2/2016

TTY:n yritysyhteistyö uudelle tasolle

TTY alkaa panostaa kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, joissa lähtökohtana on tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen. TTY:llä on jo käynnissä kaksi suurhanketta, jotka osoittavat, että akateemiset ja kaupalliset tavoitteet voi sovittaa yhteen.

Mircea Guinan tutkimusryhmän jäseniä

 

– Maaliskuussa ORC:n laboratorioon asennettiin aurinkosimulaattori ja aurinkokennojen mittauslaitteisto. Laitteella voidaan mitata kehitettävien kennojen toimintaa erilaisissa olosuhteissa maan pinnalta avaruuteen ja jopa lähes 1 500 auringon kirkkauteen saakka, kertovat Mircea Guina (kuvassa takana), Antti Tukiainen, Ville Polojärvi ja Arto Aho.

 

Yritysyhteistyö on perinteisesti ollut TTY:n vahvuus, ja yliopiston toiminnassa sillä on ollut merkittävä rooli. Nyt TTY on lähtenyt mukaan kahteen suureen kaupalliseen hankkeeseen, joissa huippuosaamista hyödynnetään käytännön sovelluksissa.

– Tämä tarkoittaa kahta asiaa: Ensinnäkin TTY:lle tulee uutta kansainvälistä toimintaa ja rahoitusta. Toiseksi yliopistolle ja sen kumppaneille syntyy mahdollisuus lähteä rakentamaan hankkeita yhteisvoimin niin, että osaamiset tukevat toisiaan, sanoo vanhempi lakimies Aapo Kiviniemi.

Kiviniemi sanoo, että kaupallisissa hankkeissa tieteellinen soveltaminen on pääroolissa ja akateemiset tavoitteet sovitetaan tukemaan kokonaisuutta. Tieteen ja tutkimuksen näkökulma ei kuitenkaan katoa.

– Kaupallisessa hankkeessa on vaikea toimia puhtaasti tutkimuskysymysten ääressä, mutta yliopistolla ei ole pointtia lähteä mukaan hankkeeseen, jossa ei ole tutkimuksellista haastetta, sanoo professori Jouni Mattila.

Osaamisen kasvattamisen lisäksi Kiviniemi näkee laajoissa hankkeissa tärkeänä myös sen, että ne tuovat yliopistolle entistä merkittävämmän roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Osaaminen edellä – kaksi esimerkkiä

TTY:llä on merkittävä rooli ainakin kahdessa kaupallisessa suurhankkeessa. Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen (IHA) Jouni Mattila tutkijoineen on mukana kahdessa kaupallisessa konsortiossa, jotka toimittavat robottikäyttöisiä etähallintajärjestelmiä fuusiovoiman koelaitokseen, ITERiin. Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen (ORC) professori Mircea Guina puolestaan johtaa ryhmää, joka kehittää korkean hyötysuhteen aurinkokennoja Euroopan avaruusjärjestön tuleviin (ESA) satelliittiohjelmiin.

Yhteistä hankkeille on osaaminen, jota on kehitetty pitkäjänteisesti ja jota muualla Euroopassa tai koko maailmassa ei ole.

– Aloitimme aurinkokennotutkimuksen Tekesin rahoituksella lähes nollapisteestä vuonna 2009. Projekti kerrallaan ja useiden rahoittajien tuella ryhmän osaaminen kasvoi niin, että ESA kiinnostui osaamisestamme ja alkoi rahoittaa aurinkokennotutkimustamme. Oleellista jatkuvan yhteistyön syntymiselle oli myös se, että emme tyytyneet vain materiaalitutkimukseen ja tieteellisiin julkaisuihin. Haluamme mennä pidemmälle: tähtäämme käytännön sovelluksiin, joilla on suuri vaikutuskerroin, kuvaa Guina.

Maaliskuussa Euroopan tutkimusneuvosto ERC myönsi Guinalle viisivuotisen, yhteensä 2,5 miljoonan euron rahoituksen, jolla on tarkoitus nostaa aurinkokennojen hyötysuhde nykyisestä 30–40 prosentista yli 50 prosentin. ORC:ssä kehitetyt korkean hyötysuhteen aurinkokennot voivat siis tarjota ratkaisuja avaruussatelliittien lisäksi myös koko maailman energian tarpeeseen.

Uudenlaiset hankkeet – uudenlaiset toimintatavat

Suurissa hankkeissa on paljon osapuolia, ja hankkeiden valmistelu- ja kilpailutusvaiheet ovat pitkiä, ITER-toimituksilla käytännössä pari kolme vuotta. Kaupallinen maailma vaatii yliopistolta joustavuutta ja nopeaa reagointia.

– ITER-hankkeen valmisteluvaiheessa vastaan tuli liiketoimintaan, sopimuksiin, kilpailuoikeuteen, vastuuvakuutuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä, joihin perinteisissä tutkimusprojekteissa ei koskaan ole törmätty ja joihin piti löytää ratkaisut nopeasti, kuvaa Kiviniemi.

Saatuja kokemuksia ja luotuja toimintatapoja hyödynnetään tulevien suurhankkeiden valmistelussa, jota edistetään myös Tekesin rahoittamassa korkeakoulujen innovaatiotoiminnan tehostamishankkeessa. Mukana ovat kaikki Tampereen kolme korkeakoulua.

– Yksi hankkeen tavoitteista on selvittää, mitä tutkijoidemme osaamista voitaisiin myydä ja mihin. Hankkeen aikana etsimme toisaalta suurhankkeisiin kykenevät ja halukkaat tutkimusryhmät yliopistosta, toisaalta kiinnostavat ja ryhmien osaamista vastaavat Big Science -hankkeet maailmalta, sanoo Kiviniemi.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa TTY voi olla maailman yliopistoista paras yritysyhteistyökumppani.

Teksti: Kati Vastamäki
Kuva: Mika Kanerva

 
Kerro kaverille
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
2/2016
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
2/2016
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
Mistä seuraava menestystarina?
Mistä seuraava menestystarina?
2/2016
Mistä seuraava menestystarina?
Kursseilla opittu tosielämän testiin Yritysapprossa
Kursseilla opittu tosielämän testiin Yritysapprossa
2/2016
Kursseilla opittu tosielämän testiin Yritysapprossa
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
2/2016
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
2/2016
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
TTY:tä on ollut ilo luotsata
TTY:tä on ollut ilo luotsata
2/2016
TTY:tä on ollut ilo luotsata
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
2/2016
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
Teknologialla on pimeä puoli
Teknologialla on pimeä puoli
2/2016
Teknologialla on pimeä puoli
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
2/2016
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
Avoimuus on valttia tieteessä
Avoimuus on valttia tieteessä
2/2016
Avoimuus on valttia tieteessä
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
2/2016
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
Kotonaan krikettikentällä
Kotonaan krikettikentällä
2/2016
Kotonaan krikettikentällä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi