2/2016

Avoimuus on valttia tieteessä

Tieteen ja tutkimuksen on oltava avointa ja läpinäkyvää, jotta se voisi olla itseään korjaavaa. Kun kaikki tutkimustieto on kaikkien saatavilla, tutkimustuloksia voidaan toistaa ja menetelmiä parantaa. Se on välttämätön edellytys tieteelliselle ja teknologiselle edistykselle.

Avoin tiede

 

 

 

Avoimella tieteellä ja tutkimuksella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa tieteellistä tutkimusta tehdään avoimesti ja läpinäkyvästi. Siihen kuuluu tutkimustulosten, niiden pohjana olevan tutkimusdatan sekä käytettyjen tutkimusmenetelmien julkaiseminen siten, että kaikki halukkaat pääsevät tarkastelemaan, käyttämään ja soveltamaan niitä.

– Mitä enemmän julkaisuja sekä niiden pohjana olevaa dataa ja menetelmiä avataan auki avoimen tieteen periaatteen mukaisesti, sitä enemmän tutkimustulosten verifiointi eli todentaminen helpottuu. Tutkijoiden aikaa ja työtä säästyy, kun samoja asioita ei tarvitse tehdä kahdesti. Ja kun tutkimusaineistot avataan muille, niihin viitataan enemmän. Se lisää tutkijan näkyvyyttä ja meriittejä, kertoo TTY:n kirjaston johtaja Riitta Lähdemäki.

Tutkimusdatan avaaminen ei ole ainoastaan tutkimustyön rahoittajien vaatimus, vaan nykyisin myös useimmat tieteellisten julkaisujen kustantajat vaativat sitä. Se on myös hyvä keino estää tutkimustuloksiin liittyvää vilppiä.

TUTCRIS avaa ikkunan yliopiston tutkimukseen

TTY:n uuden tutkimusdatapolitiikan mukaan kaikista väitöskirjoista ja tieteellisistä artikkeleista on tallennettava kustantajan sallima versio rinnakkaiseen tallennuspaikkaan, esimerkiksi TTY:n uuteen tutkimustietojärjestelmään TUTCRISiin.

TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmä on yliopiston tutkimuksen näyteikkuna, josta saa ajantasaisen kuvan tutkijoiden ja tutkimusryhmien toiminnasta julkaisujen, projektien ja tutkijoiden meriittien kautta.

– Julkisen TUTCRIS-portaalin avulla kuka tahansa pääsee tutustumaan TTY:llä tapahtuvaan tutkimukseen. Portaalin kautta löytyy tutkimushenkilöstön ja tutkimusyksiköiden profiilit sekä tiedot uusimmista julkaisuista ja projekteista, tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen TTY:ltä kertoo.

– Julkaisuja voi selata esimerkiksi tieteenaloittain tai tutkimusyksikön perusteella. Portaalin kautta pääsee lukemaan avoimia tutkimusjulkaisuja ja lataamaan väitöskirjoja verkkoversioina.

Uusi tutkimustietojärjestelmä lisää tutkijoiden näkyvyyttä. Järjestelmä toimii myös yliopiston avoimena julkaisuarkistona.

Fyysikot avoimuuden edelläkävijöinä

– Tieteen ja tutkimuksen avoimuus kuuluu tieteen syvimpiin periaatteisiin. Avoimuus ei ole pelkästään vaihtoehto, vaan välttämättömyys, sanoo professori Esa Räsänen TTY:n fysiikan laitokselta.

– Fyysikot ovat olleet edelläkävijöitä avoimuuden edistämisessä. Alamme standardiksi muodostunut arXiv.org -rinnakkaistallennuspalvelu sai alkunsa yhdysvaltalaisesta Los Alamosin laboratoriosta, jossa hiukkasfyysikot halusivat jakaa tutkimustuloksiaan nopeammin, Räsänen kertoo.

Myös internet on kiitollisuudenvelassa fyysikoille. Räsänen muistuttaa, että world wide web syntyi sveitsiläisessä hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa CERNissä.

– Open Access ja internet ovat kummatkin syntyneet luontaisesta tarpeesta jakaa informaatiota, hän sanoo.

Artikkelit ja lähdekoodit kaikkien saataville

Fysiikan alalla on yleinen tapa lähettää artikkelit Cornellin yliopiston kirjaston ylläpitämään arXiv.org -palveluun ennen niiden julkaisemista tieteellisessä lehdessä ja ennen niiden vertaisarviointia. Kun artikkeli hyväksytään lehdessä, arXiv.orgin versioon lisätään linkki hyväksyttyyn versioon, joka on siten aina ajan tasalla. Vaikka kyseistä lehteä ei olisi kaikissa yliopistoissa, se on siten kaikkien saatavilla verkossa. Tallennuspalvelun avulla voi myös todistaa, kuka keksi jonkin asian ensin.

Räsänen toivoo vastaavia alakohtaisia, ei-kaupallisia tallennuspaikkoja muillekin aloille. Hän on myös lähdekoodien avoimuuden kannattaja. Lähdekoodin avaaminen on tärkeää, jotta kuka tahansa voisi parantaa ohjelmistoja.Fysiikan alalla yleisin tapa julkaista koodia ja ohjelmistoja on käyttää avoimen lähdekoodin General Public License (GPL) -lisenssiä. Koodin ydin on kaikkien nähtävissä ja muokattavissa. Se ei estä koodin kaupallista käyttöä, kunhan GPL-lisenssi säilytetään.

– Ulkopuoliset eivät pääse käsiksi esimerkiksi Windows-ohjelmistoihin, koska niiden pohjana oleva lähdekoodi on suljettu ulkopuolisilta. Mutta Open Source -koodin eli avoimen lähdekoodin avulla kuka tahansa voi käyttää, kopioida, muokata, jakaa eteenpäin ja säilyttää koodia, Räsänen sanoo.

Teksti: Leena Koskenlaakso ja Sanna Schildt

 
Kerro kaverille
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
2/2016
Palvelurobotteja koteihin ja terveydenhuoltoon
TTY:n yritysyhteistyö uudelle tasolle
TTY:n yritysyhteistyö uudelle tasolle
2/2016
TTY:n yritysyhteistyö uudelle tasolle
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
2/2016
Sukeltajarobotit tutkimaan vedellä täyttyneitä kaivoksia
Mistä seuraava menestystarina?
Mistä seuraava menestystarina?
2/2016
Mistä seuraava menestystarina?
Kursseilla opittu tosielämän testiin Yritysapprossa
Kursseilla opittu tosielämän testiin Yritysapprossa
2/2016
Kursseilla opittu tosielämän testiin Yritysapprossa
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
2/2016
Jukka Pekkasesta TUT Industry Professor
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
2/2016
Uusi rehtori Mika Hannula: Tampere3 nostaa tamperelaiset korkeakoulut uuteen viiteryhmään
TTY:tä on ollut ilo luotsata
TTY:tä on ollut ilo luotsata
2/2016
TTY:tä on ollut ilo luotsata
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
2/2016
Yliopistoissa tarvitaan itsevarmaa asennetta
Teknologialla on pimeä puoli
Teknologialla on pimeä puoli
2/2016
Teknologialla on pimeä puoli
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
2/2016
Opiskelijaetuna maksuton 3D-tulostus
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
2/2016
SEFI kokoaa insinöörikoulutuksen asiantuntijat Tampereelle
Kotonaan krikettikentällä
Kotonaan krikettikentällä
2/2016
Kotonaan krikettikentällä

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi