4/2016

Ihmisenä tasavertainen, opettajana osaavampi

– Tunnustuksen jakaminen tuo esille sen, että opiskelijat arvostavat laadukasta opetusta, mutta myös sen, että opiskelijoilla on siihen oikeus, sanoo Markku Hedman. TTY:n ylioppilaskunta valitsi hänet vuoden 2016 Hyväksi luennoitsijaksi.

Markku Hedman

 

Vuorovaikutuksesta tulee helppoa ja luontevaa, sillä professori Markku Hedman tapaa asuntosuunnittelun opiskelijat useita kertoja heidän opiskelu-urallaan ja suuri osa opetuksesta tapahtuu kahden kesken tai pienryhmissä.

 

”Hedman ei nosta itseään opiskelijoiden yläpuolelle, vaan toimii tasapuolisena keskustelukumppanina”, sanotaan vuoden 2016 Hyvä luennoitsija -palkintoperusteissa. Toimintatapa on seurausta ratkaisevasta oivalluksesta, jonka hän opettajana on saanut:

– Ihmisinä opettaja ja opiskelija ovat samalla tasolla, eikä vuorovaikutuksessa saisi olla mitään auktoriteettiasemaa. Opetuksen mielekkyyden ja tuloksellisuuden näkökulmasta opettajan täytyy osata opetettava asia paremmin kuin opiskelija, sanoo asuntosuunnittelun professori Markku Hedman.

Aivan toisenlainen kulttuuri vallitsi Hedmanin opiskeluaikana, jolloin hän jo otti ensimmäiset askelensa myös opettajana.

– Opiskelijoita valmistettiin kovaan ammattiin ankaruudella. Kehuja saivat vain parhaiksi mielletyt, muiden palautteesta puuttui suurin osa rakentavasta, eteenpäin katsovasta ja kannustavasta elementistä. Nuorena ja epävarmana opettajana toimin aluksi itsekin sillä tavoin.

– Opettajakeskeinen ja autoritäärinen toimintatapa ei kuitenkaan tuntunut luontevalta. Helpotti huomattavasti, kun sitten tajusi, ettei tarvitsekaan mitään roolia.

KUKA? Asuntosuunnittelun professori Markku Hedman 50 v

  • Syntynyt ja asuu Espoossa.
  • Koulutus: Arkkitehti, TKK, 1996.
  • Työhistoria: Jo opintojen aikana sekä opetustehtäviä että oma toimisto, valmistumisen jälkeen opetus- ja tutkimustehtävissä ja vuosina 2006–2007 määräaikaisena vt. professorina TKK:ssa. TTY:lle professoriksi 2007.
  • Perhe: Vaimo ja kohta 18-vuotias tytär.
  • Harrastukset: Entinen käsipalloilija, jolle edelleen tärkeätä liikunta ja kuntoilu, lajeista erityisesti pyöräily, purjehdus sekä ryhmäliikunta, kuten BodyPump.
  • AHAA: Vuoteen 2018 saakka 50 prosentin työsuhteessa TTY:llä, missä keskittyy Asutut -asuntosuunnittelun tutkimusryhmän toimintaan ja osallistuu opetukseen vain opinnäytetöiden ja väitöskirjojen tarkastajana. Toisena tehtävänään johtaa Alvar Aalto -akatemiaa, joka ylläpitää ja syventää arkkitehtuurista ja muotoilusta käytävää keskustelua ja tutkimustoimintaa.
 

Koko tiimi on palkinnon arvoinen

Ylioppilaskunnan huomionosoitusta Hedman pitää koko asuntosuunnittelun opetustiimin palkintona. Omana ansionaan hän pitää erityisesti sitä, että on saanut houkuteltua opettajiksi niin lahjakkaita suunnittelun ammattilaisia. Hän uskoo myös, että heillä kaikilla on samankaltaiset motiivit toimia opettajina.

– Ensinnäkin vuorovaikutus lahjakkaiden ja fiksujen opiskelijoiden kanssa on jo sellaisenaan mukavaa ja antoisaa. Ammatillisesti pitkälle edenneillä opiskelijoilla on myös hyvin kiinnostavia omia ideoita ja ratkaisuja. Heiltä oppii jatkuvasti. Lisäksi on olemassa sisäsyntyinen ja tähän työhön liittyvä tarve pysyä ajan tasalla sekä tiedon että ammattikunnan perusperiaatteiden, arvojen ja etiikan suhteen.

Tulevilta arkkitehdeilta Hedman toivoo kriittisyyttä.

– Ei vain ratkaista tehtäviä, joita yhteiskunta antaa, vaan asetetaan niitä myös kyseenalaisiksi. Pyritään miettimään niitä laajemmin yhteiskunnallisesta sekä ekologisesta kontekstista ja löytämään niille parempia vaihtoehtoja.

Keskustelulla ja kehittämisellä ehjä kokonaisuus

Viimeaikainen yliopistojen rahoituksen väheneminen on Hedmanin mukaan heikentänyt mahdollisuuksia toteuttaa laadukasta opetusta.

– Asuntosuunnittelun opetustiimillä on silti edelleen hyvä maine, joka perustuu muun muassa siihen, että kymmenen vuoden ajan olemme tietoisesti yhdessä kehittäneet opetusnäkemystämme, opetuksen rakennetta ja sen sisältöä. Opetusta on rakennettu ehjäksi kokonaisuudeksi, joka asettuu luontevasti osaksi koko arkkitehtuurin laitoksen opetusta ja jolla on mielekäs suhde arkkitehtien ammatillisiin tehtäviin.

Teksti: Kati Vastamäki
Kuva: Virpi Andersin

 
Kerro kaverille
Puusta pipaksi ja paidaksi
Puusta pipaksi ja paidaksi
4/2016
Puusta pipaksi ja paidaksi
Kokeilemalla kohti kiertotaloutta
Kokeilemalla kohti kiertotaloutta
4/2016
Kokeilemalla kohti kiertotaloutta
Kannattaako uutta rakentaa?
Kannattaako uutta rakentaa?
4/2016
Kannattaako uutta rakentaa?
Pian laiva ei enää jäädy
Pian laiva ei enää jäädy
4/2016
Pian laiva ei enää jäädy
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
4/2016
Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
4/2016
Virtuaaliteknologia innostaa pelillistämisen professoria
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
4/2016
TTY varasi fi-domainin Suomen käyttöön
TTY rakentaa kansainvälisiä kumppanuuksia
TTY rakentaa kansainvälisiä kumppanuuksia
4/2016
TTY rakentaa kansainvälisiä kumppanuuksia
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
4/2016
Timanteilla tehoa hiokemassan valmistukseen
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
4/2016
Kuitujen mittaaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa
Some pitää ajan hermolla
Some pitää ajan hermolla
4/2016
Some pitää ajan hermolla
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista
4/2016
Tieteen päivillä puhutaan hyvästä elämästä ja teknologian rajoista

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi