3/2015

Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa

Marja Asp-Lehtinen

 

Kemian opettaja Merja Asp-Lehtisen työssä ei ole kahta samanlaista päivää.

 

Kemian lehtori Marja Asp-Lehtiselle myönnettiin Tekniikan edistämissäätiön vuoden 2015 Hyvä opettaja -tunnustuspalkinto. Pitkään TTY:llä opettanut lehtori näkee, kuinka opetusteknologia on radikaalisti muuttunut vuosien saatossa. Asp-Lehtisen opetustyössä korostuu kuitenkin sitoutuminen ja aito välittäminen opiskelijoista.

Mikä oli toiveammattisi lapsena?

Sairaanhoitaja.

Miten päädyit tekniikan alalle, entä opettajaksi?

Tekniikan alalle päädyin sattumalta. Muutettuamme Helsingistä Tampereelle marraskuussa 1986 olin äitiyslomalla Helsingin yliopiston radiokemian laitokselta. Kun paluu takaisin työelämään tuli ajankohtaiseksi 1988, haettiin Tampereen teknilliselle korkeakoululle muovitekniikan laitokselle kemian assistentin viransijaista. Sain paikan ja näin päädyin tekniikan alalle opettajaksi.

KUKA? Marja Asp-Lehtinen

  • Syntynyt: Orimattilassa.
  • Koulutus: Farmaseutti 1977 (HY) ja FM 1984 (HY).
  • Työskentelee TTY:n kemian ja biotekniikan laitoksella kemian lehtorina.
  • Aikaisemmat työpaikat: HY radiokemian laitos.
  • Harrastukset: Keilailu, kuntosali, ulkoilu sekä kesällä mökkeily ja heinä-syyskuussa metsän marjat.
  • Perhe: Mies ja aikuinen tytär.
 

Millaista on nykyinen työsi teekkarien kemian lehtorina? Kuvaile ”normipäivä”.

Normipäivää ei oikeastaan olekaan. Jos opetuspäivälle sattuu laboratorio-opetusta, kestää se yleensä 7–8 tuntia. Aika kuluu opiskelijoita neuvoessa ja keskustellessa heidän kanssaan aiheeseen liittyvistä asioista. Yhdessä saatetaan myös pohtia vastauksia heitä askarruttaviin, esimerkiksi opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Tuntosarvet, silmät ja kuulo tulee olla koko ajan tarkkana, jotta työskentely laboratoriossa sujuu turvallisesti. Päivinä jolloin ei ole laboratorio-opetusta valmistellaan luento- ja muuta opetusta, pidetään palavereja opettajakollegoiden kanssa, tarkistetaan tenttejä ja laboratorioraportteja, vastaillaan sähköpostiviesteihin ja hoidetaan laitostehtäviä.

Sait keväällä Tekniikan edistämissäätiön Hyvä opettaja -tunnustuspalkinnon. Mikä sinua motivoi opettajana?

Tiedon jakaminen. On hienoa nähdä, kun opiskelijalle aukeaa jokin hänelle aiemmin vaikeaksi osoittautunut kemiallinen käsite. Opettamisesta saa myös paljon itselleen. Koko ajan on päivitettävä omia tietojaan, jotta pystyy antamaan opiskelijoille hyviä esimerkkejä, jotka kytkeytyvät opetettavaan aiheeseen.

Miten yliopisto-opetus on muuttunut urasi aikana?

Opetettava aine ei ole muuttunut, mutta tarkentuu ja laajenee koko ajan. Kaikki muu opetukseen liittyvä on mennyt valtavin askelin eteenpäin. Tullessani TTY:lle esimerkiksi tiedotus opiskelijoille tapahtui ilmoitustaulujen kautta ja luentomateriaali (kalvot) tehtiin käsin. Luentokalvoista saatettiin tehdä moniste, jota sitten myytiin opiskelijoille. Nyt tiedotus ja opetettava materiaali ovat verkossa ja käytössä on erilaisia oppimisalustoja kuten Moodle.

Mitä pidät suurimpina saavutuksinasi?

Hyvä opettaja -tunnustuspalkinto

Tekniikan edistämissäätiö myöntää vuosittain Hyvä opettaja -tunnustuspalkinnon. Tänä vuonna palkinnon sai TTY:n kemian lehtori Marja Asp-Lehtinen, jonka opetustyössä korostuu pitkäkestoinen sitoutuminen opiskelijoiden oppimisen tukemiseen sekä pyyteetön välittäminen opiskelijoista. Säätiö halusi korostaa palkinnon myöntämisellään myös perusopetuksen tärkeyttä, joka on aina pohja muulle oppimiselle. Palkintoa Asp-Lehtiselle esitti TTY:n Bioteekkarikilta Bioner.

Edellisen kerran palkinto tuli TTY:lle Jyrki Vuoriselle vuonna 2014, ja sitä ennen Aki Korpelalle 2013 ja Matti Rintalalle 2006.

 

Tällä hetkellä suurin saavutukseni on nimenomaan Tekniikan edistämissäätiön myöntämä Hyvä opettaja -palkinto. Sen arvoa lisää se, että ehdotus palkitsemisestani lähti liikkeelle opiskelijoista, jotka ovat arvostaneet opetustani ja toimimistani heidän parissaan.

Mitä haluaisit vielä urallasi saavuttaa tai missä asioissa kehittyä?

Toivoisin, että pystyisin opettamaan jäljellä olevat työvuodet ainakin samalla tasolla kuin nyt. Kehittymistä tarvitaan uusien opetusteknologioiden omaksumisessa, jotta pystyn jatkossa käyttämään niitä mahdollisimman paljon hyväksi ja parantamaan opetuksen tasoa.

Miten kuvailisit TTY:tä opetus- ja oppimisympäristönä?

TTY on voimakkaasti kehittänyt opetus- ja oppimisympäristöjä – ja tätä todella arvostan. Yliopistossa on otettu käyttöön uutta opetusteknologiaa ja yliopistopedagogista koulutusta on tarjolla huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi silloin, kun aloitin opettajana. Hienoa on myös TTY:lle perustettava tenure track -tehtävä tekniikan pedagogiikkaan.

Teksti ja kuva: Tuuli Laukkanen

 
Kerro kaverille
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
3/2015
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
3/2015
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
3/2015
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
3/2015
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
3/2015
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
3/2015
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
3/2015
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
Paita mittaa sydämen toimintaa
Paita mittaa sydämen toimintaa
3/2015
Paita mittaa sydämen toimintaa
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta
3/2015
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi