1/2016

Euroopan tiede- ja taideakatemia kutsuu

Matematiikan professori Sirkka-Liisa Eriksson TTY:n matematiikan laitokselta on kutsuttu Euroopan tiede- ja taideakatemian jäseneksi. Jäsenyys avaa oven eurooppalaisten huippututkijoiden verkostoon, jossa päämääränä on tieteidenvälinen vuoropuhelu.

Sirkka-Liisa Eriksson

 

Akatemiassa Sirkka-Liisa Eriksson haluaisi luonnontieteellisten ja matemaattisten tutkimuskysymysten lisäksi nostaa keskusteluun koulutuksen tasa-arvon.

 

Euroopan tiede- ja taideakatemia on tiedeyhteisö, jonka tärkeimpiä päämääriä on tieteiden rajat ylittävä vuoropuhelu ihmiskuntaa sekä Eurooppaa koskevien ongelmien ratkaisemisessa. Jäseniä on eri maista yhteensä noin 1700. Suomalaisia jäseniä on kaiken kaikkiaan nyt 11 eri tieteen aloilta. Luonnontieteilijöiden joukossa on vain kaksi suomalaista, toisena heistä juuri kutsuttu Sirkka-Liisa Eriksson.

– On hienoa päästä mukaan tällaiseen yhteisöön ja sen keskusteluun, tavata uusia ihmisiä ja keskustelujen kautta saada uusia vaikutteita ja ideoita. Minulle se mahdollistaa erityisesti verkottumisen uusien, eri maiden menestyneiden tutkijoiden kanssa, Sirkka-Liisa Eriksson sanoo.

– Akatemia myös edistää yhteisiä hankkeita sekä järjestää seminaareja. Se antaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa: TTY saa näkyvyyttä kauttani ja voin viedä eteenpäin meidän tietotaitoamme.

Uusille jäsenille järjestetään arvokas nimitysjuhla Salzburgin yliopistossa maaliskuussa.

–Teemana on tänä vuonna Next Europe. Keskustellaan Euroopan ongelmista ja tulevaisuudesta.

Ansiokas ura valintakriteerinä

Euroopan tiede- ja taidekatemiaan voidaan valita henkilö, joka on menestyksekkäästi valmistunut akateemisesta tieteellisestä, taiteellisesta tai kulttuurillisesta tutkinnosta ja sen jälkeen tehnyt merkittävää tieteellistä tai yhteiskunnallista toimintaa julkaisujen tai muun näkyvän ja yhteiskunnallisesti arvostetun toiminnan kautta. Yksittäinen henkilö voidaan valita myös merkittävien työelämän saavutuksien kautta. Valinnan tekee CV:n ja julkaisuluettelon perusteella akatemian senaatti.

KUKA? Sirkka-Liisa Eriksson

  • matematiikan professori, TTY:n matematiikan laitos, 2004–
  • dosentti Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa
  • Suomen Akatemian tutkimusassistentti, nuorempi tutkija, vanhempi tutkija sekä varttunut tieteen harjoittaja yhteensä 12 vuotta
  • vierailevana professorina McGill-yliopistossa Montrealissa Kanadassa vuoden
  • vierailevana professorina Univeristät Erlangen-Nuernbergissa Saksassa, 2 vuotta
  • vierailevana tutkijana ja apulaisprofessorina University of Washingtonissa Yhdysvalloissa noin 3 vuotta
  • useita vierailuja muissa maissa
  • kolme aikuista lasta, neljä lastenlasta
 

Sirkka-Liisa Erikssonin ura onkin vaikuttava. Hän valmistui matematiikka pääaineenaan filosofian tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta vain 26-vuotiaana, tuolloin nuorimpana yliopiston historiassa. Vuonna 2004 hänet nimitettiin matematiikan professoriksi TTY:lle, toisena tehtävään nimitetyistä naisista Suomen yliopistohistoriassa. Eriksson on myös toiminut vierailevana professorina ja tutkijana useissa maissa.

Erikssonin tutkimusalana on matemaattinen analyysi ja sen sovellukset. Erityisesti hän on kiinnostunut useampiulotteisesta funktioteorian yleistyksestä geometristen algebrojen avulla.

– Neliulotteinen aika-paikka-avaruus (kvaternit) tai sen yleistykset, joissa on paralleelejakin avaruuksia, ovat kiinnostavia struktuureja, mutta niiden analyysissä on paljon avoimia ongelmia. Ideana on, että vektoreitakin voi kertoa ja tulos on uusi kaksiulotteinen otus, jolla on suunta, kuten vektoreillakin. Geometriset liikkeet, kuten rotaatiot, voidaan esittää tulon avulla hienosti.

Sovellusalueina Erikssonin tutkimusalueille ovat erilaiset reuna-arvo-ongelmat tekniikassa ja luonnontieteissä, stokastinen analyysi sekä hiukkasfysiikka.

Koululaiset luonnontieteiden pariin

Akatemiassa Sirkka-Liisa Eriksson haluaisi luonnontieteellisten ja matemaattisten tutkimuskysymysten lisäksi nostaa keskusteluun itselleen tärkeän aiheen: koulutuksen tasa-arvon ja tasapuolisen tiedonsaannin varmistamisen kaikille.

– Samaa asiaa olin jo toteuttamassa, kun perustimme LUMATE-keskusta Tampereelle. Sen ideana on toimia koulujen ja yritysten välillä innostaen mahdollisimman laajasti koululaisia matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun, Eriksson kertoo.

Hän on innostunut myös opettajankoulutuksesta ja on mukana matematiikan opetuksen tutkimuksessa.

– Nyt on meneillään opetusministeriön rahoittama peruskoulun matematiikan opetuksen kehittämishanke, jossa kokeilemme projekti-oppimista yläasteella. Tulokset ovat olleet lupaavia, Eriksson kertoo.

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: Virpi Andersin

 
Kerro kaverille
Valo tuottaa liikettä
Valo tuottaa liikettä
1/2016
Valo tuottaa liikettä
Laser paljastaa veden epäpuhtaudet
Laser paljastaa veden epäpuhtaudet
1/2016
Laser paljastaa veden epäpuhtaudet
Valoa strategiaan
Valoa strategiaan
1/2016
Valoa strategiaan
Ei ihan gravitaatioaaltoja, mutta valon nopeutta kumminkin
Ei ihan gravitaatioaaltoja, mutta valon nopeutta kumminkin
1/2016
Ei ihan gravitaatioaaltoja, mutta valon nopeutta kumminkin
Ennätyslasereita uusille aallonpituuksille
Ennätyslasereita uusille aallonpituuksille
1/2016
Ennätyslasereita uusille aallonpituuksille
Tunneäly yhdistää ihmiset, tekniikan ja talouden
Tunneäly yhdistää ihmiset, tekniikan ja talouden
1/2016
Tunneäly yhdistää ihmiset, tekniikan ja talouden
Anna aihe kandityöhön
Anna aihe kandityöhön
1/2016
Anna aihe kandityöhön
Lasten akatemiassa opitaan roboteista
Lasten akatemiassa opitaan roboteista
1/2016
Lasten akatemiassa opitaan roboteista
Uudet professorit esittäytyivät TTY-viikolla
Uudet professorit esittäytyivät TTY-viikolla
1/2016
Uudet professorit esittäytyivät TTY-viikolla

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi