4/2015

Teknisistä tieteistä pohja kiertotalouteen

Jukka Rintala

 

Professori Jukka Rintalan mielestä kiertotalouden "vähästä paljon" -ajattelu sopii insinöörien toiminnan ja insonöörikoulutuksen lähtökohdaksi.

 

TTY on juhlinut kuluvana vuonna viisikymppisiään. Toiminta alkoi Hervannassa 1973, kun Konetalo avattiin. Hervannan rakentaminen oli tuolloin vielä alussa. Montaakaan vuotta ei ollut kulunut siitä, kun alueella oli vain metsää ja muutama mökki Ahvenisjärven rannassa. Maapallon väkiluku on tuon ajan runsaasta kolmesta miljardista noussut runsaaseen seitsemään miljardiin. Samana aikana on kehitetty, myös TTY:n panostuksella, muovimateriaalit, kännykät, internet, konttikuljetus ja nanomateriaalit.

Maapallolla materiaalien käyttö on monipuolistunut ja vuosittainen käyttö henkeä kohti on lisääntynyt noin seitsemästä tonnista lähemmäs kymmentä tonnia. Ympäristön kuormittumisen vähentämiseen niin TTY:llä kuin muuallakin on kehitetty erilaisia puhdistusteknologioita esimerkiksi energiantuotannon rikkipäästöjen sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien vesistökuormituksen vähentämiseksi. Ympäristövaikutukset eivät kuitenkaan ole vähentyneet riittävästi ja ongelmia siirretään osin ajasta tai paikasta toiseen.

Luonnonvarojen ehtyessä ja ympäristön likaantuessa on käynyt selväksi, että tarvitaan voimakkaampia toimia. Tähän haasteeseen on lähdetty vastaamaan muun muassa EU:ssa uudella kiertotalousstrategialla. Kiertotalous-termi on lanseerattu osin resurssitehokkaan ajattelumallin ja tavoitteiden esittämiseen sekä korostamaan talouden merkitystä ympäristönsuojelussa. Kiertotalouden ”vähästä paljon kokonaisuus huomioiden” -ajattelu voisi olla myös insinöörien toiminnan ja insinöörikoulutuksen lähtökohta.

Kiertotalouden sisältö voidaan ajatella monipuoliseksi materiaalien kierrättämisestä jakamistalouden tehostamaan resurssien käyttöön. TTY:ssä kehitetään jatkuvasti monien materiaalien kestävyyttä ja kierrätettävyyttä, samoin kuin kiertotalouden prosesseja ja järjestelmiä. Metsä- ja maatalouspohjaisesta biotaloudesta odotetaan uusia tuotteita korvaamaan öljypohjaisia tuotteita. Kiertotalousajatteluun perustuvia biojalostamoita tutkitaan ja kehitetään korvaamaan jätevesi- ja jätehuollon järjestelmiä. Biojalostamoiden bioteknisissä ja kemiallisissa prosesseissa voidaan parhaimmillaan tuottaa nykyisistä jätteistä erilaisia lisäarvoa omaavia tuotteita energian lisäksi. Bioprosesseihin voidaan yhdistää vaikkapa hiilidioksidin sitominen ja ylijäämäsähkön käyttö. Näin saadaan kokonaisuuden kannalta paljon nykyistä kestävämpiä järjestelmiä.

Uusimpien tietojen mukaan kasvihuonekaasupäästöjen kasvu on onnistuttu pysäyttämään Tampereella. Tehdään töitä sen eteen, että suunta on pysyvä ja trendi laskeva, sillä matka hiilineutraaliuteen on pitkä. Pirkanmaalla on paljon kiertotalouden aktiivisia toimijoita. Meillä on mahdollisuus kehittää maailmanluokan kiertotalouden tekniikkaa ja järjestelmiä yhteistyössä tutkimuksen ja monipuolisen yrityskentän kanssa. Kaupungin ja muiden alueellisten toimijoiden avoimuus ja tuki uudelle ovat ensiarvoisen tärkeitä kehitystyön tulosten käytäntöön viemisessä ja alan liiketoiminnan kehittämisessä.

Jukka Rintala
Professori, kemian ja biotekniikan laitos

 
Kerro kaverille
Vasara ja nauloja plus työkalupakillinen uusia toteutustapoja
Vasara ja nauloja plus työkalupakillinen uusia toteutustapoja
4/2015
Vasara ja nauloja plus työkalupakillinen uusia toteutustapoja
540 ekologista ja etäohjattavaa älytolppapaikkaa
540 ekologista ja etäohjattavaa älytolppapaikkaa
4/2015
540 ekologista ja etäohjattavaa älytolppapaikkaa
Bensanpihistelyn mestarit
Bensanpihistelyn mestarit
4/2015
Bensanpihistelyn mestarit
Tampere3-hankkeen johtaja kannustaa rohkeisiin avauksiin
Tampere3-hankkeen johtaja kannustaa rohkeisiin avauksiin
4/2015
Tampere3-hankkeen johtaja kannustaa rohkeisiin avauksiin
Millennium-palkittu M-Files kuuluu Kampusklubiin
Millennium-palkittu M-Files kuuluu Kampusklubiin
4/2015
Millennium-palkittu M-Files kuuluu Kampusklubiin
Kumiteknologian asiantuntija haluaa parantaa maailmaa
Kumiteknologian asiantuntija haluaa parantaa maailmaa
4/2015
Kumiteknologian asiantuntija haluaa parantaa maailmaa
Laskennallista neurotiedettä Stanfordissa
Laskennallista neurotiedettä Stanfordissa
4/2015
Laskennallista neurotiedettä Stanfordissa
Teknologiateollisuuden lahjoitus tukee TTY:n työtä teollisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi
Teknologiateollisuuden lahjoitus tukee TTY:n työtä teollisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi
4/2015
Teknologiateollisuuden lahjoitus tukee TTY:n työtä teollisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi
TTY:n viisikymppisiä vietettiin koko vuosi - katso juhlavuosi kuvina!
TTY:n viisikymppisiä vietettiin koko vuosi - katso juhlavuosi kuvina!
4/2015
TTY:n viisikymppisiä vietettiin koko vuosi - katso juhlavuosi kuvina!

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi