3/2016

Tutustu uusiin dekaaneihin!

Ensi vuoden alusta TTY:n tiedekuntien toimintaa ja taloutta johtavat päätoimiset dekaanit. Rakenneuudistuksen päätavoitteena on johtamisjärjestelmän uudistaminen niin, että valta, vastuu ja resurssit kohtaavat nykyistä paremmin.

 

Tiedekuntien uusi johto vasemmalta: Heli Harrikari, Jyrki Vuorinen, Pauli Kuosmanen, Mika Grundström ja Minna Kellomäki.

 

Tampereen teknillisessä yliopistossa vuoden 2017 alusta voimaan tulevassa rakenneuudistuksessa opetus ja tutkimus organisoidaan tiedekuntatasolle ja laitokset poistuvat. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti opetuksen ja tutkinto-ohjelmien johtamista.

Nykyiset neljä tiedekuntaa jatkavat samannimisinä. Niiden lisäksi TTY:hyn on perustettu biolääketieteen tekniikan tiedekunta, joka kuuluu Tampereen yliopiston kanssa yhteiseen BioMediTech-instituuttiin.

Laitokset korvautuvat uudistuksessa laboratorioilla.

Hallitus nimitti dekaanit uuteen rakenteeseen kesällä. Heistä kaksi on nykyisiä dekaaneja ja kaksi tulee – tai oikeastaan palaa – TTY:lle talon ulkopuolelta.

Heli Harrikari, talouden ja rakentamisen tiedekunnan dekaani

Filosofian tohtori, lehtori Heli Harrikari on toiminut saman tiedekunnan dekaanina huhtikuusta 2016 alkaen. Harrikari aloitti työnsä TTY:llä vuonna 2006 lehtorina ja viimeiset vuodet ennen dekaanin tehtäviä hän toimi kielikeskuksen johtajana.

– Talouden ja rakentamisen tiedekunta on omanlaisensa kokonaisuus yliopistomme sisällä. Laaja-alaisuus on vahvuus, ja uusia yhteisiä mahdollisuuksia tulee etsiä aktiivisesti. Tällä hetkellä esimerkiksi Tampere3 tarjoaa meille loistavan mahdollisuuden löytää uusia, perinteiset rajat ylittäviä avauksia. Tiedekunnassamme on myös valtakunnallisesti vahvoja koulutuksen brändejä. Perimmäinen vahvuus ovat tietysti osaavat ammattilaiset; ilman heitä ei ole tiedekuntaakaan, Harrikari sanoo.

Jyrki Vuorinen, teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani

Tekniikan tohtori, professori Jyrki Vuorinen on toiminut vuoden lopussa päättyvän toimikauden ajan teknisten tieteiden tiedekunnan dekaanina. Vuorinen on toiminut TTY:llä professorina vuodesta 2004 asti.

– Tiedekuntani vahvuuksia ovat motivoituneet opiskelijat ja henkilökunta, jotka toimivat luonnontieteiden ja tekniikan hedelmällisellä rajapinnalla. Haluaisin dekaanina vahvistaa ja terävöittää entisestään tiedekunnan profiilia alueella, jossa on paljon hyviä toimijoita, Vuorinen suunnittelee.

Pauli Kuosmanen, teknisten tieteiden tiedekunnan dekaani

Tekniikan tohtori Pauli Kuosmanen siirtyy dekaanin tehtävään DIGILE Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Kuosmanen on toiminut aiemmin vuosia TTY:n professorina ja senkin jälkeen TTY on koko ajan ollut läheinen yhteistyökumppani.

– Viime vuosina tiedekunnan vahva verkottuminen yritysten kanssa on tehnyt minuun vaikutuksen. Se on ehdottomasti vahvuus, josta täytyy pitää kiinni .Älykkäät liikkuvat koneet ovat esimerkki temaattisesta vahvuudesta, jota ei ole syyttä valittu yhdeksi kolmesta eturivin tutkimusalaksi yliopiston tutkimusstrategiassa, Kuosmanen kertoo.


Mika Grundström, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani

Tekniikan tohtori Mika Grundström siirtyy dekaanin tehtävään Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tieteenalayksikön johtajan tehtävästä. Hänellä on myös kokemusta työskentelystä ja johtotehtävistä tutkimus- ja tuotekehityksen parissa yksityisellä sektorilla, muun muassa Nokia Oyj:ssä. Grundström on aikoinaan työskennellyt TTY:llä tutkijana ja viime vuosina hän on toiminut muun muassa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan neuvottelukunnassa.

– Olen oppinut tuntemaan TST-tiedekuntaa ja uraauurtavaa tutkimusta, jota tiedekunnassa tehdään. Huipputekijät ja eteenpäin katsova asenne ovat jääneet erityisesti mieleen, Grundström kehuu tiedekuntaansa.

Minna Kellomäki, biolääketieteen tekniikan tiedekunnan johtaja

Tekniikan tohtori Minna Kellomäki on toiminut TTY:llä professorina vuodesta 2002.

– Uusi tiedekunta on tutkimuksellisesti vahva. Kaikki tutkimusryhmämme ovat myös kansainvälisesti orientoituneita ja toiminnan edellytyksiä on monitieteinen kollaboraatio muiden ryhmien kanssa, Kellomäki kertoo.

– Haastetta tuo hallinnon järjestäminen tiedekuntamaiseen kuntoon sekä opetettavien asioiden organisointi ja markkinointi – toimiihan tiedekunta pilottitiedekuntana Tampere3-yhteistyössä, Kellomäki sanoo.

Teksti: Katja Ayres
Kuvat: Virpi Andersin, Petri Laitinen, Peter Forsgård ja Jonne Renvall

 
Kerro kaverille
Itsemittausdata on terveystiedon runsaudensarvi
Itsemittausdata on terveystiedon runsaudensarvi
3/2016
Itsemittausdata on terveystiedon runsaudensarvi
Liikkeelle kesken työpäivän
Liikkeelle kesken työpäivän
3/2016
Liikkeelle kesken työpäivän
Aikataulu ja rahoitus haasteena uuden yliopiston synnylle
Aikataulu ja rahoitus haasteena uuden yliopiston synnylle
3/2016
Aikataulu ja rahoitus haasteena uuden yliopiston synnylle
Huawei avasi ovensa TTY:n kampuksella
Huawei avasi ovensa TTY:n kampuksella
3/2016
Huawei avasi ovensa TTY:n kampuksella
TUTLab on ideanikkarin unelma
TUTLab on ideanikkarin unelma
3/2016
TUTLab on ideanikkarin unelma
Robottibussit liikennöivät pian Hervannassa
Robottibussit liikennöivät pian Hervannassa
3/2016
Robottibussit liikennöivät pian Hervannassa
Luonto inspiroi pehmorobottien kehittäjää
Luonto inspiroi pehmorobottien kehittäjää
3/2016
Luonto inspiroi pehmorobottien kehittäjää
Suuntaviivoja elämään, johon voi olla tyytyväinen
Suuntaviivoja elämään, johon voi olla tyytyväinen
3/2016
Suuntaviivoja elämään, johon voi olla tyytyväinen
Minne Keetmanshoopin vesi katoaa?
Minne Keetmanshoopin vesi katoaa?
3/2016
Minne Keetmanshoopin vesi katoaa?

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi