja kaupunkimainen alue, jonne on tulossa jopa 20 000 asukasta. Tampereen kaupunki etsii uusia ratkaisuja alueen kehittämiseen Väliaikainen Hiedanranta -hankkeen avulla.

Ideointia isossa ryhmässä

– Me olemme koordinoineet isoa ryhmää, jossa keskustellaan ja ideoidaan tulevaa Hiedanrantaa yhdessä. Ryhmään kuuluu Tampereen kaupungin edustajien lisäksi myös Hämeen ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja yritysten sekä kansalaisjärjestöjen edustajia, kertoo tohtorikoulutettava Maarit Särkilahti TTY:n kemian ja biotekniikan laitokselta.

– Avoin keskustelu on ollut inspiroivaa. Sitä kautta olemme rakentaneet luottamusta toimijoiden välille ja avanneet mahdollisuuksia toimia toisin kuin ennen, Särkilahti sanoo.

Sanitaatiopilotissa kokeillaan kuivakäymälöitä

Hiedanrannan vanha Kuivaamo-rakennus on otettu tapahtumakäyttöön. Tuhannen asiakaspaikan kulttuuritilassa kokeillaan sisäkuivakäymälöitä vesivessojen sijaan. Alueella ei ole viemäröintiä ja Kuivaamon kellarissa on toimiva huoltotila, joten vanha tehdasrakennus on luonteva paikka sanitaatiopilotille.

– Kuivakäymälät kuluttavat vähemmän vettä ja energiaa kuin vesivessat, ja ne helpottavat myös ravinteiden kierrätystä. Ihmisten syömän ruuan ravinteista suuri osa päätyy virtsaan, jota kuivakäymälöissä kerätään erikseen. Kerättyä virtsaa on tarkoitus hyödyntää lannoitteena mikrolevän kasvatuskokeissa, Särkilahti kertoo.

– Hiedanrannan sanitaatiopilotti toimii yhtenä esimerkkinä kokeilevista käytännöistä Ketterä kaupunki -tutkimushankkeessa.

TTY:n tutkijat keräävät palautetta kuivakäymälöiden käyttäjiltä. Kesällä 2016 palautetta saatiin Swäg-festivaalien osanottajilta virtuaalisen vessanseinän avulla.

Leväallas

 

Hiedanrannan leväaltaita rakennetaan.

 

Mikroleväpilotissa leviä kasvatetaan virtsassa

Kesälle 2017 suunnitellussa mikroleväpilotissa mikroleviä kasvatetaan altaissa virtsassa, jota on laimennettu sade- ja käsienpesuvedellä.

– Kokeilussa aiomme selvittää mikrolevien kasvua pohjoisissa olosuhteissa sekä levien käyttämistä jäteveden puhdistuksessa. Pilotissa tutkitaan myös mikrolevän hyötykäyttöä biotuotteina, lannoitteina, energiana ja jopa ravintona.

Ravinteet kiertoon ja kiinteistä jätöksistä biokaasua

Sanitaatiopilotin avulla halutaan edistää ravinnekiertoa ja paikallista energiantuotantoa. Jos ravinteet saadaan paremmin kiertoon, tarvittaisiin vähemmän keinolannoitteita.

– Teknisten ratkaisujen lisäksi huomioimme sosiaalisen näkökulman, eli tutkimme sosioteknistä muutosta kohti kestävämpää infrastruktuuria.

Tavoitteena on kokeilujen ja tutkimuksen kautta haastaa nykyjärjestelmiä uudistumaan.

– Olisi parempi, jos ulosteista voisi tehdä biokaasua sen sijaan, että käytetään energiaa jätevesien pumppaamiseen putkistoja pitkin puhdistamolle, missä tarvitaan lisää energiaa veden puhdistamiseen, Särkilahti selittää.

Mitä on kiertotalous?

  • Kiertotaloudessa pyritään vähentämään alueelle tuotavien resurssien määrää ja kierrättämään olemassa olevat resurssit tehokkaasti alueen sisällä.
  • ”From linear to circular urban metabolism”.
  • Vähempi ja kestävämpi kulutus.
  • Jätevirtojen hyötykäyttö.
  • Paikallinen tuotanto.
 

Teksti: Leena Koskenlaakso
Kuvat: Virpi Andersin ja Maarit Särkilahti

 
Kerro kaverille
Puusta pipaksi ja paidaksi
Puusta pipaksi ja paidaksi
4/2016
Puusta pipaksi ja paidaksi
Kannattaako uutta rakentaa?
Kannattaako uutta rakentaa?
4/2016
Kannattaako uutta rakentaa?
Pian laiva ei enää jäädy
Pian laiva ei enää jäädy
4/2016
Pian laiva ei enää jäädy
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
4/2016
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
4/2016
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
Ihmisenä tasavertainen, opettajana osaavampi
Ihmisenä tasavertainen, opettajana osaavampi
4/2016
Ihmisenä tasavertainen, opettajana osaavampi
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
4/2016
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
TTY rakentaa kansainvälisiä kumppanuuksia
TTY rakentaa kansainvälisiä kumppanuuksia
4/2016
TTY rakentaa kansainvälisiä kumppanuuksia
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
4/2016
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
4/2016
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
Some pitää ajan hermolla
Some pitää ajan hermolla
4/2016
Some pitää ajan hermolla
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista
4/2016
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi