2/2016

Kursseilla opittu tosielämän testiin Yritysapprossa

Opiskelijat tekevät opintojensa aikana erilaisia tutustumisretkiä yrityksiin. Vierailut ovat kivoja, mutta tarvitaan lisäksi oikeaa hyötyä molemmille osapuolille, tuumittiin TTY:n tuotantotalouden killassa Indecsissä. Syntyi uudenlainen yritystapahtuma, Yritysappro.

Yritysappron järjestäjät

 
Hyvin sujuneen Yritysappron järjestäjäporukan oli helppo hymyillä päättäjäistilaisuudessa Demolassa. Oikealta Peer Haataja Tampereen kauppakamarista, Tuuli Reko Boomi ry:stä, Johanna Tavia Indecsistä ja Juha Poutamo Man@gerista.
 

MIKÄ? Yritysappro

  • Opiskelijoiden yritystapahtuma TTY:n ja Tampereen yliopiston opiskelijoille
  • Järjestäjät: Tampereen Kauppakamari, tuotantotalouden kilta Indecs, tietojohtajakilta Man@ger ja Tampereen yliopiston kauppatieteen opiskelijayhdistys Boom
  • Approyritykset: Tampereen kaupunkiseutu, EY, Mattersoft Oy, Sponda Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, Image Wear Oy, Tampereen kaupungin Oma Tesoma -projekti, Juvenes-Yhtiöt Oy, CGE, KL-Varaosat Oy, Vincit, Taplause, OP Tampere ja Intopalo Oy
  • Hyvän palautteen ansiosta järjestetään uudelleen ensi vuonna.
 

Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston opiskelijat ovat tänä keväänä päässeet tutustumaan yrityksiin ja niiden käytännön haasteisiin uudella tavalla.

– Tapasimme Boomi ry:n ja Man@gerin kanssa Kauppakamariin kuuluvia yrityksiä viime vuoden syyskuussa ja päällimmäisenä tapaamisesta jäi käteen se, että tavallisissa yritysvierailuissa tai tapahtumissa ei synny mitään yrityksiä tai opiskelijoita todella hyödyttävää. Ideoinnissa kehitettiin Yritysappro, Indecsin yritysvastaava Johanna Tavia kertoo.

Ensimmäisessä Yritysapprossa opiskelijat kiersivät yrityksiä joukkueittain opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumista tutussa appromaisessa hengessä ja samalla kuulivat vierailuilla jonkin yritysten liiketoimintaa koskevan haasteen. Haasteet vaihtelivat omistaja-asiakkaan etuohjelmasta aina PK-yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen digitaalisin keinoin, uusasiakashankinnan kekseliäisiin keinoihin tai yhteisöllisyyden ja kaupunkikulttuurin tarjonnan kehittämiseen. Sitten opiskelijatiimit kehittivät yritysten haasteisiin omat ratkaisuideansa, ja yritykset valitsivat saamistaan ideoista heitä eniten miellyttävän kehitettäväksi eteenpäin. Tämän jälkeen opiskelijaryhmät kehittelivät ideasta konkreettisen ratkaisuehdotuksen, työstivät sitä eteenpäin yhteistyössä kohdeorganisaation kanssa ja toteuttivat harjoitustehtäväraportin.

Yritysten kiertelypäivä pidettiin maaliskuussa. Yritysappron päätöstapahtumassa 11.5. Demolassa kuultiin muutamia ratkaisuehdotuksia sekä opiskelijoiden ja yritysten kokemuksia uudesta konseptista.

Tampere on toisenlainen mahdollisuus

Yritysappro

 

Johanna Tavia ja Ella Ahmas esittelevät ideoitaan Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuudesta Yritysappron päätöstilaisuudessa.

 

Johanna Tavia oli itsekin mukana Yritysapprossa. Hänen kanssaan samaan joukkueeseen kuuluivat kauppatieteilijät Ella Ahmas ja Johanna Alava Tampereen yliopistosta. Joukkue tarttui Tampereen kaupunkiseudun haasteeseen ja kehitti työssään Tampereen kaupunkiseudun brändiä osaksi sen strategiaa. Tehtävänä oli miettiä, miltä Tampere näyttää tulevaisuudessa ja listata kolme asiaa, jotka tulevat tätä visiota.

– Lopputuloksemme voisi tiivistää otsikkoon ”Toisenlainen mahdollisuus – Window to opportunity”, Tavia ja Ahmas kertoo.

Joukkue vertaili työtä valmistellessaan Tamperetta Helsinkiin, Turkuun ja Ouluun. Lisäksi he tarkastelivat Pohjoismaiden toisiksi suurimpien kaupunkien suhdetta maiden pääkaupunkeihin. Tampereen kaupunkiseudulta he saivat hyvää briefiä meneillään olevista ja tulevista suunnitelmista.

– Työtä tehdessämme yllätyimme itsekin siitä, kuinka paljon Tampereella on meneillään. Uudet hankkeet ja palvelut, kuten Tampere3 ja Ratinan kauppakeskus, tuovat kaupunkiin kuplivaa elämää ja sivistystä. Kaupungin infrastruktuuri kehittyy. Raitiotie luo uusia yhteyksiä ja lentokenttä tarjoaisi paljon nykyistä enemmänkin mahdollisuuksia. Kaupungin keskeinen sijainti ja toimiva infrastruktuuri mahdollistavat kansainvälisen meiningin, Tavia ja Ahmas selittävät.

– Jatkossa kannattaisi hyödyntää esimerkiksi matkailublogeja ja sosiaalista mediaa tehokkaammin, jotta Tampereen mahdollisuuksista päästäisiin kertomaan mahdollisimman monelle Suomessa ja kansainvälisesti.

Yritysappro oli osallistujille mukava ja opettavainen kokemus.

– Meillä oli kunnon poikkitieteellinen porukka! Hyvä sekoitus teknisyyttä ja esimerkiksi markkinoinnin osaamista. Lisäksi olemme kotoisin Rovaniemeltä, Lahdesta ja Espoosta, eli saatoimme katsella vielä Tamperetta tuorein silmin.

Rohkeutta, soveltamisen iloa ja tulevia työntekijöitä

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto lähtivät mukaan Yritysapproon, jonka nähtiin hyödyttävän opiskelijoita monella tapaa. Yritysapprosta luotiin oma kurssi, josta on mahdollista saada yhteensä kolme opintopistettä. Teollisuustalouden laitoksen johtajan professori Miia Martinsuon mukaan Yritysapprossa opiskelijat pääsevät soveltamaan kokonaisvaltaisesti muilla kursseilla oppimiaan asioita yritysten tosielämän haasteita ratkaistessaan.

– Yritysappro haastaa opiskelijat vuorovaikutukseen sekä yritysten että muiden tutkinto-ohjelmien – ja Tampere3-hengessä myös Tampereen yliopiston – opiskelijoiden kanssa ja käyttämään taitojaan luovasti. Samalla he oppivat, millaisten työtehtävien pariin he voivat päätyä valmistumisensa jälkeen, ja saavat tuntumaa siitä, mikä heitä itseään kiinnostaa työelämässä ja mitä he jo osaavat, Martinsuo kertoo.

Opiskelijayhteistyö voi olla yrityksille erinomainen mahdollisuus tarkastella asioita ”out of the box”.

 

– Tuotantotalouden ja tietojohtamisen tietojen ja taitojen soveltamista oppii parhaiten juuri tällaisen ongelmalähtöisen työskentelyn parissa. Opiskelijat tarvitsevat toisaalta ensikäden tietoa niistä tehtävistä, joihin he saattavat päätyä valmistuttuaan, ja toisaalta rohkeutta ja käytännön työelämätaitoja. Yritysappro on luonut tähän hienon mahdollisuuden.

Haasteiden ratkaisun myötä yritykset saattavat löytää juuri itselleen sopivia tulevaisuuden osaajia.

– Opinnoissaan tuotantotalouden ja tietojohtamisen opiskelijat saavat taitoja käsitellä yritystoiminnan todellisia kehityshaasteita analyyttisesti, moniulotteisesti ja luovasti. Näiden taitojen harjoittelu yritysyhteistyössä vahvistaa tulevaisuuden ammattilaisten valmiuksia siirtyä työelämään, mahdollisesti juuri yhteistyöyrityksiin.

– Opiskelijayhteistyö voi olla yrityksille erinomainen mahdollisuus tarkastella asioita ”out of the box” ja tuottaa innovaatioita sekä tuote- ja palvelutarjoomassa että liiketoimintamalleissa. Tuotantotaloudessa ja tietojohtamisessa on yritysappron lisäksi muita ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvia, tiettyyn aihealueeseen keskittyviä kursseja, joilla liiketoiminnan konkreettisia kehitystehtäviä harjoitellaan ja toteutetaan, Martinsuo sanoo.

Teksti ja kuvat: Sanna Schildt

 
Kerro kaverille
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
2/2016
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
TTY:n yritysyhteistyö uudelle tasolle
TTY:n yritysyhteistyö uudelle tasolle
2/2016
TTY:n yritysyhteistyö uudelle tasolle
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
2/2016
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
Mistä seuraava menestystarina?
Mistä seuraava menestystarina?
2/2016
Mistä seuraava menestystarina?
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
2/2016
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
2/2016
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
TTY:tä on ollut ilo luotsata
TTY:tä on ollut ilo luotsata
2/2016
TTY:tä on ollut ilo luotsata
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
2/2016
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
Teknologialla on pimeä puoli
Teknologialla on pimeä puoli
2/2016
Teknologialla on pimeä puoli
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
2/2016
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
Avoimuus on valttia tieteessä
Avoimuus on valttia tieteessä
2/2016
Avoimuus on valttia tieteessä
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
2/2016
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
Kotonaan krikettikentällä
Kotonaan krikettikentällä
2/2016
Kotonaan krikettikentällä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi