3/2016

Minne Keetmanshoopin vesi katoaa?

Namibialaisen Keetmanshoopin kaupungin vesijohtoverkostoon syötetään vuosittain yli kolmannes enemmän vettä kuin mistä vesimittareiden mukaan laskutetaan. Kasvavalla kaupungilla ei ole varaa hukata vettä. Minne vesi katoaa?

Vesivuoto Namibiassa

 

Projektipäällikkö Pekka Pietilän Development of Water Services in Keetmanshoop, Namibia -hankkeessa selvitetään, minne Keetmanshoopin kaupungissa häviää yli 35 prosenttia vesijohtoverkkoon syötetystä vedestä.

 

MIKÄ? Development of Water Services in Keetmanshoop, Namibia

  • Kesto: 2012–2016
  • Rahoitus: EU rahoittaa hankkeesta 75 prosenttia, loput Keetmanshoopin kaupunki.
  • Mukana: Tampereen teknillinen yliopisto, Namibia University of Science and Technology, Keetmanshoopin kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta
  • Tavoite: Keetmanshoopin kaupungin vedenjakelujärjestelmän toiminnan ja hallinnoinnin kehittäminen.
  • Joka vuosi 1–2 teekkaria kenttätöissä Namibiassa kaksi kuukautta
 

Keetmanshoop on namibialaisittain isohko kaupunki, jossa asuu noin 20 000 asukasta. Vetensä kaupunki saa suuresta patoaltaasta, josta sen kaupunkilaisille puhdistaa ja ohjaa valtion tukkuvesiyhtiö NamWater. NamWaterin kapasitetti alkaa kuitenkin olla ylärajoillaan. Jotta kasvava kaupunki saa jatkossakin tarpeeksi vettä, on selvitettävä, minne häviää yli 35 prosenttia verkostoon syötetystä vedestä ja miten se saataisiin käyttöön.

Projektipäällikkö Pekka Pietilä Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitokselta on vetänyt vuodesta 2012 hanketta, jossa selvitetään katoavan veden tapausta.

– Tavoitteenamme on tehdä yhdessä Namibian teknillisen yliopiston ja mukana olevien kuntien kanssa Keeetmanshoopille kunnollinen suunnitelma vedenjakeluverkoston toiminnan kehittämiseen ja toiminnan pyörittämiseen, Pietilä kertoo.

Kokonaiskuva haltuun

Ennen suunnitelman tekoa on tarvittu monenlaista tutkimustyötä ja nykytilanteen selvittelyä. Pietilän ja Keetmanshoopissa paikalla useaan otteeseen olleen Kangasalan kunnan vesi-insinöörin lisäksi mukana on ollut joka vuosi Tampereen teekkareita kenttätöissä yhdessä paikallisten opiskelijoiden kanssa. Näkemys veden kohtalosta on selkiytynyt vähitellen.

– Kaupungin vesijohtoverkosto on vanhaa ja se vaatii jatkuvaa korjailua. Verkoston painetaso on myös havaittu tarpeettoman korkeaksi, mikä pahentaa rikkoutumis- ja tihkumisongelmaa. Putkiston korjaamiseen ei ole ollut pitkän tähtäimen suunnitelmaa, vaan sitä on korjattu sieltä täältä tarpeen mukaan, Pietilä sanoo.

Pekka Pietilä

 

Pekka Pietilä on ollut pitkään mukana kenttätöissä Namibiassa.

 

Putkistojen lisäksi tutkijat ovat kaivelleet arkistoja ja laskutustietoja. Sieltä on paljastunut monenlaisia ongelmia vesimittareiden lukemisen ja niiden toimivuuden kanssa.

– Millään taholla kaupungissa ei ole ollut kokonaiskuvaa tilanteesta, vaan kukin ketjun lenkki on hoidellut vain omaa tehtäväänsä. Esimerkiksi joidenkin huomattavan suurten vedenkuluttajien vesimittarit ovat olleet toimimattomia jo pitkän aikaa, mutta asiaa ei ole huomattu. Korjaamalla tällaisia puutteita ja tehostamalla kokonaistilanteen hallintaa saadaan laskuttamattoman veden osuus pienemmäksi.

–Avainsana kaupungin vesihukan pienentämisessä on suunnitelmallisuus ja alan toimijoiden kouluttaminen. Kun vesimittarit ja niiden laskutus saadaan ajan tasalle ja vesiputkiverkoston tekniset ongelmat ratkaistua, vesi saadaan riittämään useammalle, Pietilä sanoo.

Kansainvälistä kokemusta teekkareille

Hankkeen myötä on päästy myös kehittämään yliopistojen välistä yhteistyötä. Namibian päässä vesialan professorina toimii Damas Mashauri, joka on itsekin väitellyt TTY:llä. TTY:n opiskelijoille tämä Namibia-hanke on ollut erinomainen tapa saada aiheita diplomitöihin ja kallisarvoista kansainvälistä työkokemusta. Yhteistyö paikallisten opiskelijoiden kanssa on ollut paitsi kiintoisaa ja opettavaista, myös asioiden sujumisen kannalta välttämätöntä. Namibiassa pärjää englannilla melko hyvin, mutta kentällä kieli kääntyy nopeasti afrikaansiksi. Diplomitöiden aiheina on ollut muun muassa mahdollisuus käyttää prepaid-vesimittareita.

– Namibiassa kenttätöissä olleet teekkarit ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa kokemukseen. Ulkomailla työskentely avartaa maailmankuvaa muutenkin kuin vain opintojen osalta, Pietilä pohtii.

Teksti: Sanna Schildt
Kuvat: Pekka Pietilän arkisto

 
Kerro kaverille
Itsemittausdata on terveystiedon runsaudensarvi
Itsemittausdata on terveystiedon runsaudensarvi
3/2016
Itsemittausdata on terveystiedon runsaudensarvi
Liikkeelle kesken työpäivän
Liikkeelle kesken työpäivän
3/2016
Liikkeelle kesken työpäivän
 
3/2016
Aikataulu ja rahoitus haasteena uuden yliopiston synnylle
Aikataulu ja rahoitus haasteena uuden yliopiston synnylle
3/2016
Aikataulu ja rahoitus haasteena uuden yliopiston synnylle
Huawei avasi ovensa TTY:n kampuksella
Huawei avasi ovensa TTY:n kampuksella
3/2016
Huawei avasi ovensa TTY:n kampuksella
TUTLab on ideanikkarin unelma
TUTLab on ideanikkarin unelma
3/2016
TUTLab on ideanikkarin unelma
Robottibussit liikennöivät pian Hervannassa
Robottibussit liikennöivät pian Hervannassa
3/2016
Robottibussit liikennöivät pian Hervannassa
Luonto inspiroi pehmorobottien kehittäjää
Luonto inspiroi pehmorobottien kehittäjää
3/2016
Luonto inspiroi pehmorobottien kehittäjää
Suuntaviivoja elämään, johon voi olla tyytyväinen
Suuntaviivoja elämään, johon voi olla tyytyväinen
3/2016
Suuntaviivoja elämään, johon voi olla tyytyväinen

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi