1/2016

Valoon perustuvat teknologiat uudeksi profiilialaksi

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleessa strategiassaan TTY kirkastaa yliopiston profiilia kokoamalla yhteen aikaisemmat niin sanotut teema-alueet ja tutkimuksen kärkialueet neljäksi profiloitumisalueiksi. Tutkimuksen uudeksi profiilialaksi nousi valoon perustuvat teknologiat.

Ulla Ruotsalainen

 
Yliopiston tutkimuksen huippujen esiin nostaminen ja vahvistaminen on tärkeää, sanoo TTY:n tutkimukseta vastaava vararehtori Ulla Ruotsalainen.
 

Valo on vallankumouksellinen tekijä nykyaikaisessa tieteessä, tekniikassa, tiedonvälityksessä ja kulttuurissa. TTY:ssä tutkitaan valon ominaisuuksia ja kehitetään uusia laservalonlähteitä sekä valoon reagoivia materiaaleja. Yliopiston optiikan ja fotoniikan tutkimus on maailman kärkeä.

Strategian muut kolme profiilialaa ovat digitaalinen toimintaympäristö, energia- ja ekotehokkuus sekä terveysteknologia. TTY:n tutkimuksessa yhdistyvät luonnontieteet ja tekniikka. Näitä yhdistelmällä päästään kiinni moniin globaaleihin haasteisiin. Korkeatasoinen tutkimus näillä aloilla luo pohjaa uusille teknologioille ja yritysten toimintamalleille. Tavoitteena on osallistua aktiivisesti uuden liiketoiminnan, yritysten ja työpaikkojen luomiseen tutkimuksemme ympärille. Näin TTY osaltaan vahvistaa Suomen teollista kilpailukykyä ja vientiä.

Tavoitteena on osallistua aktiivisesti uuden liiketoiminnan, yritysten ja työpaikkojen luomiseen tutkimuksemme ympärille.

 

Kansallisesti yliopistojen profiloituminen on nähty erittäin tärkeänä asiana, jotta Suomen rajalliset henkiset ja taloudelliset resurssit tulisivat parhaalla tavalla käytetyksi. OKM on profiloitumista edistääkseen siirtänyt osan yliopistojen perusrahoituksesta Suomen Akatemialle kilpailtavaksi profiloitumishankkeisiin. Yliopiston tutkimuksen huippujen esiin nostaminen ja vahvistaminen on tärkeää, sillä yliopistojen toivotaan keskittyvän vahvimpiin alueisiinsa sekä tutkimuksessa että opetuksessa.

Tekniikan alan yliopistojen välillä on käyty keskustelua yhteistyöstä ja työnjaosta myös tätä profiloitumista varten. Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa on tarkasteltu kunkin yliopiston vahvuuksia sekä kartoitettu yhteistyömahdollisuuksia muun muassa koulutuksen järjestelyissä.

Profiilin kirkastamisen lisäksi TTY on vahvistanut tieteellistä tasoaan ja edistänyt kansainvälisyyttään. Ennätysmäärä uusia tenure track -professuureja on täytetty strategiaa tukeville alueille. TTY-säätiön hallituksen tuella palkattiin laitoksille uusia määräaikaisia tutkijatohtoreita täydentämään yliopiston vahvuusalueita. Sekä tenure track professuuri- että tutkijatohtorihaussa löydettiinkin mittavasta hakijajoukosta uusia kansainvälisesti kokeneita ja korkeatasoista tiedettä tekeviä kykyjä. Tällä tavalla varmistetaan TTY:n tieteellisen tason lisäksi tutkimuksen uusiutuminen tulevia haasteita varten.

Ulla Ruotsalainen
Tutkimuksesta vastaava vararehtori

 
Kerro kaverille
Valo tuottaa liikettä
Valo tuottaa liikettä
1/2016
Valo tuottaa liikettä
Laser paljastaa veden epäpuhtaudet
Laser paljastaa veden epäpuhtaudet
1/2016
Laser paljastaa veden epäpuhtaudet
Ei ihan gravitaatioaaltoja, mutta valon nopeutta kumminkin
Ei ihan gravitaatioaaltoja, mutta valon nopeutta kumminkin
1/2016
Ei ihan gravitaatioaaltoja, mutta valon nopeutta kumminkin
Ennätyslasereita uusille aallonpituuksille
Ennätyslasereita uusille aallonpituuksille
1/2016
Ennätyslasereita uusille aallonpituuksille
Euroopan tiede- ja taideakatemia kutsuu
Euroopan tiede- ja taideakatemia kutsuu
1/2016
Euroopan tiede- ja taideakatemia kutsuu
Tunneäly yhdistää ihmiset, tekniikan ja talouden
Tunneäly yhdistää ihmiset, tekniikan ja talouden
1/2016
Tunneäly yhdistää ihmiset, tekniikan ja talouden
Anna aihe kandityöhön
Anna aihe kandityöhön
1/2016
Anna aihe kandityöhön
Lasten akatemiassa opitaan roboteista
Lasten akatemiassa opitaan roboteista
1/2016
Lasten akatemiassa opitaan roboteista
Uudet professorit esittäytyivät TTY-viikolla
Uudet professorit esittäytyivät TTY-viikolla
1/2016
Uudet professorit esittäytyivät TTY-viikolla

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi