3/2015

Tampere3 - tekemistä vaille valmis

Markku Kivikoski

 

Jokaisen yhteisömme jäsenen ja yhteistyökumppanin kannattaa aktiivisesti osallistua Tampere3-keskusteluun ja -prosesseihin ja päästä vaikuttamaan lopputulokseen, Markku Kivikoski kannustaa.

 

Tampere3 on visio uudenlaisesta yliopistosta. Tämän kansallisesti merkittävän yhteistyöprosessin tarkoituksena on synnyttää Tampereelle kansainvälisesti arvostettu, työelämää ja suomalaista yhteiskuntaa kehittävä monialainen yliopisto. Sen vahvuuksia ovat selkeästi profiloitu kansainvälinen tieteellinen tutkimus, laadukas tutkintokoulutus sekä koulutusta tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Uuden yliopiston perustaminen vahvistaa merkittävästi tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä Tampereella. Nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä on saavutettavissa huomattavia synergia- ja skaalaetuja. Tamperelaisten korkeakoulujen toisistaan poikkeavat tutkimusalat ja tehtävät täydentävät toisiaan ja mahdollistavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Tampere3 on siis tekemistä vaille valmis. Se on aivan ylivertainen mahdollisuus, korkeakoulupoliittinen innovaatio ja suunnannäyttäjä. Mutta uuden tekemiseen sisältyy aina myös monia riskejä. Muutoksen johtaminen ei ole koskaan helppoa, joten henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät on otettava mukaan sen suunnitteluun ja toteutukseen. Onnistuminen edellyttää laajaa sitoutumista muutokseen. On oltava rohkeutta uudistua, ja kyettävä luopumaan nykyisistä rakenteista ja toimintamalleista.

Tampere3 on aivan ylivertainen mahdollisuus, korkeakoulupoliittinen innovaatio ja suunnannäyttäjä.
 

Tampere3:n tavoite on mielestäni kaikin puolin hyvä ja realistinen. Mutta sen saavuttaminen on vielä monen mutkan takana. Avoimia kysymyksiä on lukuisia, joihin ei ole vielä vastauksia. Niinpä jokaisen yhteisömme jäsenen ja yhteistyökumppanin kannattaa aktiivisesti osallistua Tampere3-keskusteluun ja -prosesseihin ja päästä vaikuttamaan lopputulokseen.

Tässä vaiheessa on turha jäädä pohtimaan, saadaanko tarvittavat lakimuutokset ja milloin ne astuvat voimaan. Valtioneuvoston agendalla ovat nyt päällimmäisinä pakolaiskriisi ja leikkauslistat. Tampere3 etenee omaa latuaan ja se saa jatkuvasti lisää tukijoita. Tästä tuorein esimerkki on yliopistojen rehtoreiden erittäin vahva myönteinen kannanotto. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmius lähteä heti lakivalmisteluun, kunhan poliittinen linjaus näyttää vihreää. Jonkinlainen Tampere3-kokeilulaki tuntuisi olevan sopivin ratkaisuvaihtoehdoista.

Viime aikoina monet ovat ehdotelleet etenemistä aluksi Tampere2:lla ja ammattikorkeakoulun liittämistä mukaan myöhemmin. Kuitenkin juuri yliopisto- ja ammattikorkeakoulurajapinnan poistaminen on se iso periaatteellinen kysymys, ja kahden yliopiston yhdistäminen olisi pitkälti vain rakenteellinen toimenpide. Tampere3:n perusidea on ennen kaikkea toiminnan sisällöllinen uudistaminen.

Tampere3:n valmistelussa edetään vararehtorityöryhmän raportin työlistan mukaisesti. Haastavinta osuutta on lähdetty pilotoimaan viidellä opintokokonaisuudella: rakentaminen ja arkkitehtuuri, talous ja johtaminen, tietotekniikka, konetekniikka sekä sosiaali- ja terveysala. Myös hankevetäjän rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

Korkeakoulujen toimintaympäristö on suurten muutosten äärellä. Ennakkoluulottomasti eteenpäin katsoen takaamme Tampereelle valoisan tulevaisuuden!

Markku Kivikoski
rehtori

 
Kerro kaverille
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
3/2015
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
3/2015
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
3/2015
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
3/2015
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
3/2015
Myös työturvallisuutta pitää johtaa
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
3/2015
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
3/2015
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
Paita mittaa sydämen toimintaa
Paita mittaa sydämen toimintaa
3/2015
Paita mittaa sydämen toimintaa
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta
3/2015
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi